Om säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 7.6

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 7.6

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

iCloud för Windows 7.6

Släpptes 9 juli 2018

CFNetwork

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Cookies är oväntat kvar i Safari

Beskrivning: Ett problem med cookiehantering åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2018-4293: en anonym forskare

CoreCrypto

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Ett skadligt program kan bryta sig ut från sitt begränsade läge

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4269: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Lades till 24 oktober 2018

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till att Safari avslutas oväntat

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4270: upptäcktes av OSS-Fuzz

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4284: upptäcktes av OSS-Fuzz

Uppdaterades 24 oktober 2018

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En webbplats med skadligt innehåll kan komma åt ljuddata från flera källor

Beskrivning: Ljud som hämtats via ljudelement kan nås från flera källor. Problemet åtgärdades med förbättrad spårning av ljud-taint.

CVE-2018-4278: Jun Kokatsu (@shhnjk)

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En skadligt utformad webbplats kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom ytterligare validering.

CVE-2018-4266: upptäcktes av OSS-Fuzz

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4261: Omair i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4262: Mateusz Krzywicki i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4263: Arayz i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4264: upptäcktes av OSS-Fuzz, Yu Zhou och Jundong Xie på Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2018-4265: cc i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4267: Arayz på Pangu-teamet i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4272: upptäcktes av OSS-Fuzz

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till att Safari avslutas oväntat

Beskrivning: Flera minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4271: upptäcktes av OSS-Fuzz

CVE-2018-4273: upptäcktes av OSS-Fuzz

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: