Använda appen Mätverktyg på iPhone, iPad eller iPod touch

Lär dig att mäta verkliga föremål med appen Mätverktyg och kameran på din iPhone, iPad eller iPod touch. Och lär dig hur du mäter föremål och personer lättare med LiDAR-skannern på en iPad Pro 12,9 tum (4:e generationen), iPad Pro 11 tum (2:a generationen), iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max.

Appen Mätverktyg använder förstärkt verklighet (AR) för att göra om din enhet till ett måttband. Du kan mäta storleken på ett föremål, automatiskt få måtten på rektangulära föremål och spara en bild av måttet till senare. Och med iPad Pro 12,9 tum (4:e generationen), iPad Pro 11 tum (2:a generationen), iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max kan du mäta föremål lättare med synliga riktlinjer, mäta en persons längd och se en historik av dina mätningar.

Måtten är ungefärliga.

   

Innan du börjar

Se först till att din enhet har den senaste versionen av mjukvaran. Appen Mätverktyg fungerar på följande enheter:

Se också till att du befinner dig på en plats med god belysning.


använda appen Mätverktyg för att ta ett separat mått

Ta ett separat mått

 1. Öppna appen Mätverktyg och flytta sedan runt din enhet enligt anvisningarna på skärmen. Då skapar enheten en referensram för föremålet som du mäter upp, samt ytan som den ligger på. Fortsätt att flytta på enheten tills en cirkel med en punkt i mitten visas. 
 2. Flytta enheten så att punkten hamnar ovanpå startpunkten för mätningen och tryck sedan på knappen Lägg till .
 3. Flytta sedan enheten långsamt så att punkten hamnar ovanpå slutpunkten för mätningen och tryck sedan på knappen Lägg till  en gång till.

När du har mätt klart kan du justera start- och slutpunkterna. Peka och håll ned en av punkterna och dra den sedan dit du vill. Måttet ändras när du flyttar punkten.

Spara måttet

Medan måttet visas kan du trycka på siffran och se värdet i tum eller centimeter. Tryck på Kopiera så skickas värdet till urklipp varifrån du kan klistra in det i en annan app. Tryck på Rensa om du vill börja om.

Du kan också ta en bild som visar föremålet och dess mått. Du behöver bara trycka på slutarknappen  så visas bilden längst ned till vänster på skärmen. Tryck på den för att göra redigeringar med Märkning eller svep åt vänster för att spara den i appen Bilder.

använda appen Mätverktyg för att ta flera mått på ett föremål

Så tar du flera mått

 1. När du har tagit det första måttet flyttar du din enhet så att punkten placeras över en annan plats på eller i närheten av föremålet.
 2. Tryck på knappen Lägg till  för att börja ta det andra måttet och flytta sedan enheten för att placera punkten någonstans längs det befintliga måttet.*
 3. Tryck på knappen Lägg till  igen så visas det andra måttet.
 4. Upprepa dessa steg för att ta så många mått som du behöver.

Tryck på knappen Ångra  om du vill ta bort det senaste måttet. Tryck på Rensa om du vill börja om.

* När du vill ta flera mått måste de börja eller sluta någonstans längs det befintliga måttet. I annat fall ersätts alla tidigare mått med det senaste.

använda appen Mätverktyg för att mäta en rektangels dimensioner

Mäta en rektangel

Om din enhet upptäcker att föremålet du mäter är en kvadrat eller en rektangel, placeras automatiskt en mätruta runt föremålet. Tryck på knappen Lägg till  så visas måtten för föremålets bredd och längd. Flytta enheten något så visas föremålets beräknade yta.

Medan måttet visas kan du trycka på värdet för den beräknade ytan och se såväl diagonalens längd som arean i kvadrattum eller kvadratmeter.

Använd appen Mätverktyg med en iPad Pro 12,9 tum (4:e generationen), iPad Pro 11 tum (2:a generationen), iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max

iPad Pro 12,9 tum (4:e generationen), iPad Pro 11 tum (2:a generationen), iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max använder LiDAR-skannern för att hjälpa dig att mäta föremål snabbare och mer exakt med appen Mätverktyg.

Är du osäker på om din enhet har en LiDAR-skanner? Ta reda på vilken iPad-modell du har eller vilken iPhone-modell du har.

Mäta en persons längd

När appen Mätverktyg upptäcker en person i sökaren mäter den automatiskt längden från marken till överst på huvudet, hatten eller håret. Du kan trycka på slutarknappen  för att ta en bild på personen med längdmåtten. Sedan kan du använda Märkning på bilden, spara den och dela den.

Här är några tips på hur du får ett bra längdmått:

 • Se till att du är på en plats med bra belysning.
 • Undvik mörka bakgrunder och reflekterande ytor.
 • Kontrollera att personen du mäter inte har någonting som täcker ansiktet eller huvudet, som ett munskydd, solglasögon eller en hatt.
 • Testa att ta ett steg tillbaka från personen du mäter. Du kanske står för nära.

Använda vertikala linjer och kanthjälplinjer

På en iPad Pro 12,9 tum (4:e generationen), iPad Pro 11 tum (2:a generationen), iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max finns riktlinjer som hjälper dig att mäta höjd och raka hörn på möbler, bordsskivor och andra objekt enkelt och exakt. Hjälplinjer visas automatiskt längs kanter och när du tar vertikala mått.  

Fäst dina start- och slutpunkter på den gula hjälplinjen och tryck sedan på ett mått. Då ser du den ytterligare information som en iPad Pro ger. Du kan visa måttets höjd, hur långt borta det är, vinkel med mera.

Se mer detaljerade mått när du använder vyn med linjal

Appen Mätverktyg på en iPad Pro 12,9 tum (4:e generationen), iPad Pro 11 tum (2:a generationen), iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max lägger till en linjal som visar objektets detaljerade dimension. Flytta din iPad Pro nära ett linjemått så ser du linjalen som visas. Tryck sedan på slutarknappen för att ta en bild så du kan använda resultatet när du planerar projekt.

Visa mäthistoriken

Tryck på knappen Lista  för att visa alla mätningar du har gjort under den aktuella sessionen samt skärmbilder som du har tagit. Det hjälper dig att hålla koll på dimensioner när du mäter ett utrymme eller flera objekt. Du kan kopiera dimensionerna till Anteckningar, Mail eller någon annan app där du vill spara din lista, eller radera dem och börja om.

Publiceringsdatum: