Använda appen Mätverktyg på iPhone, iPad eller iPod touch

Lär dig att mäta verkliga föremål med appen Mätverktyg och kameran på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Appen Mätverktyg använder förstärkt verklighet (AR) för att göra om iOS-enheten till ett måttband. Du kan snabbt mäta storleken på ett föremål, automatiskt få måtten på rektangulära föremål och spara en bild av måttet till senare.

   

Innan du börjar

Först kontrollerar du att du använder iOS 12 på din iPhone SE, iPhone 6s eller senare, iPad (5:e generationen eller senare), iPad Pro eller iPod touch (7:e generationen). Se också till att du befinner dig på en plats med god belysning.


använda appen Mätverktyg för att ta ett separat mått

Ta ett separat mått

 1. Öppna appen Mätverktyg och flytta sedan runt din enhet enligt anvisningarna på skärmen. Då skapar enheten en referensram för föremålet som du mäter upp, samt ytan som den ligger på. Fortsätt att flytta på enheten tills en cirkel med en punkt i mitten visas. 
 2. Flytta enheten så att punkten hamnar ovanpå startpunkten för mätningen och tryck sedan på plussymbolen.
 3. Flytta sedan enheten långsamt så att punkten hamnar ovanpå slutpunkten för mätningen och tryck sedan på plussymbolen en gång till.

När du har mätt klart kan du justera start- och slutpunkterna. Peka och håll ned en av punkterna och dra den sedan dit du vill. Måttet ändras när du flyttar punkten.

Spara måttet

Medan måttet visas kan du trycka på siffran och se värdet i tum eller centimeter. Tryck på Kopiera så skickas värdet till urklipp varifrån du kan klistra in det i en annan app. Tryck på Rensa om du vill börja om.

Du kan också ta en bild som visar föremålet och dess mått. Du behöver bara trycka på symbolen för kameraslutaren så visas bilden längst ned till vänster på skärmen. Tryck på den för att göra redigeringar med Märkning eller svep till vänster för att spara den i appen Bilder.

använda appen Mätverktyg för att ta flera mått på ett föremål

Så tar du flera mått

 1. När du har tagit det första måttet flyttar du din enhet så att punkten placeras över en annan plats på eller i närheten av föremålet.
 2. Tryck på plussymbolen för att börja ta det andra måttet, och flytta sedan enheten för att placera punkten någonstans längs det befintliga måttet.*
 3. Tryck på plussymbolen igen så visas det andra måttet.
 4. Upprepa dessa steg för att ta så många mått som du behöver.

Tryck på ångra-pilen om du vill ta bort det senaste måttet. Tryck på Rensa om du vill börja om.

* När du vill ta flera mått måste de börja eller sluta någonstans längs det befintliga måttet. I annat fall ersätts alla tidigare mått med det senaste.

använda appen Mätverktyg för att mäta en rektangels dimensioner

Mäta en rektangel

Om din enhet upptäcker att föremålet du mäter är en kvadrat eller en rektangel, placeras automatiskt en mätruta runt föremålet. Tryck på plussymbolen så visas måtten för föremålets bredd och längd. Flytta enheten något så visas föremålets beräknade yta.

Medan måttet visas kan du trycka på värdet för den beräknade ytan och se såväl diagonalens längd som arean i kvadrattum eller kvadratmeter.

Använda vattenpasset

Appen Mätverktyg innehåller också ett vattenpass som du kan använda för att räta upp föremål i lodrät eller vågrät riktning, till exempel en tavelram eller en bordsyta.

Räta upp ett föremål i lodrät riktning

 1. Tryck på Vattenpass i appen Mätverktyg.
 2. Placera en av kanterna på din iPhone eller iPad på föremålet som du vill räta upp. Vattenpasset visar hur mycket föremålet avviker från mittpunkten i grader. Justera föremålet tills appen visar 0 grader och blir grön.
  Använda funktionen för vattenpass i appen Mätverktyg

Så här gör du en plan yta vågrät

 1. Tryck på Vattenpass i appen Mätverktyg.
 2. Lägg ned enheten på ytan. Appen visar hur långt från mittpunkten som ytan är med hjälp av två cirklar och ett gradtal. När ytan är plan visar en cirkel värdet 0 grader och symbolen blir grön.
  Använda funktionen för vattenpass i appen Mätverktyg

Du kan också kalibrera vattenpasset för att använda en startpunkt som du själv anger. Håll enheten i önskad position och tryck sedan på skärmen för att ställa in vattenpasset på 0 grader. När du därefter flyttar enheten kommer varje steg att visa hur många grader den nya positionen avviker från den startpunkt som du ställde in för vattenpasset.

Publiceringsdatum: