Skapa och beställ trycksaker i Bilder med projekttillägg

Läs om hur du hämtar, installerar och använder projekttillägg från tredje part i Bilder för macOS.

Du kan lägga till olika kraftfulla verktyg för att skapa bildprojekt och beställa trycksaker med projekttillägg från tredje part i Bilder. För att komma igång ser du till att din Mac-dator kör macOS High Sierra 10.13 eller senare. Sedan kan du hämta och installera tillägg från Mac App Store.

Så här hittar du och installerar projekttillägg i Bilder

  1. Öppna Bilder.
  2. I menyfältet i Bilder väljer du Arkiv > Skapa > [projekttyp] > App Store. Mac App Store öppnas och visar tillgängliga projekttillägg.
  3. Klicka på ett tillägg för att lära dig mer eller klicka på Hämta för att hämta tillägget.
  4. När tillägget hämtas blir det tillgängligt som ett projekttillägg i Bilder.

Konvertera befintliga projekt

Du kan uppdatera eller fortsätta arbeta på dina befintliga projekt i Bilder genom att konvertera dem med tillägg från tredje part:

  1. I sidomenyn i Bilder, under Projekt, väljer du det projekt du vill omvandla.
  2. I menyfältet i Bilder väljer du Arkiv > Skapa > [projekttyp ]och väljer sedan projekttillägget som du vill använda. Tillägget visar alternativ för projektet och omvandlar sedan projektet till det egna formatet.
  3. Använd projekttilläggets gränssnitt i Bilder för att redigera dina projekt och lägga din beställning för trycksaker. Klicka på Klar i det övre högra hörnet i Bilder när du är klar. Det omvandlade projektet visas i sidofältet med ditt ursprungliga projekt.

När du har omvandlat dina projekt kan du redigera dem ytterligare och lägga beställningar med tilläggets gränssnitt i Bilder.

Skapa nya projekt

Följ dessa steg för att skapa ett nytt projekt med tillägg i Bilder: 

  1. Välj ett Minne, Album eller grupp med bilder som du vill använda för ditt projekt.
  2. Välj Arkiv > Skapa > [projekttyp] och välj sedan ett projekttillägg.
  3. Använd tilläggets gränssnitt för att skapa ditt projekt, redigera det och lägga en beställning.

Du kan lägga till flera bilder i projektet när det har skapats: dra bilderna från vyn Bilder och släpp dem på projektets namn i sidofältet.

Få hjälp med tillägg

Om du behöver hjälp med ett tillägg kan du kontakta utvecklaren.

Projekttillägg för bilder kanske inte finns i alla länder eller regioner.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: