Installera macOS på en separat APFS-volym

APFS gör det enklare än någonsin att växla mellan olika macOS-versioner, inklusive en betaversion (försläppsversion) av macOS.

Om du installerar macOS på en extravolym på din startenhet kan du växla mellan den macOS-versionen och macOS på din extravolym, som om de låg på en separat enhet. Och eftersom lagringsutrymmet är delat på APFS-volymer behöver du inte avsätta utrymme för den nya volymen. Storleken anpassas automatiskt efter innehållet.

Det här behöver du

Din Mac måste redan använda macOS High Sierra eller senare på en APFS-formaterad startenhet. Ta reda på vilket format din startenhet använder

Du behöver inte avsätta utrymme för den nya volymen, men macOS behöver upp till 20 GB i tillgängligt utrymme för installationen, beroende på macOS-version. Installationsprogrammet meddelar dig om du inte har tillräckligt med utrymme.

Panelen Lagring i Om den här datorn

Om den här datorn innehåller en lagringsöversikt: Välj Apple-menyn () > Om denna Mac och klicka sedan på Lagring.


Säkerhetskopiera din Mac

Det är en bra idé att först säkerhetskopiera din Mac, speciellt om du installerar en betaversion av macOS. Betamjukvara är mjukvara som fortfarande utvecklas, vilket innebär att vissa appar och tjänster inte fungerar normalt.


Lägga till en APFS-volym

 1. Öppna Skivverktyg, som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
 2. Välj din befintliga APFS-volym i sidofältet. 
 3. Välj Redigera > Lägg till APFS-volym i menyfältet eller klicka på  i verktygsfältet i Skivverktyg. De här alternativen kan endast väljas när du har valt en APFS-volym.
 4. Ange namnet på den nya APFS-volymen och klicka på Lägg till:
  Skivverktyg: Vill du lägga till APFS-volym i behållare?
 5. Skivverktyg visar nu den nya volymen i sidofältet. Den nya volymen visas också i Finder, som om den vore en separat enhet. Du kan nu avsluta Skivverktyg.


Installera macOS på volymen

Välj en installationsmetod:

 • Registrera dig på Apple Beta Software Program och följ installationsanvisningarna på webbplatsen för att installera en betaversion (försläppsversion) av macOS.
 • Du kan använda macOS Återställning för att installera en släppt version av macOS. Tangenterna du trycker på vid starten fastställer vilken macOS som installeras.

När installationsprogrammet öppnas och du blir ombedd att välja var du ska installera klickar du på Visa alla skivor. Välj sedan den nya volymen.

macOS-installationsskärm som visar den andra volymen som markerad


Växla mellan macOS-versioner

När du är klar med installationen kan du använda inställningarna för startskiva eller Starthanteraren och växla snabbt mellan varje macOS:

 • Välj Apple-menyn () > Startskiva, klicka på låssymbolen och ange ditt administratörslösenord. Välj volymen du vill använda och klicka sedan på Starta om.
 • Eller tryck och håll ned Alternativ-tangenten när systemet startar. När du blir ombedd väljer du volymen som du vill starta från.


Håll macOS på varje volym uppdaterad

Sök efter mjukvaruuppdateringar för att hitta de senaste uppdateringarna för varje macOS-version. Starta sedan från den andra volymen och sök efter mjukvaruuppdateringar igen.


Läs mer

Om din Mac använder macOS Sierra eller tidigare, eller om startenheten är formaterad som Mac OS Extended istället för APFS, kan du skapa en ny partition istället. Utrymmet som den tar upp justeras inte automatiskt för att passa ditt innehåll. Du måste fastställa storleken på partitionen manuellt. Läs om hur du lägger till en volym på en enhet som är formaterad som Mac OS Extended.

Publiceringsdatum: