Om säkerhetsinnehållet i iOS 11.3.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 11.3.1.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

iOS 11.3.1

Släpptes 24 april 2018

Crash Reporter

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad felhantering.

CVE-2018-4206: Ian Beer på Google Project Zero

LinkPresentation

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadliga textmeddelanden kan leda till UI-förfalskning

Beskrivning: Ett problem med omstyrning förekom i hanteringen av webbadresser. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4187: Zhiyang Zeng (@Wester) på Tencent Security Platform Department, Roman Mueller (@faker_)

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4200: Ivan Fratric på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4204: Richard Zhu (fluorescence) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative, upptäcktes av OSS-Fuzz

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: