Om säkerhetsinnehållet i Säkerhetsuppdatering 2018-001

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Säkerhetsuppdatering 2018-001.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Säkerhetsuppdatering 2018-001

Släpptes 24 april 2018

Crash Reporter

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad felhantering.

CVE-2018-4206: Ian Beer på Google Project Zero

Kernel

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Under vissa omständigheter kan vissa operativsystem inte förvänta sig eller korrekt hantera Intel-arkitekturens felsökningsundantag efter vissa instruktioner. Problemet verkar orsakas av en odokumenterad bieffekt av instruktionerna. En angripare kan använda den här undantagshanteringen till att få åtkomst till Ring 0 och känsligt minne eller styra operativsystemsprocesser.

CVE-2018-8897: Andy Lutomirski, Nick Peterson (linkedin.com/in/everdox) på Everdox Tech LLC

Lades till 8 maj 2018

LinkPresentation

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: Bearbetning av ett skadligt textmeddelande kan leda till UI-förfalskning

Beskrivning: Ett problem med omstyrning förekom i hanteringen av webbadresser. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4187: Zhiyang Zeng (@Wester) på Tencent Security Platform Department, Roman Mueller (@faker_)

Om du installerar Säkerhetsuppdatering 2018-001 uppdateras Safari till version 11.1 (13605.1.33.1.4).

Så här kontrollerar du vilken version av Safari som är installerad på din Mac:

  1. Öppna Safari.
  2. Välj Safari > Om Safari.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: