Om säkerhetsinnehållet i Safari 11.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 11.1.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Safari 11.1

Släpptes 29 mars 2018

Safari

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till att adressfältet förfalskas

Beskrivning: Ett problem med inkonsekvent användargränssnitt åtgärdades med hjälp av förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4102: Kai Zhao på 3H security team

CVE-2018-4116: @littlelailo, xisigr på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

Safari-hämtningar

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: I Privat surfning togs vissa hämtningar inte bort från hämtningslistan

Beskrivning: Ett problem med informationsläckage fanns i hanteringen av hämtningar med Privat surfning i Safari. Problemet åtgärdades genom ytterligare validering.

CVE-2018-4186: en anonym forskare

Lades till 2 maj 2018

Autofyll vid Safari-inloggning

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: En skadlig webbplats kan orsaka åtkomst till autofyllda data i Safari utan uttrycklig åtgärd från användaren.

Beskrivning: Autofyll i Safari krävde inte en uttrycklig åtgärd från användaren innan det sker. Problemet har åtgärdats genom förbättrad heuristik för autofyll.

CVE-2018-4137

Posten uppdaterades 16 november 2018

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4101: Yuan Deng på Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2018-4114: upptäcktes av OSS-Fuzz

CVE-2018-4118: Jun Kokatsu (@shhnjk)

CVE-2018-4119: En anonym forskare i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4120: Hanming Zhang (@4shitak4) på Qihoo 360 Vulcan Team

CVE-2018-4121: natashenka på Google Project Zero

CVE-2018-4122: WanderingGlitch på Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4125: WanderingGlitch på Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4127: En anonym forskare i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4128: Zach Markley

CVE-2018-4129: likemeng på Baidu Security Lab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4130: Omair i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4161: WanderingGlitch på Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4162: WanderingGlitch på Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4163: WanderingGlitch på Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2018-4165: Hanming Zhang (@4shitak4) på Qihoo 360 Vulcan Team

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till en attack via skriptkörning över flera platser

Beskrivning: Ett problem med skriptkörning över flera webbplatser hittades i Safari. Problemet har åtgärdats genom förbättrad URL-validering.

CVE-2018-4133: Anton Lopanitsyn på Wallarm, Linus Särud på Detectify (detectify.com), Yuji Tounai på NTT Communications Corporation

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: Oväntad interaktion med indexeringstyper orsakar ett ASSERT-fel

Beskrivning: Ett problem med array-indexering förekom i hanteringen av en funktion i Javascript Core. Problemet åtgärdades genom förbättrade kontroller.

CVE-2018-4113: upptäcktes av OSS-Fuzz

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till att tjänster nekas

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4146: upptäcktes av OSS-Fuzz

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: En webbplats med skadligt innehåll kan komma åt data från flera källor

Beskrivning: Ett problem med flera källor förekom vid hämtning av API. Detta har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4117: en anonym forskare, en anonym forskare

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: Oväntad interaktion leder till ett ASSERT-fel

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2018-4207: upptäcktes av OSS-Fuzz

Lades till 2 maj 2018

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: Oväntad interaktion leder till ett ASSERT-fel

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2018-4208: upptäcktes av OSS-Fuzz

Lades till 2 maj 2018

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: Oväntad interaktion leder till ett ASSERT-fel

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2018-4209: upptäcktes av OSS-Fuzz

Lades till 2 maj 2018

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: Oväntad interaktion med indexeringstyper ledde till ett fel

Beskrivning: Ett problem med array-indexering förekom i hanteringen av en funktion i Javascript Core. Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2018-4210: upptäcktes av OSS-Fuzz

Lades till 2 maj 2018

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: Oväntad interaktion leder till ett ASSERT-fel

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2018-4212: upptäcktes av OSS-Fuzz

Lades till 2 maj 2018

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: Oväntad interaktion leder till ett ASSERT-fel

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2018-4213: upptäcktes av OSS-Fuzz

Lades till 2 maj 2018

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13.4

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4145: upptäcktes av OSS-Fuzz

Lades till 18 oktober 2018

Ytterligare tack

WebKit

Vi vill tacka Johnny Nipper på Tinder Security Team för hjälpen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: