Använda 10 Gb Ethernet med iMac Pro, Mac mini och Mac Pro

Läs om hur du får ut högsta möjliga hastighet från en Ethernet-port på 10 Gb på din iMac Pro, Mac mini eller Mac Pro.

iMac Pro och Mac Pro har båda en inbyggd 10 Gb Nbase-T Ethernet-port och Mac mini (2018) erbjuder 10 Gb Ethernet som valfri konfiguration. Den här porten har stöd för 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb och 10 Gb Ethernet med RJ-45-kontakter och partvinnade kopparkablar i standardutförande med upp till 100 meters längd.

Den högsta möjliga hastigheten förhandlas automatiskt när du ansluter din iMac Pro, Mac mini eller Mac Pro till en annan enhet via Ethernet. Hastigheten beror på enhetens funktioner samt Ethernet-kabeln. Till exempel: Om enheten som du ansluter till har kapacitet för 10 Gbit/s och den kabel du använder har stöd för den hastigheten, kan din Mac och enheten överföra data i 10 Gbit/s.

I tabellen nedan ser du hur den typ av kabel som du använder kan påverka Ethernet-hastigheten. Hastigheterna som visas gäller för kablar på upp till 100 meter om inte annat anges.

  10BaseT 100BaseT 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Ethernet-kabel kategori 5e Stöds ej Stöds Stöds Stöds Stöds Stöds
ej
Ethernet-kabel kategori 6 Stöds ej Stöds Stöds Stöds Stöds Stöds upp till 55 m
Ethernet-kabel kategori 6a eller senare Stöds ej Stöds Stöds Stöds Stöds Stöds

Läs mer

  • När du använder Windows via Boot Camp på din iMac Pro, Mac mini eller Mac Pro är det bäst att ha hastigheten för Ethernet-porten inställd på automatisk avkänning. Om du ställer in länkhastigheten manuellt i kontrollpanelen Nätverk och Internet i Windows, kan du få Ethernet-hastigheter på upp till 1 Gbit/s.
  • Om dataöverföringshastigheten mellan din Mac och en annan enhet ansluten via Ethernet är lägre än vad du förväntar dig bör du först kontrollera att du använder en kabeltyp och -längd som stöds. Kontrollera sedan med enhetens tillverkare att enhetens fasta mjukvara är uppdaterad.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: