Om säkerhetsinnehållet i macOS High Sierra 10.13.2-tilläggsuppdatering

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i macOS High Sierra 10.13.2-tilläggsuppdatering.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

macOS High Sierra 10.13.2-tilläggsuppdatering

Släppt 8 januari 2018

Tillgängligt för: macOS High Sierra 10.13.2

Beskrivning: macOS High Sierra 10.13.2-tilläggsuppdatering innehåller säkerhetsförbättringar till Safari och Webkit för att begränsa effekten av Spectre (CVE-2017-5753 och CVE-2017-5715).

Vi vill tacka Jann Horn på Google Project Zero och Paul Kocher i samarbete med Daniel Genkin på University of Pennsylvania och University of Maryland, Daniel Gruss på Graz University of Technology, Werner Haas på Cyberus Technology, Mike Hamburg på Rambus (Cryptography Research Division), Moritz Lipp på Graz University of Technology, Stefan Mangard på Graz University of Technology, Thomas Prescher på Cyberus Technology, Michael Schwarz på Graz University of Technology och Yuval Yarom på University of Adelaide och Data61 för deras hjälp.

Genom att installera macOS High Sierra 10.13.2-tilläggsuppdatering, uppdateras Safari till version 11.0.2 (13604.4.7.1.6) eller version 11.0.2 (13604.4.7.10.6).

Så här kontrollerar du vilken version av Safari som är installerad på din Mac:

  1. Öppna Safari.
  2. Välj Safari > Om Safari.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: