Om säkerhetsinnehållet i iOS 11.2.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 11.2.1.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

iOS 11.2.1

Släpptes 13 december 2017

HomeKit

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kunde oväntat ändra skicket på en applikation

Beskrivning: Ett problem med hantering av meddelanden åtgärdades med hjälp av förbättrad validering av indata.

CVE-2017-13903: Tian Zhang

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: