Om varningen ”Tillbehöret stöds kanske inte” visas

Det kan finnas flera skäl till att den här eller liknande varningar visas på din iPhone, iPad och iPod touch. Läs om vad du kan göra om en varning visas.

I dessa fall kan varningarna visas:

  • Tillbehöret är defekt, skadat eller inte Apple-certifierat.
  • Tillbehöret stöds inte av enheten.
  • Din iOS-enhet har en smutsig eller skadad kontakt.

Prova med dessa steg för att åtgärda problemet:

Uppdatera till den senaste versionen av iOS

Vissa tillbehör kan kräva den senaste versionen av iOS. Se till att du har uppdaterat till den senaste versionen av iOS.

Se till att tillbehöret är kompatibelt

Om det här är första gången som du provade att använda tillbehöret kontrollerar du att det fungerar med din enhet. Vissa tillbehör fungerar bara med vissa versioner av iPhone, iPad och iPod touch. Om du inte är säker kontaktar du tillverkaren.

Kontrollera anslutningarna

Koppla från och återanslut tillbehöret för att se om varningen försvinner. Om den fortsätter att visas kontrollerar du kontakterna på tillbehöret och enheten efter skada eller skräp. Vid behov tar du försiktigt bort skräpet och rengör kontakterna på enheten.

Om den här varningen visas och du inte har några anslutna tillbehör kontaktar du Apple-supporten.

Läs mer

Publiceringsdatum: