Om säkerhetsinnehållet i Safari 11

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 11.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Safari 11

Släpptes 19 september 2017

Safari

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13

Effekt: Besök på en skadlig webbplats kan leda till att adressfältet förfalskas

Beskrivning: Ett problem med inkonsekvent användargränssnitt åtgärdades med hjälp av förbättrad tillståndshantering.

CVE-2017-7085: xisigr på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-7081: Apple

Posten lades till 25 september 2017

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7087: Apple

CVE-2017-7091: Wei Yuan på Baidu Security Lab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-7092: Samuel Gro och Niklas Baumstark i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative, Qixun Zhao (@S0rryMybad) i Qihoo 360 Vulcan Team

CVE-2017-7093: Samuel Gro och Niklas Baumstark i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-7094: Tim Michaud (@TimGMichaud) på Leviathan Security Group

CVE-2017-7095: Wang Junjie, Wei Lei och Liu Yang på Nanyang Technological University i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-7096: Wei Yuan på Baidu Security Lab

CVE-2017-7098: Felipe Freitas på Instituto Tecnológico de Aeronáutica

CVE-2017-7099: Apple

CVE-2017-7100: Masato Kinugawa och Mario Heiderich på Cure53

CVE-2017-7102: Wang Junjie, Wei Lei och Liu Yang på Nanyang Technological University

CVE-2017-7104: likemeng på Baidu Secutity Lab

CVE-2017-7107: Wang Junjie, Wei Lei och Liu Yang på Nanyang Technological University

CVE-2017-7111: likemeng på Baidu Security Lab (xlab.baidu.com) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-7117: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2017-7120: chenqin (陈钦) på Ant-financial Light-Year Security Lab

Posten lades till 25 september 2017

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Det fanns ett logikproblem i hanteringen av den överordnade fliken. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2017-7089: Anton Lopanitsyn på ONSEC, Frans Rosén på Detectify

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13

Effekt: Cookies från ett ursprung kunde eventuellt skickas till ett annat ursprung

Beskrivning: Ett behörighetsproblem förekom i hanteringen av webbläsarcookies. Problemet åtgärdades genom att inte returnera cookies för anpassade URL-scheman.

CVE-2017-7090: Apple

Posten lades till 25 september 2017

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13

Effekt: Besök på en skadlig webbplats kan leda till att adressfältet förfalskas

Beskrivning: Ett problem med inkonsekvent användargränssnitt åtgärdades med hjälp av förbättrad tillståndshantering.

CVE-2017-7106: Oliver Paukstadt på Thinking Objects GmbH (to.com)

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till en attack med skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Policy för applikationscache kan oförväntat användas.

CVE-2017-7109: avlidienbrunn

Posten lades till 25 september 2017

WebKit

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13

Effekt: En skadlig webbplats kan spåra användare som använder privat surfning i Safari

Beskrivning: Ett behörighetsproblem förekom i hanteringen av webbläsarcookies. Problemet åtgärdades genom förbättrade begränsningar.

CVE-2017-7144: Mohammad Ghasemisharif på UIC:s BITS Lab

Informationen uppdaterades den 9 oktober 2017

WebKit Storage

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 och macOS High Sierra 10.13

Effekt: Webbplatsdata kan finnas kvar efter en privat surfsession i Safari

Beskrivning: Ett problem med informationsläckage fanns i hanteringen av webbplatsdata i privata Safari-fönster. Problemet har åtgärdats genom förbättrad datahantering.

CVE-2017-7142: Rich Shawn O’Connell, en anonym forskare, en anonym forskare

Lades till 25 oktober 2017 och uppdaterades 10 november 2017

Ytterligare tack

WebKit

Vi vill tacka xisigr på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com) för hjälpen.

WebKit

Vi vill tacka Rayyan Bijoora (@Bijoora) på The City School, PAF Chapter för hjälpen.

WebKit

Vi vill tacka redrain (hongyu på 360CERT) för deras hjälp.

Lades till 14 februari 2018

WebKit Fullscreen

Vi vill tacka xisigr på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com) för hjälpen.

Lades till 14 februari 2018

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: