Om säkerhetsinnehållet i iOS 11

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 11.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

iOS 11

Släpptes 19 september 2017

802.1X

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En angripare kan exploatera svagheter i TLS 1.0

Beskrivning: Ett protokollsäkerhetsproblem åtgärdades genom att aktivera TLS 1.1 och TLS 1.2.

CVE-2017-13832: Doug Wussler på Florida State University

Lades till 31 oktober 2017 och uppdaterades 10 november 2017

PN-tjänst

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En angripare i en behörig nätverksposition skulle kunna spåra en användare

Beskrivning: Det fanns ett integritetsproblem vid användningen av klienters certifikat. Problemet åtgärdades med ett reviderat protokoll. 

CVE-2017-13863: FURIOUSMAC Team på United States Naval Academy

Lades till 21 december 2017

Bluetooth

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan få tillgång till begränsade filer

Beskrivning: Ett integritetsproblem förekom i hanteringen av kontaktkort. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2017-7131: Dominik Conrads på Federal Office for Information Security, en anonym forskare, Anand Kathapurkar från Indien, Elvis (@elvisimprsntr)

Uppdaterades den 9 oktober 2017

CFNetwork

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-13829: Niklas Baumstark och Samuel Gro tillsammans med Trend Micros Zero Day Initiative 

CVE-2017-13833: Niklas Baumstark och Samuel Gro tillsammans med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 10 november 2017

CFNetwork Proxies

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En angripare i en behörig nätverksposition kan orsaka ett överbelastningsangrepp

Beskrivning: Flera problem med dos-angrepp åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7083: Abhinav Bansal på Zscaler Inc.

Lades till 25 september 2017

CFString

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad indatasanering.

CVE-2017-13821: Australian Cyber Security Centre – Australian Signals Directorate

Lades till 31 oktober 2017

CoreAudio

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom uppdatering till Opus version 1.1.4.

CVE-2017-0381: V.E.O (@VYSEa) på Mobile Threat Research Team, Trend Micro

Lades till 25 september 2017

CoreText

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av en typsnittsfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med minnesförbrukningen åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-13825: Australian Cyber Security Centre – Australian Signals Directorate

Lades till 31 oktober 2017 och uppdaterades 16 november 2018

Exchange ActiveSync

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En angripare med behörig nätverksposition kan radera en enhet under en Exchange-kontoinställning

Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom i AutoDiscover V1.  Det åtgärdades genom att kräva TLS för AutoDiscover V1. AutoDiscover V2 stöds nu.

CVE-2017-7088: Ilya Nesterov, Maxim Goncharov

file

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Flera problem i file

Beskrivning: Flera problem åtgärdades genom att uppdatera till version 5.31.

CVE-2017-13815: upptäcktes av OSS-Fuzz

Lades till 31 oktober 2017, uppdaterades 18 oktober 2018

Typsnitt

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Rendering av opålitlig text kan leda till förfalskning

Beskrivning: Ett problem med inkonsekvent användargränssnitt åtgärdades med hjälp av förbättrad tillståndshantering.

CVE-2017-13828: Leonard Grey och Robert Sesek på Google Chrome

Lades till 31 oktober 2017 och uppdaterades 10 november 2017

Heimdal

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En angripare i en behörig nätverksposition kan imitera en tjänst

Beskrivning: Det fanns ett valideringsproblem i hanteringen av tjänstnamnet KDC-REP. Problemet har åtgärdats genom förbättrad validering.

CVE-2017-11103: Jeffrey Altman, Viktor Duchovni och Nico Williams

Lades till 25 september 2017

HFS

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-13830: Sergej Schumilo på Ruhr-Universität Bochum

Lades till 31 oktober 2017

iBooks

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Tolkning av en iBooks-fil med skadligt innehåll kan leda till ett konstant dos-angrepp

Beskrivning: Flera problem med dos-angrepp åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7072: Jędrzej Krysztofiak

ImageIO

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-13814: Australian Cyber Security Centre – Australian Signals Directorate

Lades till 31 oktober 2017 och uppdaterades 16 november 2018

ImageIO

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av en bild med skadligt innehåll kan leda till ett dos-angrepp

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-13831: Glen Carmichael

Lades till 31 oktober 2017, uppdaterades 3 april 2019

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7114: Alex Plaskett på MWR InfoSecurity

Lades till 25 september 2017

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En lokal användare kan läsa kernelminne

Beskrivning: Det förekom ett problem med läsning utanför gränserna som ledde till att kernelminne avslöjades. Detta har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-13817: Maxime Villard (m00nbsd)

Lades till 31 oktober 2017

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad indatasanering.

CVE-2017-13818: Storbritanniens National Cyber Security Centre (NCSC)

CVE-2017-13836: Vlad Tsyrklevich

CVE-2017-13841: Vlad Tsyrklevich

CVE-2017-13840: Vlad Tsyrklevich

CVE-2017-13842: Vlad Tsyrklevich

Lades till 31 oktober 2017 och uppdaterades 18 juni 2018

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-13843: en anonym forskare, en anonym forskare

Lades till 31 oktober 2017

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-13854: shrek_wzw på Qihoo 360 Nirvan Team

Lades till 2 november 2017

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad mach binary-fil kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2017-13834: Maxime Villard (m00nbsd)

Lades till 10 november 2017

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett skadligt program kan få reda på information om andra program och deras funktion på enheten.

Beskrivning: Ett program kunde utan begränsning få tillgång till information om nätverksaktivitet som hanteras av operativsystemet. Det här problemet åtgärdades genom att begränsa den information som var tillgänglig för tredjepartsprogram.

CVE-2017-13873: Xiaokuan Zhang och Yinqian Zhang på Ohio State University, Xueqiang Wang och XiaoFeng Wang på Indiana University Bloomington och Xiaolong Bai på Tsinghua University

Lades till 30 november 2017

Tangentbordsförslag

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Förslag från tangentbordets autokorrigering kan avslöja känslig information

Beskrivning: iOS-tangentbordet cachade oavsiktligen känslig information. Problemet åtgärdades genom förbättrad heuristik.

CVE-2017-7140: Agim Allkanjari på Stream in Motion Inc.

Uppdaterades den 9 oktober 2017

libarchive

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Uppackning av ett arkiv med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-13813: hittades av OSS-Fuzz

CVE-2017-13816: hittades av OSS-Fuzz

Lades till 31 oktober 2017

libarchive

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Uppackning av ett arkiv med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesfel förekom i libarchive. Dessa problem har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-13812: hittades av OSS-Fuzz

Lades till 31 oktober 2017

libc

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka ett dos-angrepp

Beskrivning: Ett problem med utmattning av resurser i glob() åtgärdades genom en förbättrad algoritm.

CVE-2017-7086: Russ Cox på Google

Lades till 25 september 2017

libc

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan orsaka ett dos-angrepp

Beskrivning: Ett problem med minnesförbrukningen åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-1000373

Lades till 25 september 2017

libexpat

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Flera problem i expat

Beskrivning: Flera problem åtgärdades genom att uppdatera till version 2.2.1

CVE-2016-9063

CVE-2017-9233

Lades till 25 september 2017

libxml2

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av uppsåtligt skapad XML kan leda till en oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7376: en anonym forskare

CVE-2017-5130: en anonym forskare

Lades till 18 oktober 2018

libxml2

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av uppsåtligt skapad XML kan leda till en oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-9050: Mateusz Jurczyk (j00ru) på Google Project Zero

Lades till 18 oktober 2018

libxml2

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av uppsåtligt skapad XML kan leda till en oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-9049: Wei Lei och Liu Yang på Nanyang Technological University i Singapore

Lades till 18 oktober 2018

libxml2

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av uppsåtligt skapad XML kan leda till en oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: En nullpekarreferens åtgärdades med förbättrad validering.

CVE-2018-4302: Gustavo Grieco

Lades till 18 oktober 2018

Location Framework

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan läsa känslig platsinformation

Beskrivning: Ett behörighetsproblem förekom i hanteringen av platsvariabeln. Det åtgärdades genom ytterligare ägarskapskontroller.

CVE-2017-7148: Igor Makarov på Moovit, Will McGinty och Shawnna Rodriguez på Bottle Rocket Studios

Uppdaterades den 9 oktober 2017

E-postutkast

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En angripare med en behörig nätverksposition kan snappa upp innehåll i e-post

Beskrivning: Det fanns ett krypteringsproblem i hanteringen av e-postutkast. Problemet åtgärdades med förbättrad hantering av e-postutkast som var avsedda att skickas krypterade.

CVE-2017-7078: Petter Flink, Pierre ALBARÈDE från Marseille (Frankrike), en anonym forskare

Uppdaterades den 9 oktober 2017

Mail MessageUI

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av en bild med skadligt innehåll kan leda till ett dos-angrepp

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2017-7097: Xinshu Dong och Jun Hao Tan på Anquan Capital

Meddelanden

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av en bild med skadligt innehåll kan leda till ett dos-angrepp

Beskrivning: Ett problem med dos-angrepp åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2017-7118: Kiki Jiang och Jason Tokoph

MobileBackup

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Säkerhetskopiering kan generera en okrypterad säkerhetskopia trots krav på att skapa endast krypterade säkerhetskopior

Beskrivning: Ett behörighetsproblem förekom. Problemet har åtgärdats genom förbättrad behörighetsvalidering.

CVE-2017-7133: Don Sparks på HackediOS.com

Anteckningar

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En lokal användare kan läcka känslig användarinformation

Beskrivning: Innehållet i låsta anteckningar syntes ibland i sökresultat. Problemet åtgärdades genom förbättrad datarensning.

CVE-2017-7075: Richard Will på Marathon Oil Company

Lades till 10 november 2017

Telefon

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En skärmavbild kan tas av säkert innehåll vid låsning av en iOS-enhet

Beskrivning: Ett problem med timing förekom i hanteringen av låsning. Problemet åtgärdades genom att inaktivera skärmavbilder vid låsning.

CVE-2017-7139: En anonym forskare

Lades till 25 september 2017

Profiler

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Poster för parkoppling mellan enheter skulle kunna installeras oavsiktligt på en enhet när en profil som inte tillåter parkoppling installeras

Beskrivning: Parkopplingar togs inte bort när en profil som inte tillåter parkopplingar installerades. Det åtgärdades genom att parkopplingar som stod i konflikt med konfigurationsprofilen togs bort.

CVE-2017-13806: Rorie Hood på MWR InfoSecurity

Lades till 2 november 2017

Överblick

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad indatasanering.

CVE-2017-13822: Australian Cyber Security Centre – Australian Signals Directorate

Lades till 31 oktober 2017

Överblick

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Tolkning av ett Office-dokument med skadligt innehåll kan leda till att ett program avslutas oväntat eller till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med minnesförbrukningen åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7132: Australian Cyber Security Centre – Australian Signals Directorate

Lades till 31 oktober 2017

Safari

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Besök på en skadlig webbplats kan leda till att adressfältet förfalskas

Beskrivning: Ett problem med inkonsekvent användargränssnitt åtgärdades med hjälp av förbättrad tillståndshantering.

CVE-2017-7085: xisigr på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

Sandlådeprofiler

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett skadligt program kan få reda på information om andra program på enheten.

Beskrivning: Ett program kunde avgöra förekomsten av filer utanför sandlådan.  Problemet åtgärdades genom ytterligare sandlådekontroller.

CVE-2017-13877: Xiaokuan Zhang och Yinqian Zhang på Ohio State University, Xueqiang Wang och XiaoFeng Wang på Indiana University Bloomington och Xiaolong Bai på Tsinghua University

Lades till 30 november 2017

Säkerhet

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Återkallade certifikat kan bli betrodda

Beskrivning: Ett problem med certifikatvalideringen fanns vid hantering av återkallningsdata. Problemet har åtgärdats genom förbättrad validering.

CVE-2017-7080: En anonym forskare, en anonym forskare, Sven Driemecker på adesso mobile solutions gmbh, Rune Darrud (@theflyingcorpse) i Bærums kommune

Lades till 25 september 2017

Säkerhet

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett skadligt program kan spåra användare mellan installationer

Beskrivning: Ett behörighetskontrollproblem fanns i hanteringen av en apps Nyckelring-data. Problemet har åtgärdats genom förbättrad behörighetskontroll.

CVE-2017-7146: En anonym forskare

Lades till 25 september 2017

SQLite

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Flera problem i SQLite

Beskrivning: Flera problem åtgärdades genom att uppdatera till version 3.19.3.

CVE-2017-10989: hittat av OSS-Fuzz

CVE-2017-7128: hittat av OSS-Fuzz

CVE-2017-7129: hittat av OSS-Fuzz

CVE-2017-7130: hittat av OSS-Fuzz

Lades till 25 september 2017

SQLite

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7127: en anonym forskare

Lades till 25 september 2017

Telefoni

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare samt Wi-Fi + Cellular-modellerna av iPad Air generation och senare

Effekt: En angripare inom räckhåll kan köra opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-6211: Matthew Spisak på ENDGAME (endgame.com)

Lades till 4 december 2017

Tid

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Tidszoninställning kan felaktigt visa att den använder plats

Beskrivning: Ett behörighetsproblem fanns i processen som hanterar tidszoninformation. Problemet löstes genom att modifiera behörigheter.

CVE-2017-7145: Chris Lawrence

Uppdaterades den 9 oktober 2017

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-7081: Apple

Lades till 25 september 2017

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7087: Apple

CVE-2017-7091: Wei Yuan på Baidu Security Lab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-7092: Samuel Gro och Niklas Baumstark i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative, Qixun Zhao (@S0rryMybad) i Qihoo 360 Vulcan Team

CVE-2017-7093: Samuel Gro och Niklas Baumstark i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-7094: Tim Michaud (@TimGMichaud) på Leviathan Security Group

CVE-2017-7095: Wang Junjie, Wei Lei och Liu Yang på Nanyang Technological University i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-7096: Wei Yuan på Baidu Security Lab

CVE-2017-7098: Felipe Freitas på Instituto Tecnológico de Aeronáutica

CVE-2017-7099: Apple

CVE-2017-7100: Masato Kinugawa och Mario Heiderich på Cure53

CVE-2017-7102: Wang Junjie, Wei Lei och Liu Yang på Nanyang Technological University

CVE-2017-7104: likemeng på Baidu Secutity Lab

CVE-2017-7107: Wang Junjie, Wei Lei och Liu Yang på Nanyang Technological University

CVE-2017-7111: likemeng på Baidu Security Lab (xlab.baidu.com) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-7117: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2017-7120: chenqin (陈钦) på Ant-financial Light-Year Security Lab

Lades till 25 september 2017

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Det fanns ett logikproblem i hanteringen av den överordnade fliken. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2017-7089: Anton Lopanitsyn på ONSEC, Frans Rosén på Detectify

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Cookies från ett ursprung kunde eventuellt skickas till ett annat ursprung

Beskrivning: Ett behörighetsproblem förekom i hanteringen av webbläsarcookies. Problemet åtgärdades genom att inte returnera cookies för anpassade URL-scheman.

CVE-2017-7090: Apple

Lades till 25 september 2017

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Besök på en skadlig webbplats kan leda till att adressfältet förfalskas

Beskrivning: Ett problem med inkonsekvent användargränssnitt åtgärdades med hjälp av förbättrad tillståndshantering.

CVE-2017-7106: Oliver Paukstadt på Thinking Objects GmbH (to.com)

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till en attack med skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Policy för applikationscache kan oförväntat användas.

CVE-2017-7109: avlidienbrunn

Lades till 25 september 2017

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En skadlig webbplats kan spåra användare som använder privat surfning i Safari

Beskrivning: Ett behörighetsproblem förekom i hanteringen av webbläsarcookies. Problemet åtgärdades genom förbättrade begränsningar.

CVE-2017-7144: Mohammad Ghasemisharif på UIC:s BITS Lab

Uppdaterades den 9 oktober 2017

WebKit Storage

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Webbplatsdata kan finnas kvar efter en privat surfsession i Safari

Beskrivning: Ett problem med informationsläckage fanns i hanteringen av webbplatsdata i privata Safari-fönster. Problemet har åtgärdats genom förbättrad datahantering.

CVE-2017-7142: Rich Shawn O’Connell, en anonym forskare, en anonym forskare

Lades till 10 november 2017

Wifi

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En angripare inom räckhåll kan köra opålitlig kod på wifi-chippet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-11120: Gal Beniamini på Google Project Zero

CVE-2017-11121: Gal Beniamini på Google Project Zero

Lades till 25 september 2017

Wifi

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Körning av skadlig kod på wifi-chippet kan leda till körning av opålitlig kod med kernelbehörighet på programprocessorn

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7103: Gal Beniamini på Google Project Zero

CVE-2017-7105: Gal Beniamini på Google Project Zero

CVE-2017-7108: Gal Beniamini på Google Project Zero

CVE-2017-7110: Gal Beniamini på Google Project Zero

CVE-2017-7112: Gal Beniamini på Google Project Zero

Wifi

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Körning av skadlig kod på wifi-chippet kan leda till körning av opålitlig kod med kernelbehörighet på programprocessorn

Beskrivning: Flera konkurrenstillstånd åtgärdades med förbättrad validering.

CVE-2017-7115: Gal Beniamini på Google Project Zero

Wifi

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Körning av skadlig kod på wifi-chippet kan läsa begränsat kernelminne

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad indatasanering.

CVE-2017-7116: Gal Beniamini på Google Project Zero

Wifi

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En angripare inom räckhåll kan läsa begränsat minne från wifi-chipuppsättningen

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad indatasanering.

CVE-2017-11122: Gal Beniamini på Google Project Zero

Lades till 2 oktober 2017

zlib

Tillgängligt för: iPhone 5s och senare, iPad Air och senare, samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Flera problem i zlib

Beskrivning: Flera problem åtgärdades genom att uppdatera till version 1.2.11.

CVE-2016-9840

CVE-2016-9841

CVE-2016-9842

CVE-2016-9843

Lades till 25 september 2017

Ytterligare tack

LaunchServices

Vi vill tacka Mark Zimmermann på EnBW Energie Baden-Württemberg AG för hjälpen.

Säkerhet

Vi vill tacka Abhinav Bansal på Zscaler, Inc. för all hjälp.

WebKit

Vi vill tacka xisigr på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com) för hjälpen.

WebKit

Vi vill tacka Rayyan Bijoora (@Bijoora) på The City School, PAF Chapter för hjälpen.

WebKit Web Inspector

Vi vill tacka Ioan Bizău på Bloggify för hjälpen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: