Dra text och objekt mellan iWork-dokument och andra appar

Flytta snabbt text, tabeller, bilder och andra objekt mellan Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument och andra appar på iPad och Mac.

Använd dra och släpp för att snabbt lägga till innehåll från ett e-postmeddelande, nätet eller andra appar i Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument. När du använder dra och släpp kopierar du objektet till den nya appen, så objektet finns kvar i den ursprungliga appen. 

Dra och släpp på iPad med Multitasking

På en iPad med iOS 11 kan du använda Multitasking för att arbeta med två appar samtidigt och dra och släppa objekt mellan apparna. Du kan till exempel dra en bild från ett e-postmeddelande till en Keynote-presentation, dra en tabell från ett Numbers-kalkylblad till ett Pages-dokument eller dra text från Pages till en anteckning. Se till att du har uppdaterat till version 3.3 eller senare för Pages, Numbers och Keynote.

 1. Slå på Multitasking på iPad. Gå till Inställningar > Allmänt > Multitasking och Dock och slå på Tillåt flera appar och Visa föreslagna och senaste appar.
 2. Skapa ett nytt dokument eller öppna ett befintligt iWork-dokument.
 3. Tryck på Hemknappen och öppna sedan appen som har objektet du vill kopiera.
 4. Svep från skärmens nedre del för att öppna Dock.
 5. I Dock ska du trycka och hålla ned iWork-appen som du vill öppna och sedan ange Slide Over eller Split View.
  • Om du vill visa apparna överlappade ska du använda Slide Over genom att dra appen till skärmen.
  • Om du vill visa apparna sida vid sida ska du använda Split View genom att dra appen till skärmens högra eller vänstra kant.
   Läs om Slide Over och Split View.
 6. Tryck och håll ned objektet i appen där innehållet du vill kopiera finns och dra det sedan till Pages, Numbers eller Keynote och släpp det.
  • Välj flera objekt genom att trycka och hålla ned ett objekt och fortsätt sedan hålla ned det medan du trycker på fler objekt med ett annat finger.
  • Dra eller släpp text genom att först välja texten och sedan trycka och hålla ned texten tills den lyfts upp.

Även om du kan dra och släppa objekt från en iWork-app till en annan så kan du bara ha ett dokument öppet i en iWork-app åt gången. Så här gör du för att kopiera ett objekt från ett dokument till ett annat i samma app:

 1. Tryck och håll ned objektet och börja dra det.
 2. Stäng det aktuella dokumentet med ett annat finger.
 3. Öppna dokumentet som du vill dra objektet till och släpp innehållet i det. Du kan komma åt alla appens funktioner när du drar ett objekt, inklusive att skapa ett nytt dokument och bläddra bland dokument.


Dra och släpp på Mac

På Mac kan du dra och släppa för att snabbt lägga till objekt i iWork-dokument. Du kan till exempel dra ett foto från ditt Bilder-bibliotek till en Keynote-presentation, dra text från ett e-postmeddelande till ett Pages-dokument och flytta text i ett dokument.

Du kan även dra och släppa för att kopiera text och tabeller mellan iWork-dokument. Du kan till exempel dra en tabell (eller delar av en tabell) från ett Numbers-kalkylblad till ett Pages-dokument. När du drar tabeller ska du kontrollera att du markerat alla celler i den tabell som du vill kopiera innan du drar den till ett annat dokument.

I Keynote kan du snabbt skapa en ny presentation genom att dra en presentationsbild från presentationsbildsnavigatorn till skrivbordet.

Publiceringsdatum: