Arbeta med flera dokument i Pages, Numbers eller Keynote på iPad

Visa och redigera två dokument från samma app sida vid sida i Split View, eller få tillgång till flera öppna dokument med Program-Exposé.

Öppna två dokument i Split View

Med Split View kan du arbeta med två dokument från samma app sida vid sida. Öppna till exempel två Pages-dokument samtidigt och dela innehållet mellan dem. Dra och släpp eller kopiera och klistra in text, bilder och tabeller mellan dokumenten. Du kan aktivera Split View från dokumenthanteraren i Pages, Numbers eller Keynote, eller om du redan har ett öppet dokument.

Öppna två dokument från dokumenthanteraren

 1. Öppna dokumenthanteraren i Pages, Numbers eller Keynote.
 2. Dra ett dokument från dokumenthanteraren till höger eller vänster sida av skärmen för att öppna Split View.
 3. Tryck på ett annat dokument i dokumenthanteraren för att öppna det bredvid det första dokumentet.
 4. När Split View är aktiverat kan du justera avstånd och mycket mer:
  • Dra avdelaren till vänster eller höger för att justera avståndet i dokumenten på skärmen.
  • Svep ner från dokumentets överkant för att byta Split View till Slide Over.
  • Dra avdelaren över dokumentet som du vill stänga för att stänga Split View.

Öppna ett andra dokument när ett dokument redan är öppet

 1. Svep upp från skärmens nederkant när ett dokument är öppet i Pages, Numbers eller Keynote för att öppna Dock.
 2. På Dock trycker du och håller ned appsymbolen. Dra den sedan till höger eller vänster kant på skärmen för att skapa en Split View.
 3. Tryck på ett dokument för att öppna det bredvid det första dokumentet i Split View, eller tryck på plusknappen  för att bläddra efter andra dokument i dokumenthanteraren.
 4. När Split View är aktiverat kan du justera avstånd och mycket mer:
  • Dra avdelaren till vänster eller höger för att justera avståndet i dokumenten på skärmen.
  • Svep ner från dokumentets överkant för att byta Split View till Slide Over.
  • Dra avdelaren över dokumentet som du vill stänga för att stänga Split View.


Öppna andra dokument från samma app

Du kan använda Program-Exposé för att snabbt växla mellan flera dokument samtidigt.

 1. Svep upp för att visa Dock när dokumenthanteraren är öppen eller när ett specifikt Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument är öppet.
 2. Tryck på appen i Dock för att öppna Program-Exposé, som visar alla öppna dokument i appen.
 3. Tryck på ett av dokumenten för att öppna det. Eller tryck på plusknappen  för att öppna ett annat dokument eller skapa ett nytt dokument i dokumenthanteraren.


Publiceringsdatum: