Om säkerhetsinnehållet i iTunes 12.6.2 för Windows

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iTunes 12.6.2 för Windows.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

iTunes 12.6.2 för Windows

Släpptes 19 juli 2017

iTunes

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett åtkomstproblem åtgärdades med ytterligare begränsningar.

CVE-2017-7053: En anonym forskare i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

libxml2

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Tolkning av ett skadligt XML-dokument kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2017-7010: Apple

CVE-2017-7013: upptäcktes av OSS-Fuzz

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7018: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2017-7020: likemeng på Baidu Security Lab

CVE-2017-7030: chenqin på Ant-financial Light-Year Security Lab (蚂蚁金服巴斯光年安全实验室)

CVE-2017-7034: chenqin på Ant-financial Light-Year Security Lab (蚂蚁金服巴斯光年安全实验室)

CVE-2017-7037: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2017-7039: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2017-7040: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2017-7041: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2017-7042: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2017-7043: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2017-7046: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2017-7048: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2017-7052: cc i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-7055: Storbritanniens National Cyber Security Centre (NCSC)

CVE-2017-7056: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2017-7061: lokihardt på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7049: Ivan Fratric på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa minnet

Beskrivning: Ett problem med minnesinitieringen åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7064: lokihardt på Google Project Zero

WebKits laddning av sidor

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7019: Zhiyang Zeng på Tencent Security Platform Department

WebKit Web Inspector

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7012: Apple

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: