Om säkerhetsinnehållet i tvOS 10.2.2

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i tvOS 10.2.2.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

tvOS 10.2.2

Släpptes 19 juli 2017

Kontakter

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En fjärrangripare kunde orsaka ett oväntat programavslut eller körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7062: Shashank (@cyberboyIndia)

CoreAudio

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad filmfil kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad kontroll av gränser.

CVE-2017-7008: Yangkang (@dnpushme) på Qihoo 360 Qex Team

IOUSBFamily

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7009: shrek_wzw på Qihoo 360 Nirvan Team

Kärna

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7022: En anonym forskare

CVE-2017-7024: En anonym forskare

CVE-2017-7026: En anonym forskare

Kärna

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7023: En anonym forskare

CVE-2017-7025: En anonym forskare

CVE-2017-7027: En anonym forskare

CVE-2017-7069: Proteas på Qihoo 360 Nirvan Team

Kärna

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa minnet

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad inmatningssanering.

CVE-2017-7028: En anonym forskare

CVE-2017-7029: En anonym forskare

libarchive

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Uppackning av ett arkiv med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett buffertspill åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

CVE-2017-7068: upptäcktes av OSS-Fuzz

libxml2

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Tolkning av ett skadligt XML-dokument kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2017-7010: Apple

CVE-2017-7013: upptäcktes av OSS-Fuzz

libxpc

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen) 

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7047: Ian Beer på Google Project Zero

WebKit

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En webbplats med skadligt innehåll kan komma åt data från flera källor

Beskrivning: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till dataåtkomst från flera källor med hjälp av SVG-filter i avsikt att utföra ett tidsbestämt sidechannel-angrepp. Problemet hanterades genom att inte lägga in bufferten med data från flera källor i den ram som filtreras.

CVE-2017-7006: David Kohlbrenner på UC San Diego, en anonym forskare

WebKit

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7018: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2017-7020: likemeng på Baidu Security Lab

CVE-2017-7030: chenqin på Ant-financial Light-Year Security Lab (蚂蚁金服巴斯光年安全实验室)

CVE-2017-7034: chenqin på Ant-financial Light-Year Security Lab (蚂蚁金服巴斯光年安全实验室)

CVE-2017-7037: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2017-7039: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2017-7040: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2017-7041: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2017-7042: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2017-7043: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2017-7046: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2017-7048: Ivan Fratric på Google Project Zero

CVE-2017-7052: cc i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-7055: Storbritanniens National Cyber Security Centre (NCSC)

CVE-2017-7056: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2017-7061: lokihardt på Google Project Zero

WebKit

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll med DOMParser kan leda till cross site-skriptning

Beskrivning: Ett logikproblem förekom i hanteringen av DOMParser. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2017-7038: Egor Karbutov (@ShikariSenpai) på Digital Security och Egor Saltykov (@ansjdnakjdnajkd) på Digital Security, Neil Jenkins på FastMail Pty Ltd

CVE-2017-7059: Masato Kinugawa och Mario Heiderich på Cure53

Uppdaterades 28 juli 2017

WebKit

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7049: Ivan Fratric på Google Project Zero

WebKits laddning av sidor

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7019: Zhiyang Zeng på Tencent Security Platform Department

Wifi

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En angripare inom räckhåll kan köra godtycklig kod på wifi-chippet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7065: Gal Beniamini på Google Project Zero

Posten lades till 25 september 2017

Wifi

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En angripare inom wifi-räckvidden kan orsaka att tjänsten nekas på wifi-chippet.

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2017-7066: Gal Beniamini på Google Project Zero

Posten lades till 26 september 2017

Wifi

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En angripare inom räckhåll kan köra godtycklig kod på wifi-chippet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-9417: Nitay Artenstein på Exodus Intelligence

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: