Lägg till animerad textning i en Clips-video på din iPhone, iPad eller iPod touch

Med Livetexter kan du skapa animerade texter i valfri stil till din video med hjälp av rösten.

Skapa livetexter genom att prata medan du spelar in videon. När du spelar upp videon visas din röstinspelning som animerad text på videon. När du skapat en text kan du redigera den. Du kan också ta med din inspelade röst tillsammans med texten, eller bara ta med texten.

Öppna en video eller skapa en ny

 1. Öppna Clips.* Om du har använt Clips förut öppnas den senaste videon du arbetade med automatiskt.
 2. Tryck på knappen visa projekt längst upp till vänster.
 3. Skapa en ny video genom att trycka på . För att öppna en sparad video sveper du för att se dina sparade videor, trycker på videon och trycker sedan på Öppna.

* Hittar du inte appen Clips? Gå till hemskärmen och svep till höger tills en skärm med ett sökfält visas högst upp. Ange sedan Clips i sökfältet. Ser du fortfarande inte appen? Hämta Clips från App Store.

 


Skapa livetext

 1. Tryck på knappen livetextning för att öppna menyn Livetextning.
 2. Tryck på önskad stil för livetexten. Tryck sedan på  för att stänga menyn.
 3. Börja spela in genom att trycka på och hålla in knappen håll ned för att spela in. Om du vill låsa inspelningsläget kan du svepa uppåt på knappen håll ned för att spela in
 4. Prata medan du spelar in. Prata snabbare eller långsammare för att kontrollera timingen på texten. 
 5. Släpp knappen håll ned för att spela in för att stoppa inspelningen. Om du har låst inspelningsläget trycker du på den.
 6. Titta på videon genom att välja miniatyren längst ned på skärmen och sedan trycka på 
 7. Om du vill göra en ominspelning trycker du på  för att ta bort klippet och spela in igen.

Du kan också spela in flera klipp och slå ihop dem för att göra en enda lång video. Varje klipp kan ha en egen livetext.

Livetexter har stöd för flera språk. Om du vill spela in en livetext på ett annat språk trycker du på knappen livetextspråk, väljer vilket språk du vill använda och pratar sedan på språket i fråga när du spelar in. 

 

Stänga av röstinspelningen

 1. Öppna videon som du vill redigera.
 2. Välj det klipp du vill stänga av ljudet på i tidslinjen längst ned på skärmen.
 3. Tryck på 

När du spelar upp eller delar videon kommer du att kunna se livetexterna utan att höra din röst.

Ändra stilen på en livetext

 1. Öppna videon som du vill redigera.
 2. Välj det klipp du vill redigera i tidslinjen längst ned på skärmen.
 3. Tryck på knappen Livetexter, tryck på Stil och svep åt vänster eller höger för att visa olika stilar.
 4. Tryck på en stil för att välja den.
 5. Tryck på  när du vill stänga bläddraren för Livetexter.

Redigera livetexter

När du lagt till en livetext i din video kan du redigera den. Du kan till exempel lägga till skiljetecken, infoga emoji och rätta stavningen.

 1. Tryck på klippet som innehåller en livetext och tryck sedan på knappen Livetexter.
 2. Tryck på rubriken Text om den inte redan är vald. 
 3. Tryck på texten som du vill redigera och gör dina ändringar.
 4. Tryck på Klar och tryck sedan på  när du vill stänga redigeraren för livetext.

Publiceringsdatum: