Om säkerhetsinnehållet i iOS 10.3.2

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 10.3.2.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

iOS 10.3.2

Släpptes 15 mars 2017

AVEVideoEncoder

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan få kärnprivilegier

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad minneshantering.

CVE-2017-6989: Adam Donenfeld (@doadam) från Zimperium zLabs-teamet

CVE-2017-6994: Adam Donenfeld (@doadam) från Zimperium zLabs-teamet

CVE-2017-6995: Adam Donenfeld (@doadam) från Zimperium zLabs-teamet

CVE-2017-6996: Adam Donenfeld (@doadam) från Zimperium zLabs-teamet

CVE-2017-6997: Adam Donenfeld (@doadam) från Zimperium zLabs-teamet

CVE-2017-6998: Adam Donenfeld (@doadam) från Zimperium zLabs-teamet

CVE-2017-6999: Adam Donenfeld (@doadam) från Zimperium zLabs-teamet

Lades till 17 maj 2017

CoreAudio

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa minnet

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad inmatningssanering.

CVE-2017-2502: Yangkang (@dnpushme) på Qihoo360 Qex Team

CoreFoundation

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Tolkning av skadligt utformade data kan ge upphov till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad minneshantering.

CVE-2017-2522: Ian Beer på Google Project Zero

Lades till 19 maj 2017

CoreText

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av en skadligt utformad fil kan leda till programavslutning

Beskrivning: Ett problem med tjänster som nekades åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2017-7003: Jake Davis på SPYSCAPE (@DoubleJake), João Henrique Neves och Stephen Goldberg på Salesforce

Posten lades till 7 juni 2017

Foundation

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Tolkning av skadligt utformade data kan ge upphov till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad minneshantering.

CVE-2017-2523: Ian Beer på Google Project Zero

Lades till 19 maj 2017

iBooks

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En bok med skadligt innehåll kan öppna godtyckliga webbplatser utan tillåtelse från användaren

Beskrivning: Ett URL-hanteringsproblem åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2017-2497: Jun Kokatsu (@shhnjk)

iBooks

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med rotbehörigheter

Beskrivning: Det förekom ett problem med logiken för validering av sökvägar för symlänkar. Problemet åtgärdades genom förbättrad sökvägssanering.

CVE-2017-6981: evi1m0 på YSRC (sec.ly.com)

IOSurface

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan få kärnprivilegier

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom förbättrad låsning.

CVE-2017-6979: Adam Donenfeld (@doadam) från Zimperium zLabs-teamet

Lades till 17 maj 2017

JavaScriptCore

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av uppsåtligt skapat webbinnehåll kan leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-7005: lokihardt på Google Project Zero

Posten lades till 9 juni 2017

Kärna

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom förbättrad låsning.

CVE-2017-2501: Ian Beer på Google Project Zero

Kärna

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program utan rättigheter kan läsa minnet

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad inmatningssanering.

CVE-2017-2507: Ian Beer på Google Project Zero

CVE-2017-6987: Patrick Wardle på Synack

Notiser

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan orsaka att åtkomst till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett problem med tjänster som nekades åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-6982: Vincent Desmurs (vincedes3), Sem Voigtlander (OxFEEDFACE) och Joseph Shenton på CoffeeBreakers

Safari

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett problem i historikmenyn i Safari åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-2495: Tubasa Iinuma (@llamakko_cafe) på Gehirn Inc.

Säkerhet

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Uppdatering av den certifierade förtroendepolicyn

Beskrivning: Ett problem med certifikatvalideringen förekom vid hantering av obetrodda certifikat. Problemet åtgärdades genom förbättrad användarhantering av förtroendeacceptans.

CVE-2017-2498: Andrew Jerman

Säkerhet

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett lokalt program kan skicka privilegierade XPC-meddelanden utan behörigheter

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd hanterades med förbättrade konsekvenskontroller.

CVE-2017-7004: Ian Beer på Google Project Zero

Posten lades till 8 juni 2017

SQLite

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En skadligt utformad SQL-fråga kan ge upphov till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-2513: upptäcktes av OSS-Fuzz

SQLite

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En skadligt utformad SQL-fråga kan ge upphov till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-2518: upptäcktes av OSS-Fuzz

CVE-2017-2520: upptäcktes av OSS-Fuzz

SQLite

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: En skadligt utformad SQL-fråga kan ge upphov till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad minneshantering.

CVE-2017-2519: upptäcktes av OSS-Fuzz

SQLite

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Flera minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-6983: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-6991: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-7000: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-7001: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-7002: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 24 maj 2017

TextInput

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Tolkning av skadligt utformade data kan ge upphov till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad minneshantering.

CVE-2017-2524: Ian Beer på Google Project Zero

WebKit

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad minneshantering.

CVE-2017-2496: Apple

CVE-2017-2505: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2017-2506: Zheng Huang på Baidu Security Lab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-2514: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2017-2515: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2017-2521: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2017-2525: Kai Kang (4B5F5F4B) på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-2526: Kai Kang (4B5F5F4B) på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-2530: Wei Yuan på Baidu Security Lab, Zheng Huang på Baidu Security Lab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-2531: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2017-2538: Richard Zhu (fluorescence) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-2539: Richard Zhu (fluorescence) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-2544: 360 Security (@mj0011sec) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-2547: lokihardt på Google Project Zero och Team Sniper (Keen Lab och PC Mgr) i samarbete Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-6980: lokihardt på Google Project Zero

CVE-2017-6984: lokihardt på Google Project Zero

Uppdaterades 20 juni 2017

WebKit

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt utformat webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikproblem förekom i hanteringen av kommandon i WebKit Editor. Problemet åtgärdades med hjälp av förbättrad tillståndshantering.

CVE-2017-2504: lokihardt på Google Project Zero

WebKit

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt utformat webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikproblem förekom i hanteringen av WebKit-noder. Problemet åtgärdades med hjälp av förbättrad tillståndshantering.

CVE-2017-2508: lokihardt på Google Project Zero

WebKit

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt utformat webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikproblem förekom i hanteringen av pageshow-händelser. Problemet åtgärdades med hjälp av förbättrad tillståndshantering.

CVE-2017-2510: lokihardt på Google Project Zero

WebKit

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt utformat webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikproblem förekom i hanteringen av cachelagrade ramar i WebKit. Problemet åtgärdades med hjälp av förbättrad tillståndshantering.

CVE-2017-2528: lokihardt på Google Project Zero

WebKit

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-2536: Samuel Groß och Niklas Baumstark i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

WebKit

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt utformat webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikproblem förekom vid inläsning av bildrutor. Problemet åtgärdades med hjälp av förbättrad tillståndshantering.

CVE-2017-2549: lokihardt på Google Project Zero

WebKit Web Inspector

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Ett program kan köra osignerad kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad minneshantering.

CVE-2017-2499: George Dan (@theninjaprawn)

Ytterligare tack

Kärna

Vi vill tacka Orr A. på Aleph Research, HCL Technologies för deras hjälp.

Safari

Vi vill tacka Flyin9_L (ZhenHui Lee) (@ACITSEC) för deras hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: