Om säkerhetsinnehållet i iOS 10.3.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 10.3.1.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

iOS 10.3.1

Släpptes 3 april 2017

CoreText

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare samt iPod touch 6:e generationen

Effekt: Bearbetning av en skadligt utformad fil kan leda till programavslutning

Beskrivning: Ett problem med tjänster som nekades åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2017-7003: Jake Davis på SPYSCAPE (@DoubleJake)

Lades till 31 maj 2017

Wifi

Tillgänglig för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En angripare inom räckhåll kan köra godtycklig kod på wifi-chippet

Beskrivning: Ett heapbuffertspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-6975: Gal Beniamini på Google Project Zero

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: