Om säkerhetsinnehållet i Pages 6.0, Numbers 4.0 och Keynote 7.0 för Mac

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Pages 6.0, Numbers 4.0 och Keynote 7.0 för Mac.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga buggfixar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-produktsäkerhetsnyckel från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Pages 6.0, Numbers 4.0 och Keynote 7.0 för Mac

Släpptes 20 september 2016

Pages, Numbers och Keynote

Tillgänglig för: macOS 10.12 eller senare

Effekt: Öppnande av ett dokument med skadligt innehåll kan leda till oväntad programavslutning eller exekvering av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel förekom i tolkning av ett skadligt dokument. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7672: Reno Roberts

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: