Om säkerhetsinnehållet i Apple Music 2.0 för Android

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Apple Music 2.0 för Android.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-produktsäkerhetsnyckel från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Apple Music 2.0 för Android

Släpptes 4 april 2017

Apple Music

Tillgänglig för: Android-version 4.3 eller senare

Effekt: En angripare med privilegierad nätverksposition kan läcka känslig användarinformation

Beskrivning: Ett problem med certifikatvalideringen förekom i Apple Music för Android. Problemet åtgärdades genom förbättrad certifikatvalidering.

CVE-2017-2387: David Coomber på Info-Sec.CA

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: