Om säkerhetsinnehållet i watchOS 3.2

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i watchOS 3.2.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-produktsäkerhetsnyckel från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

watchOS 3.2

Släpptes 27 mars 2017

Ljud

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad ljudfil kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-2430: En anonym forskare i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2017-2462: En anonym forskare i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Carbon

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad .dfont-fil kan leda till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Ett buffertspill förekom i hanteringen av typsnittsfiler. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

CVE-2017-2379: riusksk (泉哥) från Tencent Security Platform Department, John Villamil, Doyensec

CoreGraphics

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad bild kan leda till att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Obegränsad rekursion åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2017-2417: riusksk (泉哥) på Tencent Security Platform Department

CoreGraphics

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Flera minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-2444: Mei Wang på 360 GearTeam

CoreText

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad typsnittsfil kan leda till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-2435: John Villamil, Doyensec

CoreText

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Bearbetning av ett felaktigt utformat typsnitt kan leda till att processminnet avslöjas

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-2450: John Villamil, Doyensec

CoreText

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Bearbetning av ett felaktigt utformat textmeddelande kan leda till att åtkomsten till tjänsten begränsas

Beskrivning: Ett problem med resursutmattning åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-2461: En anonym forskare, Isaac Archambault på IDAoADI

FontParser

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad typsnittsfil kan leda till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Flera minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-2487: riusksk (泉哥) på Tencent Security Platform Department

CVE-2017-2406: riusksk (泉哥) på Tencent Security Platform Department

FontParser

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Tolkning av en felaktigt utformad typsnittsfil kan leda till oväntad programavslutning eller godtycklig kodkörning

Beskrivning: Flera minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-2407: riusksk (泉哥) på Tencent Security Platform Department

FontParser

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Bearbetning av ett felaktigt utformat typsnitt kan leda till att processminnet avslöjas

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-2439: John Villamil, Doyensec

HTTPProtocol

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: En skadlig HTTP/2-server kan orsaka odefinierat beteende

Beskrivning: Flera fel förekom i nghttp2 före 1.17.0. Dessa åtgärdades genom att uppdatera nghttp2 till version 1.17.0.

CVE-2017-2428

Uppdaterades 28 mars 2017

ImageIO

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad bildfil kan ge upphov till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-2416: Qidan He (何淇丹, @flanker_hqd) från KeenLab, Tencent

ImageIO

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Visning av en felaktigt utformad JPEG-fil kan leda till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-2432: En anonym forskare i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

ImageIO

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad fil kan leda till oväntad programavslutning eller godtycklig kodkörning

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-2467

ImageIO

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad bild kan leda till att program avslutas oväntat

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna förekom i LibTIFF-versioner före 4.0.7. Det åtgärdades genom uppdatering av LibTIFF i ImageIO till version 4.0.7.

CVE-2016-3619

Kärna

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-2401: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

Kärna

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med heltalsspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-2440: En anonym forskare

Kärna

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med rotbehörighet

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-2456: lokihardt på Google Project Zero

Kärna

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-2472: Ian Beer på Google Project Zero

Kärna

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-2473: Ian Beer på Google Project Zero

Kärna

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med förskjutning åtgärdades genom förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2017-2474: Ian Beer på Google Project Zero

Kärna

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom förbättrad låsning.

CVE-2017-2478: Ian Beer på Google Project Zero

Kärna

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-2482: Ian Beer på Google Project Zero

CVE-2017-2483: Ian Beer på Google Project Zero

Kärna

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med högre privilegier

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-2490: Ian Beer på Google Project Zero, Storbritanniens National Cyber Security Centre (NCSC)

Lades till 31 mars 2017

Tangentbord

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod

Beskrivning: Ett buffertspill åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

CVE-2017-2458: Shashank (@cyberboyIndia)

libarchive

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: En lokal angripare kan ändra filsystembehörigheter på godtyckliga kataloger

Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom i hanteringen av symlänkar. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering av symlänkar.

CVE-2017-2390: Omer Medan på enSilo Ltd

libc++abi

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Avkodning av skadligt C++-program kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-2441

libxslt

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Flera sårbarheter i libxslt

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-5029: Holger Fuhrmannek

Lades till 28 mars 2017

Säkerhet

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med rotbehörigheter

Beskrivning: Ett buffertspill åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

CVE-2017-2451: Alex Radocea på Longterm Security, Inc.

Säkerhet

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Bearbetning av ett felaktigt utformat x509-certifikat kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett minnesfel förekom i tolkning av certifikat. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-2485: Aleksandar Nikolic på Cisco Talos

WebKit

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-2415: Kai Kang på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

WebKit

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till hög minnesförbrukning

Beskrivning: Ett problem med okontrollerad resursförbrukning åtgärdades genom förbättrad regex-bearbetning.

CVE-2016-9643: Gustavo Grieco

WebKit

Tillgänglig för: Alla Apple Watch-modeller

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-2471: Ivan Fratric på Google Project Zero

Ytterligare tack

XNU

Vi vill tacka Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team för deras hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: