Förhindra att användarna tar bort Apples inbyggda appar

Läs om hur du återskapar Apples inbyggda appar på en hanterad iPhone, iPad eller iPod touch och förhindrar att användarna tar bort dem.

Den här artikeln är avsedd för systemadministratörer. Om du har tagit bort en av Apples inbyggda appar på din personliga iPhone, iPad eller iPod touch lär du dig hur du återskapar den.

Förhindra att användare tar bort Apples inbyggda appar

I iOS 11 och senare kan du använda MDM för att förhindra att användare tar bort inbyggda appar. Slå av begränsningen Allow removing system apps(tillåt borttagning av systemappar) för att hindra användarna från att ta bort inbyggda appar på övervakade enheter. Du måste starta om enheten efter att ha gjort den här inställningen för att den ska träda i kraft. Kontakta din MDM-leverantör för ytterligare instruktioner.

Återskapa en av Apples inbyggda appar som en användare har tagit bort

I iOS 10 och senare kan användare ta bort Apples inbyggda appar från sina iPhone, iPad och iPod touch. Du kan bara återskapa Apples inbyggda appar som Mail och Kalender från App Store. Du kan inte använda mobil enhetshantering (MDM) för att återskapa dem.

  1. Gå till App Store. 
  2. Sök efter appen. Kontrollera att du har det exakta namnet på appen. Om det är en inbyggd app kontrollerar du att du hittar rätt namn bland sökresultaten.
  3. Tryck för att återskapa appen.
  4. Vänta tills appen har återskapats och öppna den sedan från hemskärmen.

Om du har begränsat åtkomsten till App Store på enheten tar du tillfälligt bort begränsningen. Logga sedan in på App Store med ett konto som inte är ett hanterat Apple-ID.

Om du vill återskapa medföljande appar som Pages, Numbers, Keynote, Garage Band och iMovie använder du MDM.

Publiceringsdatum: