Om säkerhetsinnehållet i iOS 10.2

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 10.2.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

iOS 10.2

Släpptes 12 december 2016

Hjälpmedel

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En användare i närheten kan höra lösenord som sägs högt

Beskrivning: Ett sekretessproblem förekom i hanteringen av lösenord. Problemet åtgärdades genom att uppläsning av lösenord inaktiverades.

CVE-2016-7634: Davut Hari, Biren V. Soni, Cameron Lee

Uppdaterades 10 januari 2017

Hjälpmedel

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En person med fysisk åtkomst till en iOS-enhet kan komma åt bilder och kontakter via låsskärmen

Beskrivning: Ett problem med låsskärmen gjorde det möjligt att komma åt bilder och kontakter på en låst enhet. Problemet åtgärdades genom begränsning av de tillgängliga alternativen på en låst enhet.

CVE-2016-7664: Miguel Alvarado på iDeviceHelp

Konton

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Det förekom ett problem som ledde till att auktorisationsinställningarna inte nollställdes vid avinstallation av appar

Beskrivning: Problemet åtgärdades genom förbättrad sanering.

CVE-2016-7651: Ju Zhu och Lilang Wu på Trend Micro

Ljud

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad fil kan ge upphov till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-7658: Haohao Kong från Keen Lab (@keen_lab) på Tencent

CVE-2016-7659: Haohao Kong från Keen Lab (@keen_lab) på Tencent

Lades till 13 december 2016

Urklipp

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En lokal angripare kan få tillgång till innehåll i urklipp 

Beskrivning: Innehållet i urklipp var tillgängligt före upplåsning av enheten. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering. 

CVE-2016-7765: CongRong (@Tr3jer)

Uppdaterades 17 januari 2017

CoreFoundation

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Bearbetning av skadliga strängar kan leda till att program avslutas oväntat eller godtycklig kodkörning

Beskrivning: Ett minnesfel förekom i bearbetningen av strängar. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

CVE-2016-7663: en anonym forskare

Lades till 13 december 2016

CoreGraphics

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Bearbetning av en skadligt utformad typsnittsfil kan leda till oväntad programavslutning

Beskrivning: En nullpekarreferens åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-7627: TRAPMINE Inc. och Meysam Firouzi @R00tkitSMM

Lades till 13 december 2016

Extern visning av CoreMedia

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Ett lokalt program kan köra godtycklig kod i en medieserverdaemon

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7655: Keen Lab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 13 december 2016

Uppspelning av CoreMedia

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad MP4-fil kan ge upphov till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7588: dragonltx på Huawei 2012 Laboratories

Lades till 13 december 2016

CoreText

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Bearbetning av en skadlig typsnittsfil kan leda till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Flera minnesfel förekom i hanteringen av typsnittsfiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

CVE-2016-7595: riusksk(泉哥) på Tencent Security Platform-avdelningen

Lades till 13 december 2016

CoreText

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Bearbetning av en skadlig sträng kan leda till att tjänsten nekas

Beskrivning: Ett problem med rendering av överlappande intervall åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2016-7667: Nasser Al-Hadhrami (@fast_hack), Saif Al-Hinai (welcom_there) på Digital Unit (dgunit.com)

Lades till 15 december 2016

Skivavbilder

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-7616: daybreaker@Minionz i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 13 december 2016

Hitta min iPhone

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En angripare med en upplåst enhet kan inaktivera Hitta min iPhone

Beskrivning: Ett problem med tillståndshantering förekom i hanteringen av autentiseringsinformation.  Problemet åtgärdades genom förbättrad lagring av kontoinformation.

CVE-2016-7638: en anonym forskare, Sezer Sakiner

FontParser

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Bearbetning av en skadlig typsnittsfil kan leda till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Flera minnesfel förekom i hanteringen av typsnittsfiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

CVE-2016-4691: riusksk(泉哥) på Tencents Security Platform-avdelning

Lades till 13 december 2016

Grafikdrivrutin

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Visning av en skadlig video kan leda till att tjänster nekas

Beskrivning: Ett problem med tjänster som nekades förekom i hanteringen av video. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-7665: Moataz El Gaml på Schlumberger, Daniel Schurter på watson.ch och Marc Ruef på scip AG

Uppdaterades 15 december 2016

ICU

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7594: André Bargull

Lades till 13 december 2016

Bildinsamling

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En skadlig HID-enhet kan orsaka godtycklig kodkörning

Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom i hanteringen av USB-bildenheter. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-4690: Andy Davis på NCC Group

ImageIO

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En fjärrangripare kan läcka minne

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2016-7643: Yangkang (@dnpushme) på Qihoo360 Qex Team

Lades till 13 december 2016

IOHIDFamily

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Ett lokalt program med systembehörighet kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7591: daybreaker på Minionz

Lades till 13 december 2016

IOKit

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Ett program kan läsa kärnminnet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-7657: Keen Lab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 13 december 2016

IOKit

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En lokal användare kan ta reda på schemat för kärnminnet

Beskrivning: Ett problem med delat minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7714: Qidan He (@flanker_hqd) på KeenLab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 25 januari 2017

JavaScriptCore

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Skript som körs i en JavaScript-sandlåda kan komma åt tillstånd utanför den sandlådan

Beskrivning: Det fanns ett valideringsproblem vid bearbetningen av JavaScript. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2016-4695: Mark S. Miller på Google

Lades till 16 augusti 2017

Kärna

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet 

Beskrivning: Flera minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-7606: @cocoahuke, Chen Qin på Topsec Alpha Team (topsec.com)

CVE-2016-7612: Ian Beer på Google Project Zero

Lades till 13 december 2016

Kärna

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Ett program kan läsa kärnminnet

Beskrivning: Ett problem med otillräcklig initiering åtgärdades genom att minne som returnerats till användarutrymmet initierades korrekt.

CVE-2016-7607: Brandon Azad

Lades till 13 december 2016

Kärna

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En lokal användare kan orsaka att tjänster nekas i systemet

Beskrivning: Ett problem med tjänster som nekades åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7615: Storbritanniens National Cyber Security Centre (NCSC)

Lades till 13 december 2016

Kärna

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En lokal användare kan orsaka oväntad systemavslutning eller körning av godtycklig kod i kärnan

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7621: Ian Beer på Google Project Zero

Lades till 13 december 2016

Kärna

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En lokal användare kan få tillgång till rotbehörigheter

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-7637: Ian Beer på Google Project Zero

Lades till 13 december 2016

Kärna

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Ett lokalt program med systembehörighet kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7644: Ian Beer på Google Project Zero

Lades till 13 december 2016

Kärna

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Ett program kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett problem med tjänster som nekades åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7647: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

Lades till 17 maj 2017

Kärna

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Ett skadligt program kunde få åtkomst till en enhets MAC-adress

Beskrivning: Ett åtkomstproblem åtgärdades med ytterligare sandlådebegränsningar för program från tredje part.

CVE-2016-7766: Jun Yang(杨君) på Tencents WeiXin Group

Lades till 31 maj 2017

libarchive

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En lokal angripare kan skriva över befintliga filer

Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom i hanteringen av symlänkar. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering av symlänkar.

CVE-2016-7619: en anonym forskare

Lades till 13 december 2016

Lokal autentisering

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Enhetens skärm kanske inte blir låst när tidsgränsen för inaktivitet uppnåtts

Beskrivning: Ett logiskt problem förekom i hanteringen av tidsgränsen för inaktivitet när Touch ID-uppmaningen visades. Problemet åtgärdades genom förbättrad hantering av tidsgränsen för inaktivitet.

CVE-2016-7601: en anonym forskare

Mail

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Ett e-postmeddelande som signerats med ett återkallat certifikat kan verka giltigt

Beskrivning: S/MIME-policyn kontrollerade inte om certifikat var giltiga.  Problemet åtgärdades genom att användaren meddelas om ett e-postmeddelande signerats med ett återkallat certifikat.

CVE-2016-4689: en anonym forskare

Mediaspelare

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En användare kan visa bilder och kontakter via låsskärmen

Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom i hanteringen av medieval. Problemet har åtgärdats genom förbättrad validering.

CVE-2016-7653

Strömhantering

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En lokal användare kan få tillgång till rotbehörigheter

Beskrivning: Ett problem i mach-portnamnsreferenser åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2016-7661: Ian Beer på Google Project Zero

Lades till 13 december 2016

Profiler

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Öppnande av ett skadligt certifikat leda till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hanteringen av certifikatprofiler. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-7626: Maksymilian Arciemowicz (cxsecurity.com)

Safari-läsaren

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Aktivering av funktionen Safari-läsaren på en webbsida med skadligt innehåll kan leda till en universell skriptkörning mellan flera sajter

Beskrivning: Flera valideringsproblem åtgärdades genom förbättrad indatasanering.

CVE-2016-7650: Erling Ellingsen

Lades till 13 december 2016

Säkerhet

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En angripare kan få möjlighet att utnyttja svagheter i den kryptografiska algoritmen 3DES

Beskrivning: 3DES togs bort som standardchiffer.

CVE-2016-4693: Gaëtan Leurent och Karthikeyan Bhargavan från INRIA Paris

Lades till 13 december 2016

Säkerhet

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En angripare i en privilegierad nätverksposition kan orsaka att tjänsten nekas

Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom i hanteringen av OSCP:s svarsadresser. Problemet åtgärdades genom att OCSP-återkallandestatus verifierades efter CA-valideringen och genom att antalet OCSP-begäranden per certifikat begränsades.

CVE-2016-7636: Maksymilian Arciemowicz (cxsecurity.com)

Lades till 13 december 2016

Säkerhet

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Certifikat kan oväntat utvärderas som betrodda

Beskrivning: Det fanns ett utvärderingsfel i certifikatvalideringen. Problemet åtgärdades genom ytterligare validering av certifikat.

CVE-2016-7662: Apple

Lades till 13 december 2016

SpringBoard

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En person med fysisk åtkomst till en iOS-enhet kan låsa upp enheten

Beskrivning: I vissa fall förekom ett räkningsfel i hanteringen av lösenkodsförsök vid nollställning av lösenkoden. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2016-4781: en anonym forskare

SpringBoard

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En person med fysisk åtkomst till en iOS-enhet kan hålla enheten upplåst

Beskrivning: Ett rensningsproblem förekom i hanteringen av Handoff med Siri.  Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2016-7597: en anonym forskare

syslog

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En lokal användare kan få tillgång till rotbehörigheter

Beskrivning: Ett problem i mach-portnamnsreferenser åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2016-7660: Ian Beer på Google Project Zero

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-4692: Apple

CVE-2016-7635: Apple

CVE-2016-7652: Apple

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till att processminnet visas

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-4743: Alan Cutter

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Ett valideringsfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2016-7586: Boris Zbarsky

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Flera minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2016-7587: Adam Klein

CVE-2016-7610: Zheng Huang på Baidu Security Lab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2016-7611: en anonym forskare i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2016-7639: Tongbo Luo på Palo Alto Networks

CVE-2016-7640: Kai Kang på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7641: Kai Kang på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7642: Tongbo Luo på Palo Alto Networks

CVE-2016-7645: Kai Kang på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7646: Kai Kang på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7648: Kai Kang på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7649: Kai Kang på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7654: Keen Lab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2016-7589: Apple

CVE-2016-7656: Keen Lab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till att användarinformation hamnar i orätta händer

Beskrivning: Ett problem förekom i hanteringen av JavaScript-uppmaningar. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2016-7592: xisigr på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till att processminnet visas

Beskrivning: Ett icke-initialiserat minnesåtkomstproblem åtgärdades genom förbättrad minnesinitiering.

CVE-2016-7598: Samuel Groß

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Ett problem förekom i hanteringen av HTTP-omdirigeringar. Problemet åtgärdades genom förbättrad cross-origin-validering.

CVE-2016-7599: Muneaki Nishimura (nishimunea) på Recruit Technologies Co., Ltd.

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Besök på en felaktigt utformad webbplats kan leda till att användarinformation hamnar i orätta händer

Beskrivning: Det förekom ett problem i hanteringen av ”blob”-URL-adresser.  Problemet åtgärdades genom förbättrad webbadresshantering.

CVE-2016-7623: xisigr på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller exekvering av godtycklig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2016-7632: Jeonghoon Shin

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till skriptkörning mellan flera sajter

Beskrivning: Det uppstod ett fel när dokument skulle visas i Safari. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-7762: YongShao (Zhiyong Feng från JDSEC 1aq.com‍)

Lades till 24 januari 2017

WebSheet

Tillgängligt för: iPhone 5 och senare, iPad 4:e generationen och senare, iPod touch 6:e generationen och senare

Effekt: En process i sandlådeläge kan kringgå sandlådebegränsningarna

Beskrivning: Ett problem med att sandlådan kringgås åtgärdades genom ytterligare begränsningar.

CVE-2016-7630: Marco Grassi (@marcograss) på KeenLab (@keen_lab) Tencent i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 25 januari 2017

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: