Stänga av Klassisk röststyrning på iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om hur du kan anpassa inställningarna för sido- eller hemknappen för Klassisk röststyrning och Siri på din iPhone, iPad eller iPod touch.

På iPhone X eller senare kan du undvika att Klassisk röststyrning eller Siri svarar när du trycker ned och håller in sidoknappen på din enhet. På iPhone 8 eller tidigare kan du undvika att Klassisk röststyrning eller Siri svarar när du trycker ned och håller in hemknappen på din enhet. 

Gör så här:

  1. På iPhone X eller senare ska du gå till Inställningar > Hjälpmedel och trycka på sidoknappen. På iPhone 8 eller tidigare ska du gå till Inställningar > Hjälpmedel och trycka på hemknappen.
  2. Under Tryck och håll för att tala väljer du ett av följande alternativ:
    • Siri: Siri svarar när du trycker ned och håller in hemknappen.
    • Klassisk röststyrning: Klassisk röststyrning aktiveras när du trycker ned och håller in hemknappen. Det avaktiverar också Siri.
    • Av: Inget aktiveras när du trycker ned och håller in hemknappen.

Inställningen tryck ned och håll in gäller endast för sido- eller hemknappen. Om du använder ett headset som oväntat aktiverar Siri eller Klassisk röststyrning ska du kontrollera att headsetet är ordentligt anslutet till enheten.

Om du har en lös eller dålig headsetkontakt, slitna kablar eller fukt på kontakten eller fjärrkontrollen kan det leda till att Siri eller Klassisk röststyrning oväntat aktiveras. Om problemet kvarstår kan du prova ett annat headset.

Publiceringsdatum: