Stäng av Röststyrning på din iPhone

Läs om hur du kan anpassa hemknapps-inställningarna för Röststyrning och Siri på din iPhone, iPad eller iPod touch.

     

Med iOS 10.2 eller senare kan du undvika att Röststyrning eller Siri svarar när du trycker ned och håller in hemknappen på din enhet. Gör så här:

  1. Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hemknapp.
  2. Under Tryck och håll för att tala väljer du ett av följande alternativ:
    • Siri: Siri kommer att svara när du trycker på hemknappen.
    • Röststyrning: Klassisk röststyrning kommer att aktiveras när du trycker ned och håller in hemknappen. Det avaktiverar också Siri.
    • Av: Inget aktiveras när du trycker ned och håller in hemknappen. Detta stänger också av Röststyrning och Siri.

 

 

 

Läs mer om Siri på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Publiceringsdatum: