Använda Röststyrning på din iPhone, iPad eller iPod touch

Med Röststyrning kan du navigera och interagera med din enhet genom att använda din röst till att trycka, svepa, skriva och mycket mer.

Du behöver iOS 13 eller senare, eller iPadOS för att använda Röststyrning. Du måste hämta en fil innan du kan använda Röststyrning. När hämtningen är slutförd behöver du inte en wifi-anslutning för att använda Röststyrning. Vi rekommenderar att du ansluter till wifi innan du aktiverar Röststyrning för första gången.

Röststyrning är inte tillgängligt i alla länder eller regioner. Röststyrning använder endast Siri-taligenkänningsmotorn för amerikansk engelska.

Så här aktiverar du Röststyrning

 1. Gå till Inställningar och välj Hjälpmedel.
 2. Välj Röststyrning och sedan Ställ in röststyrning. En hämtning påbörjas i bakgrunden. 

När hämtningen är slutförd visas en mikrofon  i statusfältet på din enhet som visar om Röststyrning lyssnar eller inte.

Så här använder du Röststyrning

När Röststyrning är aktiverat kan du säga kommandon, precis som om du tryckte på skärmen. För att komma åt Spotlight-sökning på hemskärmen kan du till exempel säga ”Svep nedåt”. Och för att komma åt långtryckningsmenyer för vissa appar kan du säga ”Långtryck [appnamn]”. Röststyrning ändrar inte hur din enhet reagerar när du trycker på skärmen.

Säg ”Visa mig vad jag ska säga” om du vill se en lista över tillgängliga kommandon för olika situationer.

Följ dessa steg om du vill visa en fullständig lista över tillgängliga kommandon:

 1. Gå till Inställningar och välj Hjälpmedel. 
 2. Välj Röststyrning och sedan Anpassa kommandon. 

Läs mer om anpassning av kommandon för Röststyrning.

Här är några exempel på vad du kan göra med Röststyrning

 • Du kan aktivera och avaktivera Röststyrning efter den första inställningen med ”Hej Siri” eller Hjälpmedelsgenvägen eller genom att gå till Inställningar och välja Hjälpmedel och sedan Röststyrning.
 • Säg ”Lås skärmen” om du vill låsa enheten.
 • Säg ”Hej Siri, aktivera Röststyrning” om du vill väcka enheten.
 • Aktivera lyssning genom att säga ”Somna” eller ”Vakna”. Lyssningsfunktionen avaktiveras inte, men mikrofonen försätts i viloläge tills du väcker enheten med ett kommando.

Så här interagerar du med skärmen

Interagera med objekt på skärmen genom att säga en åtgärd, såsom ”Tryck på”, och sedan namnet på ett objekt. Till exempel ”Tryck på Hjälpmedel”.

Visa namn

Om du inte vet vad objektet heter kan du säga ”Visa namn” för att visa ett överlägg med objektets namn. 

Visa siffror

Om ett objekt inte har ett namn, eller om du vill använda siffror i stället, kan du säga ”Visa siffror” för att visa numeriska taggar för varje objekt på skärmen. 

Visa nät

För interaktioner som kräver mer precision eller utrymmesreferenser kan du säga ”Visa rutnät” för att visa ett numrerat rutnät som överlägg. När du säger en siffra på rutnätet förstoras den delen av rutnätet och visar en ny uppsättning siffror, som gör det lättare för dig att välja ett objekt. Rutnätet kan även användas när du drar objekt på skärmen för att bestämma var du vill släppa dem, eller vid gester eller frihandsåtgärder. 

Rutnätet försvinner när du säger nästa kommando. Säg ”Visa rutnätet kontinuerligt” om du vill behålla rutnätet på skärmen för flera kommandon. 

Här är några andra exempel på vad du kan göra för att interagera med skärmen

 • Säg ”Dölj [namn, siffror, rutnät]” om du vill dölja överlägg.
 • Upprepa åtgärder, som tryckningar och svepningar, genom att säga ”Upprepa det”. Du kan även ange hur många gånger en åtgärd ska upprepas. Till exempel kan du säga ”Svep åt höger. Upprepa det tre gånger.”
 • Säg ”Gå tillbaka” om du vill gå tillbaka till en föregående skärm eller meny.

Så här anpassar du inställningar för Röststyrning

Du kan anpassa flera inställningar under Röststyrning. Här är några av inställningarna som du kan anpassa:

 • Språk: Röststyrning använder det primära språket som du har ställt in på din iPhone eller iPod touch.
 • Anpassa kommandon: Visar dig hela listan över tillgängliga kommandon, låter dig avaktivera kommandon eller skapa anpassade kommandon.
 • Vokabulär: Här kan du lära Röststyrning nya ord.
 • Visa bekräftelse: Visar en visuell bekräftelse högst upp på skärmen när ett kommando känns igen.
 • Spela upp ljud: Spelar upp en ljudeffekt när ett kommando känns igen.
 • Visa tips: Visar dynamiska förslag på vad du kan säga. De visas automatiskt efter anvisningar som liknar men inte riktigt matchar systemkommandon.
 • Överlägg: Här kan du ställa in ett kontinuerligt överlägg på skärmen med siffror, namn eller rutnätet.
 • Uppmärksamhetsmedveten: På enheter med Face ID gör den här inställningen det möjligt för dig att slå på och av lyssning baserat på om du tittar på skärmen eller inte. Det är smidigt när du använder flera enheter med Röststyrning.

Läs mer om Röststyrning

Läs mer om att använda Klassisk röststyrning.

Publiceringsdatum: