Låt Musse Pigg eller Mimmi Pigg läsa upp tiden

Om du ställer in Musse Pigg eller Mimmi Pigg som urtavla kan du trycka på skärmen om du vill höra vad klockan är. 

Ställ in urtavlan

Du kan ändra urtavlan från en Apple Watch eller iPhone. 

Öppna Apple Watch-appen på iPhone. Tryck på fliken Urtavlor, välj Musse Pigg eller Mimmi Pigg och tryck därefter på Lägg till.

Om du vill anpassa urtavlan trycker du hårt på Apple Watch-skärmen.

Fliken Urtavlor på iPhone

Kontrollera inställningarna i Apple Watch

Öppna Kontrollcenter genom att svepa uppåt.

Kontrollera sedan att Tyst läge är avstängt. Stäng av det om det är på. När Tyst läge är av är symbolen grå eller otydlig.

Kontrollcenter på Apple Watch

Kontrollera inställningarna i iPhone

Öppna appen Apple Watch, tryck på fliken Min klocka och sedan på Ljud och haptik.

Kontrollera sedan att Tryck för att läsa upp tiden, är aktiverat. 

Skärmen Ljud och haptik

Hör vad klockan är

Tryck på Musse Pigg eller Mimmi Pigg i Apple Watch. 

Mimmi Pigg

Om Musse Pigg eller Mimmi Pigg inte pratar

Du kan behöva hämta deras röster. 

  1. Anslut din Apple Watch till ett tillförlitligt trådlöst nätverk och placera den sedan på laddaren.
  2. Vänta i ungefär femton minuter och tryck sedan på skärmen igen. 

Om du fortfarande inte hör deras röster tar du bort urtavlan och lägger sedan till den igen:

  1. Tryck hårt på skärmen på din Apple Watch. 
  2. Svep uppåt på urtavlan med Musse Pigg eller Mimmi Pigg och tryck sedan på Ta bort. 
  3. Svep till vänster tills du ser symbolen Plus, och tryck sedan på symbolen Plus.
  4. Vrid på Digital Crown och tryck sedan på Musse Pigg eller Mimmi Pigg för att lägga till urtavlan igen.
  5. Tryck på skärmen och försök att höra tiden.

Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp.  

Publiceringsdatum: