Ändra inställningar för ljud och notiser på din Apple Watch

Ange volym, stäng av ljudet på klockan eller aktivera Stör ej. Och justera styrkan på de tryck och vibrationer som används i Apple Watch för notiser och meddelanden. 

Inställningar för ljudvolym

Höja eller sänka volymen

Öppna appen Inställningar, rulla ned, tryck på Ljud och haptik och tryck sedan på minska eller öka. Du kan även trycka på reglaget och sedan vrida Digital Crown.

Du kan ändra volymen för en notis men du kan inte ändra hur den låter. 

Ändra styrkan på tryckningar och vibrationer

  1. Sätt på dig din Apple Watch och lås upp den. Baksidan av Apple Watch behöver ha kontakt med huden för bästa haptiska resultat. Armbandet ska sitta tätt men bekvämt
  2. Öppna appen Inställningar. 
  3. Rulla nedåt och tryck på Ljud och haptik.
  4. Tryck på minska under Haptisk styrka för att minska den haptiska styrkan eller öka för att öka den.
    Inställningar för Haptisk styrka

Du kan också justera haptiska notiser med din kopplade iPhone. Öppna appen Apple Watch, tryck på fliken Min klocka och sedan på Ljud och haptik. Dra reglaget under Haptisk styrka för att justera styrkan för haptiska meddelanden. 

Kontakta Apple-supporten om du bär en Apple Watch och inte känner ett tryck när du justerar reglaget.  

Lägga till ett extra tryck

Du kan aktivera funktionen Tydlig haptik för att lägga till extra tonvikt för haptiska notiser. Med den här funktionen skickas en extra haptisk tryckning som förvarnar om andra haptiska notiser. 

Du kan aktivera Tydlig haptik från en iPhone eller Apple Watch:

  • På iPhone öppnar du appen Apple Watch, trycker på Min klocka och trycker på Ljud och haptik. Aktivera sedan Tydlig haptik. 
  • På Apple Watch öppnar du Inställningar och trycker sedan på Ljud och haptik. Aktivera sedan Tydlig haptik.

 

Kontrollcenter

Stänga av ljudet på Apple Watch

Du kan stänga av ljudet på en Apple Watch från Inställningar eller Kontrollcenter:

  • Gå till urtavlan, svep upp för att öppna Kontrollcenter och tryck sedan på symbol för tyst läge.
  • Öppna Inställningar, tryck på Ljud och haptik och aktivera Tyst läge.

Om du vill stänga av ljudet för en notis när den hörs vilar du handflatan på skärmen i minst tre sekunder eller tills du känner ett tryck. Om det inte fungerar kontrollerar du om inställningen Täck för att tysta är aktiverad. På en iPhone öppnar du appen Apple Watch, går till fliken Min klocka och trycker sedan på Ljud och haptik.

Slå på Stör ej

Om du vill se till att samtal och notiser (förutom alarm) inte låter eller lyser upp skärmen, aktiverar du Stör ej. När Stör ej är aktiverat visas symbol för Stör ej eller lila måne längst upp på skärmen. 

Stör ej aktiverat

Svep upp på urtavlan för att öppna Kontrollcenter. Tryck sedan på symbolen för Stör ej.

Stör ej i Inställningar

Eller öppna Inställningar, tryck på Stör ej och aktivera sedan inställningen.

Ändra inställningar från iPhone

På en iPhone öppnar du appen Apple Watch, går till fliken Min klocka och trycker på Ljud och haptik.

Publiceringsdatum: