Ändra inställningar för ljud och notiser på din Apple Watch

Ange volym, stäng av ljudet på klockan eller aktivera Stör ej. Och justera styrkan på de tryck och vibrationer som används i Apple Watch för notiser och meddelanden. 

Höja eller sänka volymen

 1. Öppna appen Inställningar på din Apple Watch.
 2. Rulla nedåt och tryck på Ljud och haptik.
 3. Tryck nedåt på volymknappen sänk för att sänka volymen eller tryck uppåt på volymknappen  höj för att höja den. Du kan även trycka på reglaget och sedan vrida Digital Crown.

Justera notiser och varningar

Läs om hur du hanterar notiser och varningar. Du kan ändra när och hur du får ljudsignaler och hur högt ljudet är, men du kan inte ändra hur de låter. 

Hantera haptiska varningar

 1. Öppna appen Inställningar. 
 2. Rulla nedåt och tryck på Ljud och haptik.
 3. Slå på eller av Haptiska varningar.
 4. Tryck på Tydlig för att göra dina haptiska varningar extra tydliga. Med den här funktionen läggs en extra haptisk knackning till som en förvarning inför några av dina haptiska varningar. 

Du kan även ändra inställningarna för vissa appar från din iPhone. På en iPhone öppnar du appen Apple Watch, går till fliken Min klocka och trycker på Ljud och haptik.

Om du har på dig din Apple Watch men inte känner någon knackning när du flyttar reglaget kan du kontakta Apple-supporten. Baksidan av Apple Watch behöver ha kontakt med huden för bästa haptiska resultat. Armbandet ska sitta tätt men bekvämt

Slå på eller av haptiska inställningar för Digital Crown

 1. Öppna appen Inställningar på din Apple Watch.
 2. Tryck på Ljud och haptik och slå sedan på eller av Haptic Crown.

Haptic Crown är endast tillgänglig för Apple Watch Series 4 eller senare.

Slå på taptiska ljud

Din Apple Watch kan göra ljud med olika intervall så att du lätt kan hålla koll på tiden utan att titta.

 1. Öppna appen Inställningar.
 2. Rulla ned och tryck på Hjälpmedel.
 3. Rulla ned och tryck på Klockspel.
 4. Slå på Klockspel.
 5. Tryck på Schema och ställ in klockspelet så att det låter varje timme, var 30:e minut eller var 15:e minut.
 6. Tryck på Ljud och välj Klockor eller Fåglar.

Du kan även justera dessa inställningar på din iPhone. Öppna appen Apple Watch på din iPhone, tryck på Hjälpmedel och tryck sedan på Klockspel.

Stänga av ljudet på Apple Watch

 1. Tryck och håll ned längst ned på urtavlan. Vänta tills Kontrollcenter visas och svep sedan uppåt.
 2. Tryck på knappen Tyst läge symbolen Tyst läge. Det slår på Tyst läge. Du kan fortfarande ta emot haptiska notiser. 

Om du vill stänga av ljudet för en notis när den hörs vilar du handflatan på skärmen i minst tre sekunder eller tills du känner ett tryck. Om det inte fungerar kontrollerar du om inställningen Täck för att tysta är aktiverad. På en iPhone öppnar du appen Apple Watch, går till fliken Min klocka och trycker sedan på Ljud och haptik.

Slå på Stör ej

 1. Tryck och håll ned längst ned på urtavlan. Vänta tills Kontrollcenter visas och svep sedan uppåt.
 2. Tryck på knappen Stör ej symbolen Stör ej, och välj ett alternativ. Du kan manuellt stänga av Stör ej eller ställa in det under en viss tidsperiod så att det automatiskt stängs av. 

Stör ej stoppar samtal och varningar (förutom alarm) från att ljuda eller visas på skärmen. När Stör ej är aktiverat visas symbolen Stör ej symbolen stör ej eller en lila måne överst på skärmen.

Ändra inställningar från iPhone-enheten

På en iPhone öppnar du appen Apple Watch, går till fliken Min klocka och trycker på Ljud och haptik.

Publiceringsdatum: