Om Bluetooth, wifi och mobilnät på Apple Watch

Läs om Bluetooth och wifi för Apple Watch och hur du använder båda. Men även om hur mobilnät i Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) passar in.

Kontrollcenter på iPhone

Du måste aktivera wifi och Bluetooth på din parkopplade iPhone för att kunna utnyttja alla funktioner på Apple Watch. Svep uppåt på iPhone så att Kontrollcenter öppnas. Kontrollera att både wifi och Bluetooth är på.

Apple Watch använder wifi och Bluetooth för att kommunicera med en parkopplad iPhone, och växlar mellan dessa anslutningar vid behov:

  • Apple Watch använder Bluetooth när iPhone-enheten är i närheten eftersom det sparar ström.  
  • Om Bluetooth inte är tillgängligt försöker Apple Watch använda wifi. Om det till exempel finns ett kompatibelt wifi-nätverk och din iPhone inte är inom Bluetooth-räckvidd använder Apple Watch wifi.

Wifi-nätverk som är kompatibla med Apple Watch

Apple Watch kan anslutas till ett wifi-nätverk: 

  • Om din iPhone har anslutits till nätverket tidigare, medan klockan var ansluten via Bluetooth.
  • Om wifi-nätverket följer standarden 802.11b/g/n 2,4 GHz.

Apple Watch kan alltså inte anslutas till exempelvis ett wifi-nätverk med 5 GHz eller offentliga nätverk som kräver inloggningar, abonnemang eller profiler. När Apple Watch-enheten anslutits till ett kompatibelt wifi-nätverk istället för iPhone-anslutningen visas wifi-symbolen i Kontrollcenter.

Kontrollera anslutningen mellan enheterna

Du kan kontrollera anslutningen mellan Apple Watch och iPhone på två sätt:

  • Om röd nedkopplad-symbol eller rött kryss visas på urtavlan finns det ingen anslutning.
  • Svep uppåt på urtavlan för att öppna Kontrollcenter. Där kan du se om dina enheter är anslutna. Du kan även trycka på  iPhone-symbol. Om iPhone-enheten är ansluten ska du höra ett pling.

 

 

Använda ett mobilnät

Med Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) och en mobilanslutning kan du ringa samtal och använda data eller appar även när du inte har tillgång till din iPhone eller en wifi-anslutning. Läs om att lägga till Apple Watch i ditt mobilabonnemang.

Kontrollera signalstyrkan genom att svepa uppåt så att Kontrollcenter öppnas. 

Knappen Mobilnät blir grön när du har en fungerande anslutning. De gröna punkterna anger signalstyrkan. 

 

Knappen Mobilnät blir vit när du använder mobilnätet, men Apple Watch är ansluten till iPhone eller wifi.

Du sätter på och av mobilanslutningen genom att svepa uppåt så att Kontrollcenter öppnas. Sedan trycker du på grön mobilnätsknapp och stänger sedan av Mobilnät.

En del appar kanske inte uppdateras om du inte har en anslutning till din iPhone.

Koppla från wifi på Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)

Endast på Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) kan du koppla från wifi-nätverk.

Svep uppåt för att öppna Kontrollcenter och tryck på wifi-symbolen. Symbolen blir otydlig och enheten kopplas från nätverk du är ansluten till. När du har kopplat från kommer Apple Watch inte koppla upp igen till nätverket förrän du gör något av följande:

  • Du aktiverar wifi i Kontrollcenter.
  • Du går eller kör till en ny plats. 
  • Klockan är 05.00 lokal tid.
  • Du startar om din enhet.

Publiceringsdatum: