Om Bluetooth, wifi och mobilnät på Apple Watch

Läs om Bluetooth och wifi för Apple Watch och hur du använder båda. Och hur mobilnätsanslutningen fungerar på Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) och Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular).

Kontrollcenter på iPhone X

Du måste aktivera wifi och Bluetooth på din parkopplade iPhone för att kunna utnyttja alla funktioner på Apple Watch. Öppna Kontrollcenter på din iPhone och kontrollera sedan att Wi-Fi  och Bluetooth  är aktiverade.

Din Apple Watch använder wifi och Bluetooth för att kommunicera med den parkopplade iPhone-enheten. Om du har en modell med den funktionen kan din klocka vara ansluten via mobilnätet. Klockan byter mellan dessa på ett smart sätt för att välja den mest energisnåla anslutningen. Gör så här:

 • Apple Watch använder Bluetooth när iPhone-enheten är i närheten eftersom det sparar ström.  
 • Om Bluetooth inte är tillgängligt försöker Apple Watch använda wifi. Om det till exempel finns ett kompatibelt wifi-nätverk och din iPhone inte är inom Bluetooth-räckvidd använder Apple Watch wifi.
 • Om Bluetooth och wifi inte är tillgängliga och du ställer in ett mobilabonnemang, kan mobilnätsmodeller av Apple Watch ansluta till mobilnätet. 

Ansluta till ett kompatibelt wifi-nätverk

Apple Watch kan anslutas till ett wifi-nätverk: 

 • Om din iPhone har anslutits till nätverket tidigare, medan klockan var ansluten via Bluetooth.
 • Om wifi-nätverket följer standarden 802.11b/g/n 2,4 GHz.

Apple Watch kan alltså inte anslutas till exempelvis ett wifi-nätverk med 5 GHz eller offentliga nätverk som kräver inloggningar, abonnemang eller profiler. När Apple Watch-enheten ansluter till ett kompatibelt wifi-nätverk istället för iPhone-enheten visas wifi-symbolen i Kontrollcenter.

Välja ett wifi-nätverk

Slå på eller stänga av wifi

 1. Tryck och håll ned längst ned på skärmen.
 2. Vänta tills Kontrollcenter visas och svep sedan uppåt.
 3. Tryck på wifi-symbolen. Symbolen blir nedtonad och enheten kopplas bort från nätverket som du är ansluten till.

Det är endast Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) och Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) som kan kopplas bort från wifi-nätverk. När du har kopplat från kommer din Apple Watch inte att kopplas upp igen automatiskt till nätverket förrän du gör något av följande:

 • Du aktiverar wifi i Kontrollcenter.
 • Du går eller kör till en ny plats. 
 • Klockan är 05.00 lokal tid.
 • Du startar om din enhet.

Använda ett mobilnät

Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) och Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) kan ansluta till mobilnätet. Med en mobilnätsanslutning kan du ringa samtal och använda data eller appar också när du inte har tillgång till din iPhone eller en wifi-anslutning. Läs om att lägga till Apple Watch i ditt mobilabonnemang.

Kontrollera signalstyrkan

 1. Tryck och håll ned längst ned på skärmen.
 2. Vänta tills Kontrollcenter visas och svep sedan uppåt.
 3. Titta på knappen Mobilnät.

Kontrollcenter på Apple Watch visar fyra gröna prickar.

Knappen Mobilnät blir grön när du har en fungerande anslutning. De gröna punkterna anger signalstyrkan. 

Kontrollcenter på Apple Watch visar att du är ansluten till wifi.

Knappen Mobilnät blir vit när du använder mobildataabonnemanget, men din Apple Watch är ansluten till iPhone-enheten eller wifi.

Slå på eller av mobilnätsanslutningen

 1. Tryck och håll ned längst ned på skärmen.
 2. Vänta tills Kontrollcenter visas och svep sedan uppåt.
 3. Tryck på den gröna knappen för mobilnätet och stäng sedan av Mobilnät.

En del appar kanske inte uppdateras om du inte har en anslutning till din iPhone.

Kontrollera anslutningen mellan din iPhone och Apple Watch

 • Titta på urtavlan. Om röd nedkopplad-symbol eller rött kryss-symbol visas på urtavlan finns det ingen anslutning.
 • Titta efter i Kontrollcenter. Tryck och håll ned längst ned på skärmen. Vänta tills Kontrollcenter visas och svep sedan uppåt. Om röd nedkopplad-symbol eller rött kryss-symbol visas finns det ingen anslutning.
 • Tryck på iPhone-symbolen i Kontrollcenter. Om dina enheter är anslutna ska du höra ett ”pingande” ljud från din iPhone.

Publiceringsdatum: