Lägga till filer från Skrivbord och Dokument till iCloud Drive

Nu kan du få filerna från mapparna Skrivbord och Dokument från din Mac-dator på alla dina enheter med iCloud Drive.

iCloud Drive på flera enheter

Lagra mapparna Skrivbord och Dokument i iCloud Drive och få tillgång till dem på alla dina enheter. Det betyder att du kan börja på ett dokument på ditt skrivbord och senare jobba på det från din iPhone, iPad eller iPod touch och på iCloud.com. Allt hålls automatiskt uppdaterat överallt.

Innan du börjar

 1. Uppdatera din Mac till den senaste versionen av macOS och din iPhone, iPad och iPod touch till den senaste versionen av iOS.
 2. Se till att du är inloggad i iCloud med samma Apple-ID på alla dina enheter.
 3. Ställ in iCloud på alla dina enheter och slå på iCloud Drive.

Slå på Skrivbord och Dokument

Slå på Skrivbord och Dokument på varje Mac-dator som du vill använda med iCloud Drive.

 1. Gå till Apple-menyn  > Systeminställningar > iCloud på din Mac-dator.
 2. Se till att iCloud Drive är aktiverat.
 3. Klicka på Alternativ bredvid iCloud Drive.
 4. Välj Mapparna Skrivbord och Dokument.
 5. Klicka på Klar.

I Finder visas mapparna Skrivbord och Dokument i avsnittet iCloud i sidofältet. Om du lägger till ett andra Mac-skrivbord hittar du dessa filer i mappen Skrivbord i iCloud Drive. En mapp skapas med samma namn som din andra Mac.

Komma åt dina filer från Skrivbord och Dokument på en annan enhet

När du lägger till Skrivbord och Dokument till iCloud Drive flyttas alla filer till iCloud och alla nya filer du skapar lagras automatiskt i iCloud. Sedan hittar du dina filer på alla dina enheter.

Om du vill lagra dina filer i iCloud Drive och en annan molnlagringstjänst kan du ha kopior av filerna i båda, men du kan inte ha mappar från en tredje parts molntjänst i iCloud Drive. Du kan ha dina andra mappar för molntjänster på en annan plats på Mac-datorn, som hemmappen.

Dina filer överförs till iCloud varje gång din enhet ansluter till internet. Beroende på din internethastighet kan tiden det tar för dig att se dina filer på andra enheter variera.

På Mac-datorn

Du kan hitta filerna på ditt skrivbord och i mappen Dokument i Finder under iCloud. Du kan även söka efter titlarna med Spotlight.

Mac som visar en vald mapp som heter Desktop - John's MacBook

Du kan ordna och kombinera mappar från flera Mac-datorer när du slår på Skrivbord och Dokument på dessa datorer också. När du har slagit på Skrivbord och Dokument på en andra Mac-dator, hittar du dessa filer i mappar med samma namn som denna andra Mac-dator inuti de ursprungliga mapparna Skrivbord och Dokument. Sedan kan du kombinera dina filer manuellt, men iCloud slår inte automatiskt ihop filer om du vill hålla dem separata. Ändringar du gör uppdateras i iCloud Drive. Du behöver inte hantera dina mappar och filer igen på dina andra enheter.

 

iPhone som visar bland annat mapparna Skrivbord och Dokument för iCloud Drive

På iPhone, iPad och iPod touch

Med appen Filer i iOS 11 eller senare är det enkelt att få tillgång till och ändra dina filer direkt från din iPhone, iPad och iPod touch.

När du hittar filen du behöver i appen Filer kan du använda den i en app som är kompatibel för att ändra den.

Om du använder iOS 9 eller iOS 10 kan du få tillgång till dina filer i appen iCloud Drive.

På iCloud.com

iCloud.com låter dig komma åt dina mappar Skrivbord och Dokument från en webbläsare på en annan dator. Alla dina filer är lätta att hitta, ordna och hämta direkt från iCloud Drive. Du kan även dra filer till mapparna Skrivbord och Dokument och sedan hitta dem på Mac-datorn.

iCloud Drive på iCloud.com

 1. Logga in på iCloud.com med ditt Apple-ID.
 2. Gå till iCloud Drive.
 3. Dubbelklicka på mappen Skrivbord eller Dokument.

Om du vill använda filen eller göra ändringar klickar du bara på  och hämtar den till din dator. När du är klar med att göra ändringar överför du filen till iCloud Drive för att se den senaste versionen överallt.

Lagra dina filer i iCloud och spara utrymme på din enhet

Filerna i iCloud Drive använder iCloud-lagring. Så länge som du har tillräckligt med utrymme i iCloud och på din enhet kan du lagra så många filer du vill. 

Om du behöver mer utrymme på din enhet kan iCloud Drive hjälpa dig.Gå till Apple-menyn  > Systeminställningar > iCloud på din Mac-dator. Klicka på Alternativ bredvid iCloud Drive och aktivera Optimera Mac-lagring. Alla dina senaste filer behålls på din Mac-dator men de äldre behålls endast i iCloud, redo att bli hämtade när du behöver dem igen. Följ dessa steg om du vill frigöra mer utrymme på din Mac. Du kan söka och bläddra bland filer från alla dina enheter och endast hämta dem när du behöver dem på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Du kan också frigöra utrymme på din enhet och i iCloud Drive när du tar bort filer. Gå sedan till mappen Senast raderade i appen Filer eller på iCloud.com och ta bort filerna där. Innan du tar bort någonting ska du se till att säkerhetskopiera filer som du vill behålla. När du använder iCloud Drive och tar bort en fil på en enhet så tas den även bort på dina andra enheter. iCloud tar bort filerna från alla enheter som är inloggade med samma Apple-ID.

Slå av Skrivbord och Dokument

När du inaktiverar mapparna Skrivbord och Dokument behålls dina filer i iCloud Drive och en ny Skrivbord och Dokument-mapp skapas på din Mac i hemmappen. Du kan flytta filer från iCloud Drive till din Mac när du behöver dem eller välja alla filerna och dra dem dit du vill ha dem.

 1. Gå till Apple-menyn  > Systeminställningar > iCloud på din Mac-dator.
 2. Klicka på Alternativ bredvid iCloud Drive.
 3. Avmarkera mapparna Skrivbord och Dokument.
 4. Klicka på Klar.

Om du inaktiverar iCloud Drive eller loggar ut från iCloud kan du behålla en lokal kopia av dina filer som finns i iCloud Drive. Oavsett om du behåller en lokal kopia eller inte så skapas en Skrivbord och Dokument-mapp i din hemmapp. Om du väljer att behålla en lokal kopia kopieras dina filer i iCloud Drive till en mapp som heter iCloud Drive (Archive) i din hemmapp. Du kan sedan välja att flytta filer från din iCloud Skrivbord och Dokument tillbaka till din nya lokala Skrivbord och Dokument.

Läs mer

Publiceringsdatum: