Använda appen Filer på en iPhone, iPad och iPod touch

Samla alla dina filer i en app där du kan visa och hantera dem från din iPhone, iPad och iPod touch. Det är sedan enkelt att hitta vad du letar efter, oavsett var du sparade det eller vilken enhet du använder.

Mac visar iCloud Drive och iPhone visar skärmen Bläddra

 

Symbolen för appen Filer

Appen Filer samlar alla dina filer i iOS 11 eller senare. Det är enkelt att bläddra, söka och organisera alla filer på samma plats. Det gäller inte bara filer som finns på enheten som du använder, utan också i appar, på dina andra iOS-enheter, i iCloud Drive och på andra molntjänster.

Kom igång

Om du inte behöver komma åt dina filer på iCloud Drive i appen Filer, kan du hämta och lägga till molntjänster från tredje part istället.

Lägga till appar från tredje part

Appen Filer låter dig lägga till molntjänster från tredje part, som Box, Dropbox, OneDrive, Adobe Creative Cloud, Google Drive med mera, så att du kan komma åt alla dina filer på alla dina enheter. Filerna du har i iCloud Drive visas automatiskt i appen Filer, men du måste ställa in dina andra molntjänster för att också komma åt dessa i appen Filer.

iPhone visar skärmen Bläddra med iCloud Drive, Dropbox och Box aktiverat

Följ dessa anvisningar på din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 11 eller senare:

 1. Hämta och ställ in molnappen från tredje part.
 2. Öppna appen Filer.
 3. Tryck på Platser > Ändra. 
 4. Dra för att aktivera de appar från tredje part som du vill använda i appen Filer. 
 5. Tryck på Klar.

Om du inte ser någon av dina molntjänster från tredje part i appen Filer, kontaktar du din molnleverantör.

Leta efter dina filer

För att få tillgång till dina filer öppnar du appen Filer och väljer platsen på filen du letar efter.
 

iPhone visar filen Chocolate Chip Cookie med en anteckning om att objektet kopieras till Pages på Min iPhone

Om På min [enhet] inte visas som ett alternativ så har du inte filer sparade lokalt i apparna Keynote, Numbers eller Pages. Använd följande steg för att skapa en kopia av din fil och spara den på din iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Gå till filen du vill spara på din enhet.
 2. Tryck på filen och välj Flytta.
 3. Välj Numbers, Keynote eller Pages under På min [enhet].
 4. Tryck på Kopiera.

Letar du efter dina filer på andra enheter? Följ stegen för din enhet.

 • På en Mac-dator går du till Finder > iCloud Drive.
 • På iCloud.com går du till appen iCloud Drive.
 • På din pc med iCloud för Windows går du till Utforskaren > iCloud Drive.

Ordna filerna

Det är enkelt att hitta och ordna alla filer som lagrats i iCloud Drive, som Pages-, Numbers- och Keynote-dokument. När du gör ändringar på en enhet visas ändringarna automatiskt på varje enhet som använder iCloud Drive.

Se hur enkelt det är att flytta filer från iCloud Drive till andra platser i appen Filer. På en iPad drar du helt enkelt filerna till mappen På min iPad. Följ dessa anvisningar på iPhone och iPod touch.

Flytta iCloud Drive-filer

 1. Gå till Välj.
 2. Tryck på filen som du vill flytta.
 3. Tryck på Flytta eller .
 4. Välj mappen dit du vill flytta filen.
 5. Tryck på Flytta.
   

Flytta filer i en molntjänst från tredje part

 1. Öppna filen som du vill flytta.
 2. Tryck på Dela eller  > Kopiera.
 3. Öppna mappen dit du vill flytta filen.
 4. Tryck hårt på skärmen.
 5. Välj Klistra in.
   

Sortera dina filer efter namn, datum, storlek eller taggar som du själv lägger till. Du kan lägga till taggar till dina filer på det sätt du vill med färgstarka och anpassade etiketter. Det betyder att du snabbt hittar just det projekt eller dokument som du behöver. Du kan också göra egna mappar. Eller byt namn på filer och mappar du redan har genom att trycka hårt på dem.

Lägga till en tagg

 1. Gå till Välj.
 2. Tryck på filen där du vill lägga till en tagg.
 3. Tryck på Dela eller  > 
 4. Välj taggen som du vill lägga till.
   

Hantera taggar

 1. Gå till Platser > Ändra.
 2. Tryck på namnet på en befintlig tagg.
 3. Ange namnet på den nya taggen.
 4. Tryck på Klar.

Skapa nya mappar

 1. Gå till Platser.
 2. Tryck på iCloud Drive, På min [enhet] eller namnet på en molntjänst från tredje part där du vill ha din nya mapp.
 3. Om du väljer På min [enhet] trycker du på en befintlig Pages-, Numbers- eller Keynote-mapp.
 4. Svep nedåt på skärmen.
 5. Tryck på .
 6. Ange namnet på den nya mappen. Tryck sedan på Klar.

Om du inte ser  eller om den är utgråad stödjer inte molntjänsten från tredje part nya mappar.

Dela filer och samarbeta med vänner

Mac med iCloud Drive aktiverat och en fil som visar förslag på kontakter som kan delas med AirDrop

Vill du dela ett dokument med en vän eller kollega? Skicka dem en länk till en fil som lagrats i iCloud Drive direkt från appen Filer. Välj filen och tryck på Dela eller . Du kan sedan skicka filen via AirDrop, Meddelanden, Mail, en delad anteckning med mera.

Eller så kanske du vill samarbeta i ett projekt i realtid. Appen Filer låter dig göra det också med dina Pages-, Numbers- och Keynote-dokument. Välj filen och tryck på Dela eller  > Lägg till personer. Du kan bjuda in dem för att samarbeta via Meddelanden, Mail eller genom att kopiera och klistra in en länk. Dina deltagare är färgkodade. Och du kan se när de är online och arbetar aktivt med det delade dokumentet.

Radera filer från appen Filer

Markera de filer du inte längre vill ha och tryck på Radera eller . Om du raderar filer från mappen iCloud Drive på en enhet, tas de även bort från dina andra enheter. iCloud Drive tar bort filerna från alla enheter som är inloggade med samma Apple-ID.

När du raderar en fil från iCloud Drive eller På min [enhet] läggs den till i mappen Senast raderade. Om du ändrar dig eller råkar radera en fil har du 30 dagar på dig att få tillbaka den. Gå till Platser > Senast raderade. Markera filen som du vill behålla och tryck på Återställ. Efter 30 dagar tas filerna bort från Senast raderade.

Du kan även logga in på iCloud.com från Mac eller PC och därefter gå till iCloud Drive och titta i Senast raderade. Eller gå till Inställningar > Återskapa filer.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: