Använda appen Filer på iPhone, iPad eller iPod touch

Visa och hantera dina filer från en iPhone, iPad eller iPod touch. Med appen Filer är det enkelt att hitta vad du letar efter, oavsett vilken enhet du använder för tillfället.

 

Leta efter dina filer

I appen Filer finns filerna på den enhet du använder samt filer från andra molntjänster och appar och på iCloud Drive. Du kan även arbeta med zip-filer.* För att få tillgång till dina filer öppnar du appen Filer och väljer platsen på filen du letar efter.

Spara en lokal kopia av din fil

Du kan hitta lokalt sparade filer i På min [enhet], under Platser. På din iPad drar du helt enkelt filerna till mappen På min iPad för att spara dem direkt på enheten. Följ dessa steg om du vill spara en fil lokalt på din iPhone eller iPod touch:

 1. Gå till filen du vill spara på din enhet.
 2. Tryck på Välj > filens namn > Ordna .
 3. Under På min [enhet] väljer du en mapp eller trycker på Ny mapp  för att skapa en ny.
 4. Tryck på Kopiera.

Du kan också trycka länge på en fil, välja Flytta och välja vilken mapp du vill kopiera filen till. 

Om du har iOS 12 eller tidigare trycker du på filen och väljer Flytta. Välj sedan Numbers, Keynote eller Pages under På min [enhet] och tryck på Kopiera.

Flytta iCloud Drive-filer

 1. Gå till filen som du vill flytta.
 2. Tryck på Välj och välj sedan filen.
 3. Tryck på Ordna .
 4. Under På min [enhet] väljer du en mapp eller trycker på Ny mapp  för att skapa en ny.
 5. Tryck på Flytta.

Du kan också trycka länge på en fil, välja Flytta och välja vilken mapp du vill kopiera filen till. 

Leta efter filer på din Mac eller pc

 • På din Mac markerar du Gå till > iCloud Drive i menyfältet eller klickar på iCloud Drive i sidofältet i ett fönster i Finder.
 • På iCloud.com går du till appen iCloud Drive.
 • På en pc med iCloud för Windows öppnar du Utforskaren och klickar sedan på iCloud Drive.

* Lösenordsskyddade zip-mappar eller -kataloger stöds inte i appen Filer.

Ordna dina filer

Det är enkelt att ordna alla filer som sparats på iCloud Drive, inklusive Pages-, Numbers- och Keynote-dokument. När du gör ändringar på en enhet visas ändringarna automatiskt på varje enhet som använder iCloud Drive.

Du kan skapa egna mappar. Eller byt namn på filer och mappar du redan har genom att trycka hårt på dem.

Skapa nya mappar

 1. Gå till Platser.
 2. Tryck på iCloud Drive, På min [enhet] eller namnet på en molntjänst från tredje part där du vill ha din nya mapp.
 3. Svep nedåt på skärmen.
 4. Tryck på Mer .
 5. Välj Ny mapp.
 6. Ange namnet på den nya mappen. Tryck sedan på Klar.

På iOS 12 eller tidigare trycker du på Ny mapp . Om du inte ser Ny mapp  eller om den är grå stöder inte molntjänsten du använder nya mappar.

Sortera dina filer efter namn, datum, storlek eller taggar som du själv lägger till. Du kan lägga till taggar till dina filer på det sätt du vill med färgstarka och anpassade etiketter. Det betyder att du snabbt hittar just det projekt eller dokument som du behöver. 

Lägga till en tagg

 1. Tryck på Välj.
 2. Tryck på filen där du vill lägga till en tagg.
 3. Tryck på Dela  > Lägg till taggar 
 4. Välj taggen som du vill lägga till.

Byta namn på en tagg

 1. Gå till Platser.
 2. Tryck på Mer  > Ändra.
 3. Tryck på namnet på en befintlig tagg.
 4. Ange namnet på den nya taggen.
 5. Tryck på Klar.

Radera filer

Markera de filer du inte längre vill ha och tryck på Radera . Om du raderar filer från mappen iCloud Drive på en enhet, tas de även bort från dina andra enheter. iCloud Drive tar bort filerna från alla enheter som är inloggade med samma Apple-ID.

När du raderar en fil från iCloud Drive eller På min [enhet] läggs den till i mappen Senast raderade. Om du ändrar dig eller råkar radera en fil har du 30 dagar på dig att få tillbaka den. Gå till Platser > Senast raderade. Markera filen som du vill behålla och tryck på Återställ. Efter 30 dagar tas filerna bort från Senast raderade.

Du kan även logga in på iCloud.com från Mac eller PC och därefter gå till iCloud Drive och titta i Senast raderade.

Dela mappar och filer med dina vänner och kollegor

Vill du dela med en vän eller kollega? Du kan dela vilken mapp eller fil som helst som lagras på iCloud Drive direkt från appen Filer. På iCloud Drive trycker du på Välj, väljer filen eller mappen du vill dela, trycker på Dela  och väljer Lägg till personer. Du kan dela en mapp eller fil via AirDrop, Meddelanden, Mail, med mera. Läs om hur du delar filer och delar filer på iCloud Drive. 

Eller så kanske du vill samarbeta i ett projekt i realtid. Appen Filer låter dig göra det också med dina Pages-, Numbers- och Keynote-dokument. Välj filen och tryck på Dela  > Lägg till personer . Du kan bjuda in dem för att samarbeta via Meddelanden, Mail eller genom att kopiera och klistra in en länk. Dina deltagare är färgkodade. Och du kan se när de är online och arbetar aktivt med det delade dokumentet.

Använda appar från tredje part i Filer

Appen Filer låter dig lägga till molntjänster från tredje part, som Box, Dropbox, OneDrive, Adobe Creative Cloud, Google Drive med mera, så att du kan komma åt alla dina filer på alla dina enheter. Filerna du har i iCloud Drive visas automatiskt i appen Filer, men du måste ställa in dina andra molntjänster för att också komma åt dessa i appen Filer.

Lägga till appar från tredje part

 1. Hämta och ställ in molnappen från tredje part.
 2. Öppna appen Filer.
 3. Tryck på fliken Bläddra.
 4. Tryck på Mer  > Ändra.
 5. Aktivera de appar från tredje part som du vill använda i appen Filer. 
 6. Tryck på Klar.

Om du inte ser någon av dina molntjänster från tredje part i appen Filer, kontaktar du din molnleverantör.

På iOS 12 eller tidigare öppnar du appen Filer. Tryck sedan på Platser > Ändra för att lägga till appar från tredje part.

Flytta filer i en molntjänst från tredje part

 1. Öppna filen som du vill flytta.
 2. Tryck på Dela  > Kopiera.
 3. Öppna mappen dit du vill flytta filen.
 4. Tryck hårt på skärmen.
 5. Tryck på Klistra in.

Göra mer med Filer på iPadOS

Om du använder iPadOS kan du få tillgång till filer på en usb-sticka, ett SD-kort eller en hårddisk via appen Filer på iPadOS. Anslut bara lagringsenheten och välj den sedan under Platser. Du kan även ansluta till okrypterad lagring på en filserver om lagringen sker i formatet APFS, Mac OS Extended, MS-DOS (FAT) eller ExFAT. Du kan också visa dina filer i Kolumnvy, vilket är praktiskt om du har filer i många mappar. I kolumnvyn ser du förhandsvisningar av filer och kan använda verktyg som märkning och rotera utan att öppna en fil. 

Ansluta till en filserver

 1. Öppna fliken Bläddra.
 2. Tryck på Mer .
 3. Välj Anslut till server.
 4. Ange SMB-adressen.
 5. Tryck på Anslut.
 6. Servernamnet visas under Delad i Bläddra-menyn. 

Växla till Kolumnvy

 1. Öppna fliken Bläddra i liggande läge.
 2. Välj en mapp.
 3. Svep ner på höger sida av skärmen.
 4. Välj Kolumnvy  längst upp till höger.
 5. Tryck på en mapp för att expandera dess innehåll.
 6. Tryck på en fil för att visa en förhandsvisning. 

För att avsluta Kolumnvy, tryck på Rutnätsvy  eller Listvy  eller använd din iPad i stående läge.

Om du behöver hjälp

Om du inte behöver komma åt dina filer på iCloud Drive i appen Filer, kan du hämta och lägga till bara molntjänster från tredje part istället.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: