Om säkerhetsinnehållet i uppdatering 7.6.7 och 7.7.7 av fast programvara i AirPort-basstation

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i uppdatering 7.6.7 och 7.7.7 av AirPort-basstationens fasta programvara.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om andra säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Uppdatering 7.6.7 och 7.7.7 av fast programvara i AirPort-basstation

 • Fast programvara i AirPort-basstation

  Tillgängligt för: AirPort Express-, AirPort Extreme- och AirPort Time Capsule-basstationer med 802.11n; AirPort Extreme- och AirPort Time Capsule-basstationer med 802.11ac

  Effekt: En angripare kan orsaka körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i tolkningen av DNS-data. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-7029: Alexandre Helie

Installationsanmärkning för uppdatering 7.6.7 och 7.7.7 av fast programvara i AirPort-basstation

Version 7.6.7 och 7.7.7 av den fasta programvaran installeras på AirPort Express-, AirPort Extreme- och AirPort Time Capsule-basstationer med 802.11n samt på AirPort Extreme- och AirPort Time Capsule-basstationer med 802.11ac med hjälp av AirPort-verktyget för Mac eller iOS.

Använd AirPort-verktyg 6.3.1 eller senare på OS X eller AirPort-verktyg 1.3.1 eller senare på iOS om du vill uppgradera till version 7.6.7 och 7.7.7 av den fasta programvaran.

AirPort-verktyg för Mac kan hämtas gratis från Apples hämtningssida och AirPort-verktyg för iOS kan hämtas gratis från App Store.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: