Trådlös roaming i macOS för företagskunder

Läs mer om hur macOS stöder roaming mellan åtkomstpunkter i ett trådlöst nätverk.

Om du är systemadministratör kan macOS-roaming hålla din Mac uppkopplad när den rör sig mellan olika platser i ditt kontorsnätverk.


Tröskelvärde för utlösare

Tröskelvärdet för utlösaren motsvarar den lägsta signalnivå som krävs för att en klient ska upprätthålla den aktuella anslutningen.  

macOS-klienter övervakar och upprätthåller anslutningen för aktuellt BSSID tills RSSI passerar tröskelvärdet -75 dBm. Efter att RSSI har passerat tröskeln söker macOS efter potentiella BSSID:n för roaming för nuvarande ESSID.

Ha denna tröskel i åtanke, med tanke på signalöverlappningen mellan dina trådlösa celler. macOS upprätthåller en anslutning fram till tröskelvärdet -75 dBm, men 5 GHz-celler är utformade med en överlappning på -67 dBm. Dessa klienter förblir anslutna till nuvarande BSSID längre än du kanske förväntar dig.

Tänk också på hur cellernas överlappning mäts. Antennerna på datorer varierar mellan olika modeller och kan upptäcka andra cellgränser än förväntat. Det är alltid bäst att använda målenheten när du mäter cellernas överlappning.


Urvalskriterier för kandidater för band, nätverk och roaming

macOS väljer som standard 5 GHz-bandet framför 2,4 GHz-bandet. Detta händer så länge som RSSI för ett 5 GHz-nätverk är minst -68 dBm och belastningen på nätverket inte är överdriven.

macOS tar hänsyn till information som delas av nätverk om kanalanvändning och antalet associerade klienter. macOS använder dessa detaljer tillsammans med signalstyrkemätningar (RSSI) för att poängsätta kandidatnätverk. Nätverk med högre poäng ger en bättre wifi-upplevelse.

Om flera 5 GHz SSID:n får samma poäng väljer macOS ett nätverk baserat på dessa kriterier:

  • 802.11ax föredras framför 802.11ac.
  • 802.11ac föredras framför 802.11n eller 802.11a.
  • 802.11n föredras framför 802.11a.
  • 80 MHz kanalbredd föredras framför 40 MHz eller 20 MHz.
  • 40 MHz kanalbredd föredras framför 20 MHz.

macOS Monterey stöder 802.11k på Mac-datorer med Apple-chip.

Tidigare versioner av macOS stöder inte 802.11k men samverkar med SSID:n som har 802.11k aktiverat.

macOS väljer ett mål-BSSID vars rapporterade RSSI är 12 dB eller större än nuvarande BSSID:s RSSI. Detta gäller även om macOS-klienten är inaktiv eller överför/tar emot data.


Roamingprestanda

Roamingprestanda beskriver hur länge en klient behöver autentisera till ett nytt BSSID.

Att hitta ett giltigt nätverk och AP är bara en del av processen. Klienten måste slutföra roamingprocessen snabbt och utan avbrott så att användaren inte upplever nedtid. En del av roamingen utgörs av klientautentisering mot ett nytt BSSID och avautentisering från det gamla BSSID:t. Det är säkerhets- och autentiseringsmetoden som bestämmer hur snabbt detta kan hända. 

För det första kräver 802.1X-baserad autentisering att klienten slutför hela EAP-nyckelutväxlingen. Sedan kan den avautentisera från aktuellt BSSID. Beroende på miljöns autentiseringsinfrastruktur kan det ta flera sekunder. Slutanvändare kan uppleva avbruten service genom att inget hörs.

macOS stöder statisk PMKID-cachning (Pairwise Master Key identifier caching) för att optimera roaming mellan BSSID:n i samma ESSID. macOS stöder inte snabb BSS-övergång, även kallad 802.11r. Du behöver inte driftsätta ytterligare SSID:n för att stödja macOS; eftersom macOS samarbetar med 802.11r.

macOS Monterey stöder 802.11r och 802.11v på Mac-datorer med Apple-chip.

macOS stöder statisk PMKID-cachning (Pairwise Master Key identifier caching) för att optimera roaming mellan BSSID:n i samma ESSID. Tidigare versioner av macOS stöder inte snabb BSS-övergång, även kallad 802.11r. Tidigare versioner av macOS samverkar med 802.11r så att ytterligare SSID:n inte behöver distribueras.


Mäta klientens RSSI

macOS erbjuder några inbyggda verktyg som skannar för att mäta RSSI.

Om du vill få information om RSSI för det associerade nätverket håller du ned Alternativ-tangenten medan du klickar på wifi-menyn .

Alternativ-menyn för wifi-menyraden i macOS

För att få information om RSSI för nätverk i klientens miljö använder du Trådlös diagnos. För att öppna Trådlös diagnos alternativklickar du på wifi-menyn  och väljer sedan Öppna trådlös diagnos. Välj Fönster i menyraden > Skanna för att hitta alla närliggande trådlösa nätverk och mäta deras RSSI.

Fönstret för sökresultat för Trådlös diagnos

Publiceringsdatum: