Om Boot Camp-assistenten visar meddelandet ”Utrymme saknas”

Få hjälp med att åtgärda felmeddelandet ”Utrymme saknas” som kanske visas när du installerar Windows på din Mac med hjälp av Boot Camp-assistenten.

Felmeddelandet visas när Windows-avbildningen är för stor för den tillfälliga partitionen som Boot Camp-assistenten använder för att installera Windows.

Till exempel är Windows 10-installationsmedia på ett USB-minne som har konverterats till en ISO-fil för stort eftersom det innehåller både 32-bitars och 64-bitars installationsavbildningar. Åtgärda det här genom att hämta en ny ISO för din Windows-version från Microsofts sida för nedladdning av programvara.

Läs mer

På Använda Windows 10 på Mac-dator med Boot Camp finns anvisningar om hur du installerar Windows 10 med hjälp av en avbildning hämtad från Microsofts webbsida.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: