Om Boot Camp-assistenten meddelar att din USB-enhet inte gick att skapa eller att utrymmet inte räcker

Du kan behöva uppdatera macOS eller använda en senare version av Windows 10.

Under vissa omständigheter kan Boot Camp-assistenten säga att din startbara USB-enhet inte gick att skapa eller att utrymmet på disken inte räcker. Lös detta på följande vis:

  1. Se till att du använder en extern USB-flashenhet med minst 16 GB lagringskapacitet.
  2. Installera de senaste uppdateringarna till macOS.
  3. Ladda ned den senaste versionen av Windows 10 från Microsofts webbplats och installera den sedan med Boot Camp-assistenten.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: