Om säkerhetsinnehållet i OS X El Capitan 10.11.2, Säkerhetsuppdatering 2015-005 Yosemite och Säkerhetsuppdatering 2015-008 Mavericks

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i OS X El Capitan 10.11.2, Säkerhetsuppdatering 2015-005 Yosemite och Säkerhetsuppdatering 2015-008 Mavericks.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om andra säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

OS X El Capitan 10.11.2, Säkerhetsuppdatering 2015-005 Yosemite och Säkerhetsuppdatering 2015-008 Mavericks

 • apache_mod_php

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Flera sårbarheter i PHP

  Beskrivning: Flera sårbarheter förekom i PHP-versioner innan 5.5.29, av vilka den allvarligaste kan leda till fjärrkörning av kod. Dessa åtgärdades genom att PHP uppdaterades till 5.5.30.

  CVE-ID

  CVE-2015-7803

  CVE-2015-7804

 • AppSandbox

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Ett skadligt program kan upprätthålla åtkomst till Kontakter efter återkallad åtkomst

  Beskrivning: Ett problem förekom i sandlådans hantering av hårda länkar. Problemet åtgärdades genom förbättrad hårdhet för appsandlådan.

  CVE-ID

  CVE-2015-7001: Razvan Deaconescu och Mihai Bucicoiu på University POLITEHNICA of Bucharest; Luke Deshotels och William Enck på North Carolina State University; Lucas Vincenzo Davi och Ahmad-Reza Sadeghi på TU Darmstadt

 • Bluetooth

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med systembehörigheter

  Beskrivning: Ett minneskorruptionsfel förekom i Bluetooth HCI-gränssnittet. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7108: Ian Beer på Google Project Zero

 • CFNetwork HTTPProtocol

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: En angripare med en privilegierad nätverksposition kan kringgå HSTS

  Beskrivning: Ett problem med indatavalidering förekom i URL-bearbetningen. Problemet har åtgärdats genom förbättrad URL-validering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7094: Tsubasa Iinuma (@llamakko_cafe) på Gehirn Inc. och Muneaki Nishimura (nishimunea)

 • Komprimering

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Ett oinitierat minnesåtkomstproblem förekom i zlib. Det här problemet åtgärdades genom bättre minneshantering och ytterligare validering av zlib-strömmar.

  CVE-ID

  CVE-2015-7054: j00ru

 • Konfigurationsprofiler

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: En lokal angripare kan installera en konfigurationsprofil utan administratörsbehörigheter

  Beskrivning: Ett problem förekom vid installation av konfigurationsprofiler. Problemet åtgärdades genom förbättrade auktorisationskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-7062: David Mulder på Dell Software

 • CoreGraphics

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Bearbetning av en skadlig teckensnittsfil kan leda till körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i bearbetningen av teckensnittsfiler. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7105: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • Uppspelning av CoreMedia

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i bearbetningen av felformaterade mediefiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7074: Apple

  CVE-2015-7075

 • Skivavbilder

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med kärnbehörighet

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i tolkning av skivbilder. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7110: Ian Beer på Google Project Zero

 • EFI

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med systembehörigheter

  Beskrivning: Ett problem med validering av sökvägar förekom i kärnladdaren. Problemet åtgärdades genom förbättrad sanering av miljön.

  CVE-ID

  CVE-2015-7063: Apple

 • Filbokmärke

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: En process i sandlådeläge kan kringgå sandlådebegränsningarna

  Beskrivning: Ett problem med validering av sökvägar förekom i programomfattande bokmärken. Problemet åtgärdades genom förbättrad sanering av miljön.

  CVE-ID

  CVE-2015-7071: Apple

 • Hypervisor

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med systembehörigheter

  Beskrivning: Ett problem med tidigare använt minne förekom i hanteringen av VM-objekt. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7078: Ian Beer på Google Project Zero

 • iBooks

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Tolkning av en skadlig iBooks-fil kan leda till att användarinformation avslöjas

  Beskrivning: Det fanns ett problem med XML External Entity-referenser vid iBook-tolkning. Det här problemet åtgärdades genom förbättrad tolkning.

  CVE-ID

  CVE-2015-7081: Behrouz Sadeghipour (@Nahamsec) och Patrik Fehrenbach (@ITSecurityguard)

 • ImageIO

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Bearbetning av en skadlig bildfil kan ge upphov till körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hanteringen av ImageIO. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7053: Apple

 • Intel Graphics-drivrutin

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med systembehörigheter

  Beskrivning: Ett problem med nollpekarreferens åtgärdades genom förbättrad indataverifiering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7076: Juwei Lin på TrendMicro, beist och ABH på BoB och JeongHoon Shin@A.D.D

 • Intel Graphics-drivrutin

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med systembehörigheter

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i Intel Graphics-drivrutinen. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7106: Ian Beer på Google Project Zero, Juwei Lin på TrendMicro, beist och ABH på BoB och JeongHoon Shin@A.D.D

 • Intel Graphics-drivrutin

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med systembehörigheter

  Beskrivning: Ett out of bounds-minnesåtkomstproblem förekom i Intel Graphics-drivrutinen. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7077: Ian Beer på Google Project Zero

 • IOAcceleratorFamily

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett minneskorruptionsfel förekom i IOAcceleratorFamily. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7109: Juwei Lin på TrendMicro

 • IOHIDFamily

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i IOHIDFamily API. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7111: beist och ABH på BoB

  CVE-2015-7112: Ian Beer på Google Project Zero

 • IOKit SCSI

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kärnbehörighet

  Beskrivning: En nollpekarreferens förekom vid hanteringen av en särskild användarklienttyp. Problemet har åtgärdats genom förbättrad validering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7068: Ian Beer på Google Project Zero

 • IOThunderboltFamily

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: En lokal användare kan orsaka att tjänster nekas i systemet

  Beskrivning: En nollpekarreferens förekom i IOThunderboltFamilys hantering av vissa användarklienttyper. Problemet har åtgärdats genom förbättrad validering av IOThunderboltFamily-kontexter.

  CVE-ID

  CVE-2015-7067: Juwei Lin på TrendMicro

 • Kärna

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Ett lokalt program kan orsaka att tjänster nekas

  Beskrivning: Flera problem där tjänster nekades åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7040: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7041: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7042: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7043: Tarjei Mandt (@kernelpool)

 • Kärna

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med kärnbehörighet

  Beskrivning: Flera minneskorruptionsproblem förekom i kärnan. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7083: Ian Beer på Google Project Zero

  CVE-2015-7084: Ian Beer på Google Project Zero

 • Kärna

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med kärnbehörighet

  Beskrivning: Ett problem förekom i tolkningen av mach-meddelanden. Problemet åtgärdades genom ytterligare validering av mach-meddelanden.

  CVE-ID

  CVE-2015-7047: Ian Beer på Google Project Zero

 • kext-verktyg

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med kärnbehörighet

  Beskrivning: Ett problem med validering förekom vid laddning av kärntillägg. Problemet åtgärdades med ytterligare verifiering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7052: Apple

 • Nyckelhanterare

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Ett skadligt program kan imitera Nyckelring-servern.

  Beskrivning: Ett problem förekom i hur Nyckelhanterare interagerade med Keychain Agent. Problemet åtgärdades genom borttagning av äldre funktioner.

  CVE-ID

  CVE-2015-7045: Luyi Xing och XiaoFeng Wang på Indiana University Bloomington, Xiaolong Bai på Indiana University Bloomington och Tsinghua University, Tongxin Li på Peking University, Kai Chen på Indiana University Bloomington och Institute of Information Engineering, Xiaojing Liao på Georgia Institute of Technology, Shi-Min Hu på Tsinghua University och Xinhui Han på Peking University

 • libarchive

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i bearbetningen av arkiv. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2011-2895: @practicalswift

 • libc

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Bearbetning av ett felaktigt utformat paket kan ge upphov till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera buffertspill förekom i standardbiblioteket C. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-7038 : Brian D. Wells of E. W. Scripps,  Narayan Subramanian of Symantec Corporation/Veritas LLC

  CVE-2015-7039: Maksymilian Arciemowicz (CXSECURITY.COM)

  Posten uppdaterades 3 mars, 2017
 • libexpat

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Flera sårbarheter i expat

  Beskrivning: Flera sårbarheter förekom i expat-versioner innan 2.1.0. Dessa åtgärdades genom att uppdatera expat till version 2.1.0.

  CVE-ID

  CVE-2012-0876: Vincent Danen

  CVE-2012-1147: Kurt Seifried

  CVE-2012-1148: Kurt Seifried

 • libxml2

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Tolkning av ett skadligt XML-dokument kan leda till att användarinformation avslöjas

  Beskrivning: Ett problem med minneskorruption fanns i tolkningen av XML-filer. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7115 : Wei Lei och Liu Yang of Nanyang Technological University

  CVE-2015-7116 : Wei Lei och Liu Yang of Nanyang Technological University

 • OpenGL

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i OpenGL. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7064: Apple

  CVE-2015-7065: Apple

  CVE-2015-7066: Tongbo Luo och Bo Qu på Palo Alto Networks

 • OpenLDAP

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: En icke autentiserad fjärrangripare kan orsaka att tjänsten nekas

  Beskrivning: Ett indatavalideringsproblem förekom i OpenLDAP. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-6908

 • OpenSSH

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Flera sårbarheter i LibreSSL

  Beskrivning: Flera sårbarheter förekom i LibreSSL-versioner innan 2.1.8. De åtgärdades genom att LibreSSL uppdaterades till 2.1.8.

  CVE-ID

  CVE-2015-5333

  CVE-2015-5334

 • Överblick

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Öppning av en felaktigt utformad iWork-fil kan leda till körning av opålitlig kod.

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hantering av iWork-filer. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7107

 • Sandlåda

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Ett skadligt program med rotbehörigheter kan kringgå kärnadressens slumpmässiga utrymmeslayout

  Beskrivning: Ett problem med otillräckligt privilegierad separation förekom i xnu. Problemet åtgärdades genom förbättrade auktorisationskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-7046: Apple

 • Säkerhet

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hanteringen av SSL-handskakningar. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7073: Benoit Foucher på ZeroC, Inc.

 • Säkerhet

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5 och OS X Yosemite 10.10.5

  Effekt: Bearbetning av ett skadligt certifikat kan ge upphov till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i ASN.1-avkodaren. Dessa problem har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering

  CVE-ID

  CVE-2015-7059: David Keeler på Mozilla

  CVE-2015-7060: Tyson Smith på Mozilla

  CVE-2015-7061: Ryan Sleevi på Google

 • Säkerhet

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Ett skadligt program kunde få åtkomst till en användares nyckelringsobjekt

  Beskrivning: Ett problem förekom i valideringen av åtkomstkontrollistor för objekt i nyckelringen. Problemet åtgärdades genom förbättrade kontroller av åtkomstkontrollistor.

  CVE-ID

  CVE-2015-7058

 • Systemintegritetsskydd

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och 10.11.1

  Effekt: Ett skadligt program med rotbehörigheter kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett problem med behörigheter förekom i hanteringen av union mounts. Problemet åtgärdades genom förbättrade auktorisationskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-7044: MacDefender

Anteckningar

 • Säkerhetsuppdatering 2015-005 och 2015-008 rekommenderas till alla användare och ökar säkerheten av OS X. Efter att ha installerat uppdateringen är webbinsticksfilen QuickTime 7 inte längre aktiverad som standard. Lär dig vad du kan göra om du fortfarande behöver den här äldre insticksfilen.

 • I OS X El Capitan 10.11.2 ingår säkerhetsinnehållet i Safari 9.0.2.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: