Om din webbläsare saknar QuickTime-insticksfilen

Ett litet antal äldre webbsidor förlitar sig fortfarande på den äldre webbinsticksfilen QuickTime 7 för att spela upp media. Den insticksfilen är inte längre aktiverad i de senaste versionerna av macOS och vissa webbläsare.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Om du besöker en webbsida som kräver äldre webbinsticksprogram av QuickTime 7 kan webbläsaren visa ett meddelande om att insticksfilen saknas eller inte stöds.

 • Denna insticksfil är inte längre aktiverad i macOS Sierra, El Capitan, Yosemite eller Mavericks. Många webbplatser använder webbstandarden HTML5 för att ge en bättre videoupplevelse på flera webbläsare och enheter.
 • De senaste versionerna av webbläsare från vissa fristående leverantörer stöder inte längre äldre webbinsticksprogram.

Återskapa insticksfilen om det behövs

Om du inte kan vänta på att utgivaren uppdaterar webbsidan kan du återskapa den äldre webbinsticksfilen QuickTime 7. Att lämna äldre webbinsticksprogram avaktiverade ökar säkerheten på Mac-datorn så du bör endast följa dessa steg om det är nödvändigt.

 1. Se till att du använder Safari eller en annan webbläsare som stöder äldre webbinsticksprogram.
 2. I menyfältet i Finder väljer du Gå > Gå till mapp.
 3. Skriv /Bibliotek/Internet Plug-Ins i sökfältet och klicka på Gå. Mappen Internetinsticksprogram öppnas.
 4. Medan du håller ned kommandotangenten (⌘) dubbelklickar du på mappen Avaktiverade insticksprogram för att öppna den i ett nytt fönster.
 5. Dra dessa två filer från mappen Avaktiverade insticksprogram till mappen Internetinsticksprogram:
  • QuickTime Plugin.plugin
  • nslQTScriptablePlugin.xpt
 6. Om du blir ombedd att autentisera klickar du på Autentisera och anger ett administratörsnamn och lösenord.
 7. Stäng webbläsaren och öppna den igen. Du bör nu kunna spela upp medierna. 

Avaktivera den äldre webbinsticksfilen QuickTime 7 genom att flytta båda filerna tillbaka till mappen Avaktiverade insticksprogram.

Uppdatera webbsidorna så att de slutar att kräva insticksfilen

Om du är en webbutvecklare uppdaterar du dina webbsidor genom att ersätta alla <inbäddade> taggar som frågar efter den äldre webbinsticksfilen QuickTime 7. Du bör nu kunna använda taggen <video> från HTML5 som låter mediefiler spelas upp på de flesta moderna skrivbords- och mobilwebbläsare utan programtillägg eller insticksprogram. Information om hur du använder taggen är lätt att få tag på.

Om du använder den äldre webbinsticksfilen QuickTime 7 för att visa panoramabilder använder du en HTML5-baserad panoramavisare istället. Sök på webben efter en panoramavisare som inte kräver en webbinsticksfil.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: