Använda Apple Watch som fjärrkontroll till Apple TV eller iTunes

Du kan ställa in appen Fjärrkontroll på Apple Watch för att spela upp musik på din Apple TV eller i iTunes på datorn.

Om du vill använda appen Fjärrkontroll konfigurerar du den med din Apple TV eller i iTunes på datorn. Du behöver bara ställa in appen en gång för varje enhet och du kan ta bort enheterna längre fram om du vill. När du har ställt in appen kan du snabbt välja vad du vill styra från din Apple Watch. 

Ställa in Apple TV och appen Fjärrkontroll

Först ställer du in appen Fjärrkontroll:

 1. Kontrollera att din Apple TV och din Apple Watch finns i samma Wi-Fi-nätverk. 
 2. På Apple Watch öppnar du appen Fjärrkontroll och trycker sedan på Lägg till enhet.
 3. På Apple TV väljer du din Apple Watch: 
  • Apple TV 4K eller Apple TV HD: Gå till Inställningar > Fjärrkontroller och enheter > Fjärrkontrollsapp och välj sedan din Apple Watch.
  • Apple TV (2:a eller 3:e generationen): gå till Inställningar > Allmänt > Fjärrkontroller och välj sedan din Apple Watch.
 4. Ange lösenkoden som visas på Apple Watch-enheten på Apple TV. När parkopplingssymbolen visas bredvid Apple Watch-enheten kan du börja styra din Apple TV.

Styra Apple TV

När du har ställt in appen Fjärrkontroll kan du börja styra din Apple TV. Kontrollera att din Apple TV är vaken, Öppna Fjärrkontroll på Apple Watch, välj din Apple TV och använd sedan dessa gester:

 • Svep uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger för att förflytta dig genom Apple TV-menyn. 
 • Tryck när du vill välja ett markerat objekt. 
 • Tryck på Meny när du vill gå tillbaka, eller tryck och håll ned om du vill gå till hemskärmen.
 • Tryck på  om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.

Ställa in iTunes och appen Fjärrkontroll

Först ställer du in appen Fjärrkontroll:

 1. Kontrollera att datorn och din Apple Watch finns i samma Wi-Fi-nätverk. 
 2. På Apple Watch öppnar du appen Fjärrkontroll och trycker sedan på Lägg till enhet.
 3. Klicka på knappen Fjärrkontroll i iTunes på datorn. Knappen Fjärrkontroll visas när du har klickat på Lägg till enhet och din fjärrkontroll försöker ansluta.
 4. På datorn anger du den fyrsiffriga koden som visas på Apple Watch-enheten.

Styra iTunes

När du har ställt in appen Fjärrkontroll väljer du ett iTunes-bibliotek och styr musiken från klockan:

 • Om du bara har ett bibliotek kan du börja spela upp din musik. Om du har fler än ett bibliotek, trycker du på det bibliotek som du vill lyssna på på klockan. Om du redan spelar upp musik, trycker du på  och sedan på ett bibliotek.
 • Om du vill spela upp eller pausa musik, eller gå till föregående eller nästa spår, använder du kontrollerna i Fjärrkontroll.
 • Du ändrar volymen genom att vrida på Digital Crown.
Publiceringsdatum: