Få hjälp med iCloud-bilder på din Windows-dator

Läs om att använda iCloud-bildbibliotek eller Min bildström med din Windows-dator, överföra och hämta bilder och videor så att du kan visa dem på dina Apple-enheter och radera sådana som du inte vill ha längre.

Innan du börjar

Det här behöver du för att använda iCloud-bilder på din dator:

Om du vill ha mer information kan du läsa systemkraven för iCloud.

Hur ser jag bilder och videor jag överfört till iCloud-bildbiblioteket från min Windows-dator?

När du har överfört bilderna från Windows-datorn till iCloud-bildbiblioteket kan du visa och hantera bilder och videor i programmet Bilder på iCloud.com och Apple-enheter.

Hur hämtar jag alla mina bilder och videor till min Windows-dator?

När du har slagit på iCloud-bildbibliotek på alla enheterna kommer nya bilder och videor du lägger till biblioteket automatiskt att hämtas till Windows-datorn. Du kan även hämta dina bilder och videor per år.

Hur ser jag statusen på mina överföringar och hämtningar?

När du har hämtat iCloud för Windows kan du lägga till det till ditt statusfält för att visa förloppet för överföringar och hämtningar via iCloud. Klicka på ikonen för iCloud i Windows meddelandefält på din PC. Du kanske måste klicka på Visa dolda ikoner i meddelandefältet för att se iCloud.

Vad hämtas automatiskt?

Nya bilder och videor hämtas automatiskt till Windows-datorn till C:\Users\ditt namn\My Pictures\iCloud Photos\Downloads. Du kan ändra platsen för hämtningarna i inställningarna för iCloud-bilder.

Jag gjorde ändringar i en bild eller video på min Apple-enhet men ändringarna visas inte på min Windows-dator

iCloud-bildbibliotek på Windows-datorer hämtar en bild i taget. Om du gör ändringar efter att bilderna har hämtats till Windows-datorn hämtas inte den redigerade versionen igen. Om du vill spara den redigerade versionen till din Windows-dator kan du hämta individuella bilder och videor från iCloud.com eller hämta dem per år.

 1. Öppna Utforskaren.
 2. Klicka på iCloud-bilder under Favoriter.
 3. Klicka på Hämta bilder.
 4. Välj året du vill hämta och klicka på Hämta.

Om du redigerar en bild på din Windows-dator som du redan överfört till iCloud-bildbiblioteket kan du ändra bildfilens namn och överföra den till iCloud-bildbibliotek igen.

Jag lade till bilder i Min bildström men de finns inte på mina enheter

Om du har lagt till bilder i iCloud på din dator men de inte finns på din iPhone, iPad eller iPod touch följer du dessa steg:

 1. Tryck på Inställningar > Wi-Fi på din iPhone, iPad eller iPod touch. Se till att Wi-Fi är aktiverat och att din iOS-enhet är ansluten till internet. Få hjälp om du inte kan ansluta till ett wifi-nätverk på iPhone, iPad eller iPod touch.
 2. På en iPhone, iPad eller iPod touch går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud. Se till att du är inloggad med samma Apple-ID som du använder till iCloud för Windows.
 3. Öppna iCloud för Windows och klicka på Alternativ bredvid Bilder. Slå på Min bildström.
 4. Avsluta och starta om iCloud för Windows.
 5. Starta om datorn.

Om du aktiverar iCloud-bildbiblioteket på din iPhone, iPad eller iPod touch eller Mac-dator visas bilderna du lägger till från din dator i albumet Alla bilder.

Om du fortfarande inte ser bilderna på dina iOS-eheter kopierar du bilderna till bildöverföringsmappen.

Kopiera bilderna till bildöverföringsmappen

Du kan även kopiera dina bilder från en mapp på din dator till bildöverföringsmappen i iCloud.

 1. Öppna ett mappfönster i Filutforskaren (Windows 8 eller senare) eller Utforskaren (Windows 7).
 2. Gå till Favoriter > iCloud-bilder.
 3. I ett annat fönster öppnar du mappen där du har de bilder du vill lägga till i Min bildström.
 4. Markera de bilder du vill ta lägga till.
 5. Dra och släpp dem i överföringsmappen i iCloud-bilder.

Vad har hänt med mappen Min bildström?

När du har aktiverat iCloud-bildbibliotek på din Windows-dator stängs Min bildström av automatiskt. Om du vill skicka nya bilder till dina enheter som inte använder iCloud-bildbibliotek kan du aktivera Min bildström igen i inställningarna för iCloud-bilder.

När du använder både iCloud-bildbibliotek och Min bildström kan du se dina bilder i Min bildström genom att gå till Bilder > iCloud-bilder > Min hämtningar.

Hur raderar jag bilder och videoklipp som finns i iCloud-bildbibliotek?

Om du vill radera bilder och videor kan du göra det i programmet Bilder på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac och på iCloud.com.

När du raderar bilder och videor från din Apple-enhet eller iCloud.com raderas de inte på din Windows-dator. Och när du raderar en bild eller en video på din Windows-dator raderas den inte från iCloud-bildbiblioteket.

Jag kan inte se nya kommentarer i mitt delade album eller kommentarer som är borttagna visas

Om kommentarer för bilder och videor som du lägger till i ditt delade album inte visas, eller om kommentarer som du raderat fortfarande visas, följer du dessa steg:

 1. Kontrollera att enheten är ansluten till internet. Du måste vara ansluten till internet för att kunna kommentera.
 2. Besök sidan Systemstatus och kontrollera om det är problem med Bilder.
 3. Kontrollera om antalet kommentarer är detsamma på din iOS-enhet och din Mac eller PC.

Om du är ansluten till internet och en bild eller video har olika många kommentarer på dina enheter provar du med dessa steg:

 1. Öppna iCloud för Windows. 
 2. Klicka på Alternativ bredvid Bilder och avmarkera sedan iCloud-bilddelning.
 3. Klicka på OK > Använd.
 4. Vänta en minut och tryck sedan på Alternativ igen.
 5. Välj iCloud-bilddelning > OK > Använd.
 6. Öppna Min bildström.
 7. Dubbelklicka på det delade albumet och klicka sedan på Kommentarer.
 8. Kontrollera kommentarerna om bilden eller videon.

Hur hanterar iCloud-bildbibliotek RAW-bilder?

iCloud-bildbibliotek sparar alla RAW-bilder med inbäddade JPEG-filer i deras originalformat. Du kan visa miniatyrer på din Mac eller hämta och redigera dem på din Mac- och Windows-dator.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: