Använda sängbordsläget på Apple Watch

När Apple Watch-enheten laddas kan du använda den som väckarklocka. 

Slå på sängbordsläget*

När du använder sängbordsläget* visar Apple Watch-enheten datum och tid samt återstående laddning. Om du ställer in ett alarm visas det också på klockans skärm. Så här slår du på sängbordsläget:

 1. Anslut din Apple Watch till laddaren. Så länge du laddar befinner sig Apple Watch-enheten i sängbordsläge. 
 2. Om du vill visa skärmen trycker du på skärmen, Digital Crown eller sidoknappen. Du kan också röra lätt vid din Apple Watch. Det kan också fungera att bara nudda eller stöta till bordet – prova dig fram.

Om du vill använda din Apple Watch medan den är i sängbordsläge håller du den med urtavlan uppåt eller lägger den på ett plant underlag. Tryck sedan på Digital Crown eller sidoknappen. 

Ställa in ett alarm

Du kan be Siri att ställa in ett alarm åt dig. Säg något som ”Ställ in ett alarm på 07.00” eller ”Väck mig klockan 19.00”. 

Eller ställ in ett alarm på din iPhone och skicka det till din Apple Watch:

 1. Ställ in ett alarm på din iPhone.
 2. Öppna appen Apple Watch på iPhone-enheten.
 3. Tryck på Min klocka, tryck på Klocka och slå sedan på Push-notiser från iPhone.

Alarmet på Apple Watch fungerar separat från alarmen på din iPhone. När du ställer in ett alarm kontrollerar du att din Apple Watch och din iPhone inte befinner sig i tyst läge. Så här ställer du in eller ändrar ett alarm i sängbordsläget från Apple Watch-enheten:

 1. Öppna appen Alarm på Apple Watch-enheten.
 2. Tryck på Nytt alarm. Du kan också trycka på ett befintligt alarm och sedan trycka på Ändra tid.
 3. Tryck på fm eller em och tryck sedan på timmar eller minuter. Justera tiden genom att vrida på Digital Crown.
 4. Tryck på Ställ in.

När alarmet börjar hörs ett ljud från Apple Watch och texten blir orange. Stäng av alarmet genom att trycka på sidoknappen. Snooza alarmet i nio minuter genom att trycka på Digital Crown.

Aktivera eller inaktivera sängbordsläget

 1. Öppna appen Inställningar på din Apple Watch. 
 2. Tryck på Allmänt > Sängbordsläge.
 3. Tryck för att inaktivera eller aktivera Sängbordsläge.

 

* Sängbordsläge kallas Bedside mode i Storbritannien.

Publiceringsdatum: