Använda sängbordsläget på Apple Watch

När Apple Watch-enheten laddas kan du använda den som väckarklocka. 

Slå på sängbordsläget*

När du använder sängbordsläget* visar Apple Watch-enheten datum och tid samt återstående laddning. Om du ställer in ett alarm visas det också på klockans skärm. Så här slår du på sängbordsläget:

  1. Anslut Apple Watch till laddaren. Så länge du laddar är Apple Watch i sängbordsläget. 
  2. Om du vill visa skärmen trycker du på skärmen, Digital Crown eller sidoknappen, eller vidrör Apple Watch-enheten. Det kan också fungera att bara nudda eller stöta till bordet – prova dig fram.

Om du vill använda Apple Watch medan den är i sängbordsläge håller du den med urtavlan uppåt eller lägger den på ett plant underlag. Tryck sedan på Digital Crown eller sidoknappen. 

Ställa in ett alarm

Du kan be Siri att ställa in ett alarm åt dig. Säg något som ”Ställ in ett alarm på 07.00” eller ”Väck mig klockan 19.00”. 

Alarmet på Apple Watch är avgränsat från alarm på iPhone. Så här ställer du in eller ändrar alarm i sängbordsläget från Apple Watch-enheten:

  1. Öppna appen Alarm på Apple Watch-enheten.
  2. Tryck på Nytt alarm. Du kan också trycka på ett befintligt alarm och sedan trycka på Ändra tid.
  3. Tryck på fm eller em och tryck sedan på timmar eller minuter. Justera tiden genom att vrida på Digital Crown.
  4. Tryck på Ställ in.

När alarmet börjar hörs ett ljud från Apple Watch och texten blir orange. Stäng av alarmet genom att trycka på sidoknappen. Snooza alarmet i nio minuter genom att trycka på Digital Crown.

Aktivera eller inaktivera sängbordsläget

  1. På Apple Watch öppnar du appen Inställningar. 
  2. Tryck på Allmänt > Sängbordsläge.
  3. Tryck för att inaktivera eller aktivera Sängbordsläge.

 

* Sängbordsläge kallas Bedside mode i Storbritannien.

Publiceringsdatum: