Om vissa Mac-funktioner inte fungerar när du kör Windows i Boot Camp

När du uppgraderar eller installerar om Windows på din Mac-dator behöver du eventuellt installera om eller uppdatera drivrutinerna för Windows-stödprogramvaran från Boot Camp.

Använd stegen i den här artikeln för att installera om Windows-stödprogramvaran om du har något av följande problem när din Mac-dator startas från Microsoft Windows:

 • Ett felmeddelande säger att Apple Software Update har slutat fungera.
 • En eller fler skärmupplösningar saknas eller går inte att visa i Windows.
 • Du kan inte justera ljusstyrkan på den inbyggda bildskärmen i Windows.
 • Din Apple-mus, styrplatta eller ditt tangentbord fungerar inte i Windows. (Observera att Force Touch inte är designad för att fungera i Windows.)
 • Det kommer inget ljud från de inbyggda högtalarna på din Mac-dator i Windows.
 • Den inbyggda mikrofonen eller kameran på din Mac-dator kan inte identifieras i Windows.

Ansluta och formatera ett USB-minne

Om du vill hämta och installera de senaste Boot Camp-drivrutinerna för Windows behöver du ett USB 2-minne som är 16 GB eller större. (USB 3-minnen fungerar inte när du installerar Windows med Boot Camp.) Det kommer att raderas, så se till att säkerhetskopiera alla data som du vill spara innan du fortsätter.

 1. Starta Mac-datorn från macOS. Om du startade i Windows klickar du på Boot Camp-symbolen i systemfältet och väljer alternativet att starta om datorn från macOS.
 2. Anslut USB-minnet till din Mac-dator.
 3. Öppna Skivverktyg, som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
 4. Välj ditt USB-minne i listan över enheter i fönstret Skivverktyg.
  Välj enhetsnamnet och inte volymnamnet som visas under.
 5. Klicka på Radera-knappen eller fliken.
 6. Välj MS-DOS (FAT) som format.
 7. Om du ser en meny för schema väljer du Huvudstartpost (MBR) som schema.
 8. Klicka på Radera för att omformatera enheten och stäng sedan Skivverktygsfönstret.

Hämta stödprogramvaran för Windows 8.1 eller senare

 1. Kontrollera att din Mac är ansluten till internet.
 2. Öppna Boot Camp-assistenten som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
 3. Leta efter en kryssruta i Boot Camp-assistenten för att hämta den senaste Windows-stödprogramvaran från Apple. När du ser kryssrutan, se till att den är markerad. Avmarkera sedan alla andra kryssrutor och klicka på Fortsätt. Om du inte ser kryssrutan, välj Åtgärd > Hämta Windows-stödprogramvara från menyfältet.
 4. Kontrollera att ditt USB-minne visas som målenhet. Klicka sedan på Fortsätt och ange ett administrationsnamn och lösenord om du uppmanas till det. Boot Camp-assistenten hämtar sedan Windows-stödprogramvaran till den enheten:

Upplever du problem?

 • Om assistenten inte upptäcker ditt USB-minne klickar du på Gå tillbaka och kontrollerar att enheten är ansluten direkt till USB-porten på din Mac-dator – inte till en bildskärm, hubb eller ett tangentbord. Koppla från och återanslut enheten och klicka sedan på Fortsätt.
 • Om assistenten säger att ditt USB-minne inte går att använda kontrollerar du att det är korrekt formaterat. Kontrollera också att du använder ett USB 2-minne och inte USB 3.
 • Om assistenten säger att programvaran inte går att hämta på grund av ett nätverksproblem kontrollerar du att din Mac-dator är ansluten till internet.
 • Om assistenten säger att Windows-stödprogramvaran inte kunde sparas på den valda enheten kontrollerar du att ditt USB-minne har ett lagringsutrymme på minst 16 GB. 

Hämta stödprogramvaran för Windows 7

 1. Hämta den version av stödprogramvara för Windows som fungerar tillsammans med din Mac-dator och Windows-version.
 2. Dubbelklicka på den hämtade ZIP-filen för att expandera den.
 3. Dra innehållet i ZIP-filen till ditt USB-minne och följ sedan stegen i nästa avsnitt för att installera programvaran.

Installera den hämtade Windows-stödprogramvaran

Efter att Windows-stödprogramvaran har hämtats eller kopierats till din USB-enhet avslutar du Boot Camp-assistenten och följer dessa anvisningar för att installera programvaran.

 1. Kontrollera att USB-minnet är anslutet till din Mac-dator.
 2. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Startskiva och välj sedan Windows-volymen från listan över enheter:
 3. Klicka på Starta om för att starta din Mac-dator i Windows och logga sedan in om du blir uppmanad göra det.
 4. Öppna Boot Camp-mappen (eller, på nyare versioner, mappen för Windows-stödprogramvara) på USB-minnet. Dubbelklicka sedan på Ställ in (eller setup.exe) för att starta installationen. När du uppmanas att tillåta att Boot Camp gör ändringar klickar du på Ja. 
 5. Klicka på Reparera för att installera om eller uppdatera Windows-stödprogramvaran som installerades av Boot Camp. Om det visas information om att programvaran du installerar inte har godkänts i Windows Logo-testet klickar du på Fortsätt ändå.
 6. Klicka på Ja för att starta om din Mac-dator när installationen har slutförts. 

Om en Mac-funktion fortfarande inte fungerar efter att du har uppdaterat Windows-stödprogramvaran söker du efter ditt problem på Apple-supportwebbplatsen eller Microsofts supportwebbplats. Vissa funktioner på din Mac-dator är inte designade för att fungera i Windows.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: