Om det visas en varning när du beställer bildprodukter i Bilder eller iPhoto

Det visas en varningssymbol eller ett varningsmeddelande i Bilder eller iPhoto om upplösningen är för låg för att ge hög bildkvalitet eller om ett textfält går utanför bildens kanter. Du kan välja en mindre kortstorlek eller justera textfältet.

Om varningar om bildkvalitet

Bilder som visas med en varningssymbol eller ett varningsmeddelande som ett som visas nedan har en bitmappsupplösning som är för låg för den kortstorlek du valt. Dessa bilder kommer troligen att bli hackiga eller suddiga när de skrivs ut.

Du kan lösa detta genom att välja en mindre kortstorlek för dessa bilder.

Varning om låg upplösning:

Symbol för varning om låg upplösning:

Om du layoutar en bok kan du öka antalet bilder på en sida för att minska bildernas storlek och kanske lösa varningen. Om en bild har beskurits ökas bildstorleken om du återgår till originalversionen, vilket i sin tur kan eliminera varningen. 

Varningsmeddelandet om låg upplösning visas inte i iPhoto '11 när böcker, kort eller kalendrar skapas. Varningen visas endast för beställningar av kort med bilder som har otillräcklig upplösning.

Rekommenderad minimiupplösning

För kort med hög kvalitet rekommenderar Apple miniupplösningarna nedan. Högre upplösning än dessa ger vanligtvis kort med högre kvalitet oavsett kortstorleken.

Nordamerika

Utskriftsstorlek och lägsta bitmappsupplösning:

 • 4 x 6 tum: 600 x 900 bildpunkter
 • 5 x 7 tum: 750 x 1050 bildpunkter
 • Wallet: 300 x 450 bildpunkter
 • 8 x 10 tum: 1200 x 1500 bildpunkter
 • 16 x 20 tum: 1600 x 2000 bildpunkter
 • 20 x 30 tum: 1600 x 2400 bildpunkter

Europa

Utskriftsstorlek och lägsta bitmappsupplösning:

 • 10 x 15 cm: 600 x 900 bildpunkter
 • 13 x 18 cm: 750 x 1050 bildpunkter
 • 5 x 8 cm: 300 x 450 bildpunkter
 • 15 x 20 cm: 900 x 1200 bildpunkter
 • 20 x 25 cm: 1200 x 1500 bildpunkter
 • 20 x 30 cm: 1500 x 1800 bildpunkter

Japan

Utskriftsstorlek och lägsta bitmappsupplösning:

 • L (127 x 89 mm): 750 x 526 bildpunkter
 • KG (152 x 102 mm): 900 x 600 bildpunkter
 • 2L (178 x 127 mm): 1050 x 750 bildpunkter
 • 6P (254 x 203 mm): 1500 x 750 bildpunkter
 • A4 (297 x 210 mm): 1754 x 1240 bildpunkter
 • 4P (305 x 254 mm): 1800 x 1500 bildpunkter

Australien och Nya Zeeland

Utskriftsstorlek och lägsta bitmappsupplösning:

 • 4 x 6 tum: 600 x 900 bildpunkter
 • 5 x 7 tum: 750 x 1050 bildpunkter
 • 4x (2,5 x 3,5 tum): 375 x 525 bildpunkter
 • 8 x 10 tum: 1200 x 1500 bildpunkter
 • 16 x 20 tum: 1600 x 2000 bildpunkter
 • 20 x 30 tum: 1600 x 2400 bildpunkter

Singapore

Utskriftsstorlek och lägsta bitmappsupplösning:

 • 4R (4 x 6 tum): 600 x 900 bildpunkter
 • 4D (4,5 x 6 tum): 675 x 900 bildpunkter
 • 5R (5 x 7 tum): 750 x 1050 bildpunkter
 • 4x2R (2,5 x 3,5 tum): 375 x 525 bildpunkter
 • 8R (8 x 10 tum): 1200 x 1500 bildpunkter
 • 16 x 20 tum: 1600 x 2000 bildpunkter
 • 20 x 30 tum: 1600 x 2400 bildpunkter

Hongkong

Utskriftsstorlek och lägsta bitmappsupplösning:

 • 3R (3,5 x 5 tum): 525 x 750 bildpunkter
 • 4R (4 x 6 tum): 600 x 900 bildpunkter
 • 4D (4,5 x 6 tum): 675 x 900 bildpunkter
 • 5Y (5 x 7 tum): 750 x 1050 bildpunkter
 • 4x2R (2,5 x 3,5 tum): 375 x 525 bildpunkter
 • 8R (8 x 10 tum): 1200 x 1500 bildpunkter
 • 16 x 20 tum: 1600 x 2000 bildpunkter
 • 20 x 30 tum: 1600 x 2400 bildpunkter

Om varningar om text eller textfält

En varningssymbol vid text eller textfält innebär att texten går utanför den aktuella kanten. Det visas även ett varningsmeddelande när du beställer en bok, ett kort eller en kalender med text som går utanför kanten.

Textvarning:

Textvarningssymbol:

 

Textstorleken ställs in baserat på layouten du väljer, men det finns två metoder som gör att texten får plats:

Prova med ett annat typsnitt

Innan du raderar text kan du prova med olika typsnitt och se om något annat fungerar bättre. Många typsnitt har olika specifikationer för rad- och teckenavstånd. Typsnittet Chicago med storlek 11,8 tar exempelvis mer plats än Helvetica med samma storlek. Observera att all övrig text av samma typ (textning, titel och undertitel) ändras om du ändrar texten på en plats.

Så här ändrar du typsnitt:

 1. Markera all text i textfältet.
 2. Välj Redigera > Typsnitt > Visa typsnitt via menyfältet.
 3. Använd fönstret Typsnitt till att välja ett nytt typsnitt eller ändra textstorlek.

Radera text

Om det inte går att lösa problemet genom att ändra typsnittet provar du att minska mängden text i textfältet.

Eftersom måtten för textfält är fördefinierade finns det inga rullningslister som du kan använda för att visa extra text. Den visas dock när du tar bort synlig text ur fältet. Du kan ta bort all text genom att markera allt och trycka på Radera. Då kan du lägga till ett kortare textfält.

Publiceringsdatum: