Så här visar du en skärmsläckare på din Mac

Du kan ställa in Mac-datorn så att en skärmsläckare visas efter en viss period utan aktivitet, antingen manuellt eller automatiskt.

Välj en skärmsläckare

Det medföljer ett antal skärmsläckare som bland annat använder bilder, meddelanden och bildmaterial från ditt iTunes-bibliotek eller bildbibliotek. 

  1. Från Apple-menyn väljer du Systeminställningar och klickar på Skrivbord och skärmsläckare.
  2. Klicka på fliken Skärmsläckare. Skärmsläckarna visas till vänster i fönstret och en förhandsvisning av den valda skärmsläckaren visas till höger.
  3. Klicka på skärmsläckaren för att välja den. Förhandsvisa i helskärmsläge genom att hålla muspekaren över förhandsvisningen och klicka på knappen Förhandsvisning som visas där.

Om du vill skapa en skärmsläckare med ett bildspel väljer du ett bildspelsalternativ, till exempel Flytande, Reflexioner, Origami eller Plattor. Välj sedan dina egna foton eller en inbyggd bildspelssamling på menyn Källa.

Välja när och hur skärmsläckaren ska starta

Använd popupmenyn “Starta efter” för att välja hur länge Mac-datorn måste vara inaktiv innan skärmsläckaren startar. Om du inte vill att någon skärmsläckare ska starta väljer du Aldrig.

Med knappen Aktiva hörn får du alternativ för att starta och stoppa skärmsläckaren eller försätta bildskärmen i viloläge genom att flytta pekaren till ett hörn på skärmen. Välj ett alternativ från popupmenyn som motsvarar ett visst hörn.

Kräv lösenord efter skärmsläckare

Du kan ställa in datorn så att ditt lösenord för inloggning krävs för att låsa upp skärmen när skärmsläckaren har startats:

  1. Välj Systeminställningar i Apple-menyn och klicka sedan på Säkerhet och integritet.
  2. Klicka på fliken Allmänt.
  3. Välj alternativet att kräva lösenord efter viloläge eller skärmsläckare.

Stäng av bildskärmen eller försätt den i viloläge

Mac-datorn använder processor, grafikkort och bildskärm när en skärmsläckare visas. Om du vill spara energi kan du använda inställningarna för Strömsparare och välja hur länge datorn måste vara inaktiv innan bildskärmen stängs av eller försätts i viloläge.

  1. Välj Systeminställningar på Apple-menyn och klicka sedan på Strömsparare.
  2. Använd reglaget för att välja tiden för inaktivitet. Om du ställer in skärmen på att stängas av innan skärmsläckaren startar, startar inte skärmsläckaren efter en period med inaktivitet.

Om du använder en bärbar dator, till exempel en MacBook Pro, kan du ange olika tider för användning med batteri respektive strömadapter.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: