Rapportera en förlorad eller stulen Apple-produkt

Läs om vad du kan göra för att komma tillrätta med en förlorad eller stulen iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch eller Mac.

Det finns sådant som du kan göra för att hitta din förlorade eller stulna iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch eller Mac, om du har aktiverat Hitta min iPhone och Hitta min Mac. Genom att använda Hitta-programmen kan du försätta enheten som saknas i Förlorat läge, se dess plats och radera data. Utöver programmen Hitta min iPhone och Hitta min Mac finns det inga andra Apple-tjänster som kan hitta, spåra eller på annat sätt flagga enheten åt dig.

Det kan finnas ett skydd för Apple-produkten i abonnemanget från mobiloperatören. Se till att rapportera en förlorad eller stulen enhet till operatören så att de kan inaktivera ditt konto och på så sätt förhindra samtal, textmeddelanden och dataanvändning. Kontakta också de lokala polismyndigheterna för att rapportera en förlorad eller stulen Apple-enhet.

Läs om hur du hittar serienummer för Apple-produkter.

Publiceringsdatum: