Förhindra att appar och fönster öppnas igen

Appar och deras fönster kanske öppnas automatiskt när du loggar in på din Mac eller öppnar en app. Så här kan du styra detta beteende.

Använd inställningen i dialogrutan när du loggar ut eller startar om

När du loggar ut från din Mac eller startar om den ska du avmarkera Öppna fönster igen vid återinloggning när du uppmanas göra det.

Du kan också starta i säkert läge och starta sedan om normalt. Detta ändrar inte inställningen, men din Mac glömmer alla fönster som var öppna förra gången du loggade ut eller startade om.

Om du avmarkerar den här inställningen och en app fortsätter öppnas automatiskt:


Använd inställningen i Allmänna inställningar

För att förhindra att appar kommer ihåg vilka fönster de hade öppnat väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar, klickar på Allmänt och väljer sedan Stäng fönster när en app avslutas.

Du kan också hålla ned skifttangenten medan du öppnar en app. Detta ändrar inte inställningen, men appen glömmer alla fönster som var öppna när du sist avslutade appen.

Om dessa steg inte fungerar för en viss app kan den ha egna inställningar för att öppna fönstren igen. Kontrollera appens inställningar eller dokumentation, eller kontakta appens utvecklare.

Publiceringsdatum: