Öppna fönster, program och dokument igen automatiskt på din Mac

Din Mac öppnar fönster och flikar igen när du loggar in eller öppnar ett program, så att det är enkelt att fortsätta där du slutade sist.

Använda Återuppta

Med funktionen Återuppta kan du öppna program i samma läge som du lämnade dem. När du till exempel avslutar Safari återskapas webbsidor som du tittade på nästa gång du öppnar programmet. Om du har Pages-dokument öppna när du loggar ut från ditt användarkonto öppnas de igen nästa gång du öppnar Pages.

Med Återuppta behöver du inte spara arbete eller leta efter filer som du arbetade med tidigare. Det sker automatiskt. Om du inte vill att vissa eller alla fönster ska öppnas igen kan du använda inställningarna i Återuppta för att justera hur det används.

När du loggar in och ut

När du loggar in öppnas program som var öppna senaste gången du använde din Mac automatiskt. När du loggar ut kan du markera eller avmarkera Öppna fönster igen vid återinloggning i fönstret Logga ut. Med det alternativet ställer du in om programmen ska öppnas igen nästa gång du loggar in. Inställningen som du valde senast sparas, så du behöver endast ändra den om du vill ändra hur det fungerar för närvarande.

Om du tillfälligt vill förhindra program från att öppnas när du loggar in håller du ned skifttangenten medan du loggar in. Det förhindrar att program öppnas automatiskt även om du valde alternativet att öppna dem senast du loggade ut. 

När du öppnar och avslutar ett program

När du öppnar ett program öppnas automatiskt de fönster du arbetade med när du slutade att arbeta förra gången. Om du inte vill att dokument och fönster ska öppnas automatiskt väljer du Stäng fönster när ett program avslutas (OS X Mountain Lion 10.8 och senare) eller avmarkerar Återskapa fönster när du avslutar och öppnar program igen (OS X Lion 10.6) från panelen Allmänt i Systeminställningar.

Om programmet fortsätter att öppna dokument och fönster trots att funktionen är avstängd kontrollerar du om det finns en liknande funktion i programmets inställningar. Vissa program har en egen inställning för att återskapa fönster.

Om du tillfälligt vill hindra ett program från att öppna dokument och fönster igen håller du skifttangenten intryckt medan du öppnar programmet.

Använda Startobjekt

Om du vill att ett program ska öppnas varje gång du loggar in på ett användarkonto kan du lägga till det i panelen Startobjekt i Systeminställningar. Startobjekt öppnas alltid, oavsett vilka inställningar du har för Återuppta. 

  1. Från Apple-menyn () väljer du Systeminställningar och klickar därefter på Användare och grupper.
  2. Välj ditt användarkonto i listan med användare.
  3. Klicka på Startobjekt.
  4. Dra ett program eller dokument till listan med startobjekt eller klicka på och välj ett objekt.

När du är klar med att lägga till startobjekt stänger du fönstret Användare och grupper.

Om du tillfälligt vill förhindra ett startobjekt från att öppnas håller du skifttangenten intryckt medan du loggar in. Det meddelar din Mac att startobjekt ska hoppas över, och program och fönster som var öppna när du loggade ut öppnas inte automatiskt igen.

Publiceringsdatum: