Så här använder du Säkert läge på Mac-datorn

Säkert läge kan hjälpa dig fastställa om ett problem orsakas av mjukvara som laddar när Mac-datorn startar.

Säkert läge hindrar din Mac från att ladda vissa mjukvaror när den startar, bland annat inloggningsobjekt, systemtillägg som inte krävs på macOS och typsnitt som inte är installerade av macOS. Det utför även en enkel kontroll av startskivan som liknar Första hjälpen i Skivverktyg. Det raderar även vissa systemcache, bland annat typsnittscache och kernelcache, som skapas igen automatiskt vid behov.

Säkert läge är särskilt användbart när du försöker åtgärda ett fel som inte verkar vara förknippat med någon specifik app. Som alltid när du försöker lösa ett mjukvaruproblem är det första steget att se till att mjukvaran är uppdaterad.


Så här använder du säkert läge

Avgör om du använder en Mac med Apple-chip och utför sedan lämpliga steg:

Apple-chip

 1. Stäng av datorn.
 2. Starta din Mac och håll strömknappen nedtryckt tills du ser Starthanteraren.
 3. Välj din startskiva och tryck sedan på och håll ned Skift-tangenten medan du klickar på Fortsätt i säkert läge.
 4. Logga in på din Mac. Du kan bli ombedd att logga in igen.

Intel-processor

 1. Aktivera eller starta om din Mac. Tryck sedan direkt på och håll ned Skift-tangenten när din Mac startar.
 2. Släpp tangenten när du ser inloggningsfönstret och logga sedan in på din Mac. 
 3. Du kan bli ombedd att logga in igen. Säker start visas längst upp till höger i fönstret, antingen i det första eller andra inloggningsfönstret.

Om problemet kvarstår i säkert läge

Om problemet kvarstår i säkert läge eller om din Mac startar om flera gånger och sedan stängs av när den startar i säkert läge installerar du om macOS och kontrollerar att Apple-mjukvaran och tredjepartsappar är uppdaterade.

Om problemet inte kvarstår i säkert läge

Om problemet inte kvarstår i säkert läge lämnar du säkert läge genom att starta om din Mac som vanligt. Testa sedan om problemet kvarstår. Det är möjligt att problemet har lösts.

Om problemet kommer tillbaka när du lämnar säkert läge är det förmodligen inloggningsobjekt som ligger bakom problemet. Appar kan installera sådana objekt på flera ställen och det är inte alltid lätt att hitta eller känna igen dem. Därför bör du först kontrollera att du har installerat alla tillgängliga uppdateringar för din Apple-mjukvara och tredjepartsappar.

Om problemet inte försvinner efter att du har uppdaterat mjukvaran kan du testa några av följande lösningar:

 • Testa dina inloggningsobjekt.
 • Om du vill veta om mjukvara i ditt användarkonto orsakar problemet ställer du in ett nytt användarkonto, loggar sedan in på det och försöker återskapa problemet på det kontot.
 • Koppla från alla tillbehör från Mac-datorn, inklusive skrivare, hårddiskar, usb-hubbar och andra enheter som inte är nödvändiga. Det kan vara ett problem med en eller flera av dessa enheter eller deras kablar.
 • Installera om macOS.

Kontakta  Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp.


Läs mer

Vissa funktioner kanske inte fungerar i säkert läge, till exempel filmuppspelning i dvd-spelaren, videoinspelning, fildelning, wifi, vissa hjälpmedelsfunktioner, ljudenheter och enheter som är kopplade via usb, Thunderbolt eller FireWire. Accelererad grafik är inaktiverad, vilket kan leda till att skärmen blinkar eller är förvrängd vid start.

Publiceringsdatum: