Använda säkert läge för att isolera problem med Mac

Du kan använda säkert läge för att lösa problem som kan hindra Mac från att starta ordentligt eller för att isolera andra problem relaterade till startskivan.

Vad är säkert läge?

När du startar Mac-datorn i säkert läge (kallas ibland för säker start) utförs vissa kontroller, och viss mjukvara hindras från att läsas in eller öppnas automatiskt. När du startar Mac i säkert läge händer följande:

 • Systemet kontrollerar startskivan och försöker reparera eventuella katalogfel
 • Endast nödvändiga kärntillägg läses in
 • Startobjekt och inloggningsobjekt hindras från att öppnas automatiskt
 • Användarinstallerade typsnitt inaktiveras 
 • Typsnittscache, kärncache och andra systemcachefiler raderas

Om Mac-datorn har ett problem som försvinner när du startar i säkert läge kan du isolera orsaken.

Starta i säkert läge

Starta i säkert läge:

 1. Starta eller starta om Mac och håll direkt ned skifttangenten. Apple-logotypen visas på bildskärmen. Lär dig vad du ska göra om Apple-logotypen inte visas.
 2. Släpp skifttangenten när du ser inloggningsfönstret. Om startskivan är krypterad med FileVault kan du behöva logga in två gånger: en gång för att låsa upp startskivan och en gång till för att logga in på Finder.

När du vill lämna säkert läge startar du om Mac-datorn utan att trycka på någon tangent under starten.

Om problemet inte uppstår i säkert läge

Om problemet inte uppstår när du startar Mac-datorn i säkert läge kan du pröva att starta om den utan att trycka på några tangenter.

 • Om problemet återkommer kanske du har inkompatibla inloggningsobjekt.
 • Om problemet inte återkommer kan det ha orsakats av ett problem med cacheminnet eller katalogen på startskivan, vilket åtgärdades av säkert läge.

Om Mac-datorn startar om eller stängs av i säkert läge

Startskivans katalog kontrolleras automatiskt när du startar i säkert läge. Det liknar det som händer när du använder skivverktyget för att kontrollera eller reparera skivan. Om katalogen repareras startar Mac-datorn om automatiskt.

Om Mac-datorn stängs av bör du kontrollera att kabeln är korrekt ansluten både till datorn och eluttaget. Om du använder en MagSafe-strömadapter ser du till att lysdioden på strömadaptern lyser gult eller grönt. Starta sedan i säkert läge igen.

Om Mac-datorn startar om eller stängs av i säkert läge, kontaktar du Apple-supporten eller konsulterar en Apple-auktoriserad servicepartner eller Apple Store för att få hjälp.

Så här kan du avgöra om Mac-datorn har startats i säkert läge

Om du är osäker på om Mac-datorn har startats i säkert läge kan du använda Systeminformation för att kontrollera det. I mjukvaruavsnittet i listan i Systeminformation anges Startläge som Säkert istället för Normalt när datorn har startats i säkert läge.

Dessutom visas Säker start i inloggningsfönstret längst upp till höger på skärmen när Mac-datorn har startats i säkert läge.

Vissa funktioner är inte tillgängliga i säkert läge

Vissa funktioner i Mac kan inte användas när den har startats i säkert läge:

 • Du kan inte spela upp filmer i DVD-spelaren.
 • Du kan inte spela in video i iMovie eller andra videoprogram.
 • Vissa ljudinmatnings- eller utmatningsenheter kanske inte fungerar.
 • Vissa USB-, FireWire- och Thunderbolt-enheter är kanske inte tillgängliga.
 • Wifi-funktionerna kan vara begränsade eller inte tillgängliga beroende på Mac-datorn och vilken macOS-version som du använder.
 • Hjälpmedelsfunktioner som VoiceOver kanske inte fungerar som förväntat.
 • Fildelning är avaktiverat.

Säkert läge i OS X Leopard 10.5 och senare inaktiverar även maskinvaruaccelererad grafik. Det här gör att menyraden visas med en heltäckande färg även om du valt Genomskinlig menyrad eller Minska genomskinlighet i Systeminställningar. Skärmen kan även blinka eller se ut att brista under inloggningen när datorn startas i säkert läge.

Om din Mac-dator inte har ett tangentbord för start i säkert läge eller om du inte kan använda skifttangenten

Om Mac-datorn inte har ett tangentbord tillgängligt för att starta i säkert läge, men du har en fjärranslutning till datorn, kan du konfigurera Mac-datorn för start i säkert läge via kommandoraden.

 1. Öppna kommandoraden genom att fjärröppna Terminal eller logga in på datorn via SSH.
 2. Använd följande Terminal-kommando:
  sudo nvram boot-args="-x"

  Om du även vill starta i Verbose-läge använder du det här istället:
  sudo nvram boot-args="-x -v"

 3. När du har använt säkert läge använder du det här Terminal-kommandot för att återgå till normal start:
  sudo nvram boot-args=""
Publiceringsdatum: