Öppna äldre iWork-filer i senare versioner av Pages, Numbers och Keynote

Läs mer om vad du kan förvänta dig när du använder iWork för Mac för att öppna dokument som skapats i äldre versioner av iWork eller när du exporterar dokument till iWork 09-format.

iWork 09 är inte kompatibelt med macOS Catalina 10.15 och senare. Uppdatera till de senaste versionerna av Pages, Numbers och Keynote för att fortsätta använda dina iWork-appar med det senaste operativsystemet.

Öppna ett äldre iWork-dokument

Aktuella versioner av iWork för Mac-appar kan öppna dokument som har skapats i vilken iWork-version som helst. Öppna äldre iWork-dokument i Pages, Numbers eller Keynote genom att dubbelklicka på dokumentet eller öppna det inifrån appen:

 1. Välj Arkiv > Öppna. 
 2. Välj dokumentet.
 3. Klicka på Öppna.

Om ett varningsfönster visas

Ett varningsfönster kanske visas när du öppnar ett äldre iWork-dokument. Det här fönstret visar en lista över funktioner i ditt dokument som stöds i äldre versioner av appen, men som inte är tillgängliga i nyare versioner av iWork för Mac.

Varning i Numbers, Det här Numbers-kalkylbladet kan se annorlunda ut.

Läs mer om ändringar som sker när du uppgraderar ett iWork-dokument.


Spara ett äldre iWork-dokument

Första gången du sparar eller redigerar ett äldre iWork-dokument måste du bekräfta hur du vill att iWork ska hantera det uppdaterade dokumentet:

Numbers-kalkylark, fönstret Vill du uppgradera det här kalkylbladet?

 • Klicka på Uppgradera för att konvertera det befintliga dokumentet till det nya formatet.
 • Klicka på Avbryt om du vill avbryta utan att spara eller redigera och låta originaldokumentet vara oförändrat.
 • Klicka på Redigera kopia om du vill konvertera en kopia av dokumentet till det nya formatet medan originalet bevaras i det äldre iWork-formatet.


Återställ ett uppgraderat dokument

Använd ett av dessa alternativ om du redan har uppgraderat ditt dokument till det nya iWork-filformatet och om du vill återställa ditt dokument till en version som är kompatibel med tidigare iWork-program:

Återgå till en tidigare version

 • Välj Arkiv > Återgå till. Det här tar bort alla ändringar som du gjort och återskapar versionen av ditt dokument som sparades i en äldre version av iWork.

Spara en kopia i iWork 09-format

 • Om du har redigerat dokumentet och vill spara ändringarna kan du spara filen som ett iWork 09-dokument. Välj Arkiv > Exportera till. Välj sedan Pages 09, Numbers 09 eller Keynote 09 som filformat. Läs Ändringar som görs när du exporterar till iWork 09 om du vill veta mer om vad som kan komma att ändras i dokumentet.

Ändringar som görs när du uppgraderar ett iWork-dokument

Alla appar:

 • Rotation tas bort från tabeller och diagram.
 • Tabellfyllning tas bort.
 • Grupperingen av tårtbitar i cirkeldiagram tas bort.
 • Spotlight-metadata tas bort.

Pages:

 • Ändringsspårning stöds inte i tabeller, sidhuvud, sidfot och sektionslayoutobjekt. Spårade ändringar på dessa platser accepteras som slutliga.
 • Länkar till andra Pages-filer tas bort.

Numbers:

 • Tabellkategorier
  • Samlingar av rader i en tabell med kategorier kallas nu ”grupper”.
  • En ny kolumn med gruppnamn läggs till i tabellen. Kolumnen visas endast om kategorier är aktiverade. Den påverkar inte kolumnadresser i formler eller diagram.
  • Funktionsnamn i beräkningar för varje grupp visas nu i separata etikettrader.

Keynote:

 • Inställningen Kräv lösenord för att avsluta bildspel tas bort. Om du vill ställa in ett nytt lösenord väljer du Keynote > Inställningar > Bildspel och väljer sedan Kräv lösenord för att avsluta bildspel. Ange ett lösenord när du blir tillfrågad och klicka sedan på Ställ in lösenord. Lösenordet gäller för alla presentationer som visas på den här datorn.
 • Bilder indragna mer än sex nivåer flyttas upp till nivå sex.
 • Länkar till andra Keynote-filer tas bort.
 • Rotation tas bort från objektplatshållare.
 • Övergångar som inte är tillgängliga i Keynote för Mac omvandlas till Upplösning. 
 • Övergången Snurra får det nya namnet Objektvändning.
 • Konvergensbyggen omvandlas till Upplösning.
 • Byggen tas bort från diabildslayouter och diagramförklaringar.
 • Smarta byggen konverteras till bildgallerier.

Ändringar som görs när du exporterar till iWork 09

Alla appar:

 • Anfangstilar tas bort. 
 • Autoanpassning för serievärdeetiketter i diagram är avaktiverat. Etiketter kan komma att överlappas. 
 • Autoanpassning för felstaplar i diagram är avaktiverat. Felstaplar kan komma att överlappas. 
 • Diagram som visar ett representativt urval av data istället för alla datapunkter.
 • Krökta skuggor och kontaktskuggor omvandlas till sidoskuggor.
 • Kommentarer på objekt tas bort.
 • Förankrade objekt omvandlas till flytande objekt eller inbäddade objekt.
 • Formler som inte är tillgängliga i iWork 09 tas bort. De senast beräknade värdena exporteras.
 • Interaktiva diagram omvandlas till vanliga diagram.
 • Bubbeldiagram omvandlas till punktdiagram.
 • Munkdiagram konverteras till cirkeldiagram.
 • Teckningar konverteras till grupper med linjer och former.
 • Bildgallerier tas bort. En bild från varje galleri exporteras.
 • Tabeller i riktningen höger till vänster (som i arabiska och hebreiska) stöds inte.
 • Vertikal text (till exempel kinesiska, japanska och koreanska) stöds inte fullt ut i iWork 09.
 • Svar tas bort från kommentarstrådar.
 • Avrundade hörn i diagrammen omvandlas till fyrkantiga hörn. 
 • Ekvationer som skapades i Pages, Numbers och Keynote konverteras till bilder när du exporterar till iWork 09.
 • Övertonande textfyllnad konverteras till enhetliga färger.
 • Bildtextfyllnad konverteras till enhetliga färger.
 • Icke-enhetliga textkonturer konverteras till enhetliga konturer.
 • Inbäddade webbvideor konverteras till bilder med länkar till videorna online.

Pages:

 • Innehållsförteckningar omvandlas till oformaterad text. De uppdateras inte automatiskt i Pages 09.
 • Text i riktningen höger till vänster (som i arabiska och hebreiska) stöds inte fullt ut i Pages 09.
 • Anteckningar tas bort.
 • Sidbakgrunder tas bort.
 • Länkar till sidor tas bort.
 • Bildtexter tas bort från textbundna tabeller.

Numbers:

 • Om ett dokument innehåller OR-filter inom en kolumn och AND-filter över kolumner exporteras alla filterregler. AND-filter konverteras till OR.
 • Tidslängdsbaserade filter och villkorsbaserade markeringar tas bort.
 • Blad i riktningen höger till vänster (som i arabiska och hebreiska) stöds inte.
 • Tabellkategorier
  • Kategorier som grupperar efter veckodag ändras till att gruppera efter unika värden.
  • Diagramreferenser för sammanfattningar ersätts med de senaste beräknade värdena.
  • Diagram som refererar till ett intervall som innehåller celler i flera grupper använder de senaste uträknade värdena istället för referenser.
  • Formler som refererar till ett intervall som innehåller celler i flera grupper ersätts med de senaste uträknade värdena.
  • Formler som refererar till sammanfattningar ersätts med de senaste uträknade värdena.
 • Inbäddade objekt flyttas till ark.
 • Länkar till ark tas bort.
 • Bildtexter tas bort från tabeller och diagram. 

Keynote:

 • Övergångar samt bygg in- och bygg ut-effekter som inte är tillgängliga i Keynote 09 konverteras till Upplösning. 
 • Övergången Objektvändning får namnet Snurra.
 • Betoningsbyggen tas bort.
 • Kommentarer på tabellceller tas bort.
 • Inbäddade objekt stöds inte och tas bort.
 • Filmer och ljud spelas inte upp under övergången från en bild till nästa.
Publiceringsdatum: