Nollställa iMovie på din Mac

Nollställ inställningarna för iMovie om ett projekt eller en händelse inte visas på rätt sätt, om det inte går att öppna iMovie eller om iMovie oväntat avslutas.

Innan du börjar

Leta reda på dina bibliotek

Ditt iMovie-bibliotek finns som standard i mappen Filmer på din Mac-dator. Om det inte finns där letar du reda på var det ligger och antecknar det innan du nollställer iMovie.

Om du kan öppna iMovie kontrollklickar du på biblioteket i sidofältet Bibliotek i iMovie och väljer sedan Visa i Finder. Finder öppnas med ditt iMovie-bibliotek markerat. Platsen visas längst ner i fönstret.

Om du inte kan öppna iMovie:

 1. Öppna Finder och skriv iMovie-bibliotek i sökfältet i fönstrets hörn. 
 2. Klicka på iMovie-bibliotek under Typer för att visa alla iMovie-bibliotek på din Mac.
 3. Klicka på ett iMovie-bibliotek i listan för att välja det. Platsen för biblioteket visas längst ner i Finder-fönstret. Anteckna platsen.
 4. Om du har fler än ett iMovie-ibliotek väljer du ett bibliotek i taget och antecknar platsen för det.

Om du inte sparar dina bibliotek i mappen Filmer måste du manuellt öppna dem efter att du har nollställt iMovie.

Nollställ iMovie

 1. Avsluta iMovie om det är öppet.
 2. Håll ner alternativ- och kommandotangenterna på tangentbordet och öppna sedan iMovie på nytt.
 3. I det fönster som öppnas klickar du på Radera inställningar.

iMovie nollställer dina inställningar och öppnas med standardinställningar.

Öppna iMovie-bibliotek manuellt

Om du inte sparar iMovie-bibliotek i mappen Filmer utan på exempelvis en extern hårddisk, följer du de här stegen och öppnar dem på nytt:

 1. I Arkiv-menyn väljer du Öppna bibliotek > Annat.
 2. Klicka på Hitta.
 3. Leta upp och välj ditt iMovie-bibliotek.
 4. Klicka på Öppna.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: