Om saknad information när du har återskapat din iOS-enhet med en iCloud-säkerhetskopia

Var det någon information som saknades när du hade återskapat din iPhone, iPad eller iPod touch med en iCloud-säkerhetskopia? Läs mer. 

Kontrollera följande

  • Kontrollera att du har återskapat din iOS-enhet korrekt från din iCloud-säkerhetskopia. Att logga in på iCloud är inte samma som när du återskapar från en iCloud-säkerhetskopia. Läs om hur du återskapar från en iCloud-säkerhetskopia
  • Försäkra dig om att iCloud-säkerhetskopian innehåller den typ av information som du saknar. Om du återskapar en iPad från en iPhone-säkerhetskopia eller tvärt om kan vissa data inte återskapas.
  • Om en app frågar efter lösenordet till ditt Apple-ID under återskapningsprocessen ska du ange det. I vissa appar, till exempel iTunes, måste du ange lösenordet innan innehåll som du har köpt i apparna kan återskapas. Om du har köpt innehåll med flera olika Apple-ID:n anger du lösenordet för varje Apple-ID när du uppmanas att göra det.
  • Läs om vad du ska göra om det tar lång tid att återskapa eller om du får ett felmeddelande.
  • Du kan också kontrollera om du har några säkerhetskopior i iTunes som kan innehålla de data som saknas.
  • Ibland kan det se ut som att återskapandet är klart, men enheten hämtar fortfarande information i bakgrunden. Kontrollera detta genom att trycka på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > iCloud-säkerhetskopia. Om återskapandet fortfarande pågår visas ett meddelande om att enheten håller på att återskapas och kommer att säkerhetskopieras automatiskt när det är klart.

    iPhone som visar iCloud-säkerhetskopia aktiverat

Vill du veta mer? Fortsätt läsa om vad som ingår i en iCloud-säkerhetskopia.

Om dina appar, din musik, dina filmer och tv-program

Det innehåll du köper från iTunes, App Store och Apple Books finns på iCloud. Men i en iCloud-säkerhetskopia ingår bara information om innehållet, inte själva innehållet i sig. När du har återskapat innehåll från en iCloud-säkerhetskopia hämtas innehållet automatiskt igen från iTunes Store, App Store eller Books Store. Villkoren för att hämta om köp i iTunes varierar beroende på land och region. Tidigare köp är kanske inte tillgängliga om de återbetalats eller inte finns kvar i butiken. Vissa tidigare köpta filmer kanske inte kan hämtas igen från iTunes.

För vissa appar från tredje part kan du behöva hämta data från appleverantören igen.

Om du använder iTunes-matchning (om tillgängligt), kan du använda det för att hämta tidigare matchade eller hämtade låtar, album och spellistor till din enhet. Om du vill återställa innehåll som inte har köpts från iTunes Store eller inte är tillgängligt via iTunes-matchning, synkroniserar du enheten med iTunes på en dator som innehåller materialet.

Om du vill återställa innehåll som har köpts med ett annat Apple-ID, loggar du in med det Apple-ID som är kopplat till inköpet.

Om dina bilder

När du använder iCloud Bilder överförs dina bilder och videor automatiskt till iCloud. De ingår inte i din nattliga säkerhetskopia. Fortsätt vara ansluten till wifi när du har återskapat din enhet från en iCloud-säkerhetskopia så att dina bilder och videor kan hämtas.

Om du inte har aktiverat iCloud Bilder kan iCloud-säkerhetskopian innehålla bilder och videor i Bilder och kamerarullen. Är du osäker på om iCloud Bilder var aktiverat när du gjorde säkerhetskopian? Kontrollera Inställningar > [ditt namn] >iCloud > Bilder när du har återskapat enheten. Om iCloud Bilder var aktiverat sparades bilderna i iCloud Bilder.

Om bilderna och videoklippen var med i säkerhetskopian hämtas de till din iOS-enhet i bakgrunden medan du återskapar. Fortsätt vara ansluten till wifi tills processen är klar. Hur lång tid det tar att återskapa beror på storleken på säkerhetskopian samt hur snabbt wifi-nätverk du har.

Läs mer om vad som ingår i en iCloud-säkerhetskopia och hur du synkroniserar bilder från en dator.

Om iCloud Drive

Om du använder iCloud Drive finns dina dokument redan iCloud och ingår därmed inte i iCloud-säkerhetskopian. Om du vill spara dina iWork-filer manuellt kan du spara dem på din Mac eller PC.

Gå till iCloud.com om du inte hittar dina iWork-dokument när du har återskapat, och titta i appen iCloud Drive.

Om dina kalender- och kontaktdata

När information från Kalender och Kontakter återskapas från en iCloud-säkerhetskopia kommer dina inställningar och gamla data att återskapas först. Sedan överförs dina uppdaterade kalender- och kontaktdata från iCloud till din enhet och gamla data skrivs över. Den här typen av uppdatering utförs automatiskt och vanligtvis innan du har upptäckt att det finns gamla data.

Om dina data från Mail och Anteckningar

Eftersom Mail redan finns i iCloud ingår det inte i iCloud-säkerhetskopian. iCloud-säkerhetskopian innehåller inte inställningar för ditt iCloud-e-postkonto och andra e-postkonton på din enhet. När du återskapar från iCloud-säkerhetskopian ersätter iCloud och dina andra e-postleverantörer dina tillgängliga e-postmeddelanden. Så att du kan fortsätta där du slutade.

Om du har angett att enheten ska lagra från Anteckningar i iCloud skickas dessa anteckningar av iCloud till enheten när data har återskapats. Du hittar lagringsalternativen för Anteckningar i iOS 10.3 eller senare genom att trycka på Inställningar > [ditt namn] > iCloud.

Anteckningsdata som lagras av en tjänst hos tredje part (till exempel Microsoft Exchange) säkerhetskopieras inte till iCloud. I detta fall kontaktar du leverantören av tjänsten om hur du kommer åt sådana data.

Om dina Meddelanden och Röstmemon

Med Meddelanden i iCloud och Röstmemon i iCloud* överförs dina textmeddelanden och röstinspelningar automatiskt till iCloud. De ingår inte i din säkerhetskopia. Fortsätt vara ansluten till wifi när du har återskapat din enhet från en iCloud-säkerhetskopia så att dina textmeddelanden och röstinspelningar kan laddas ned.

Om du stänger av Meddelanden i iCloud överförs dina textmeddelanden och bilagor inte längre automatiskt men de sparas i din nästa iCloud-säkerhetskopia och laddas ned i bakgrunden när du återskapar. Fortsätt vara ansluten till wifi tills processen är klar. Hur lång tid det tar att återskapa beror på storleken på säkerhetskopian samt hur snabbt wifi du har.

Ibland om du återskapar från en enhet från en säkerhetskopia från en annan typ av enhet återskapas inte dina Meddelanden och Röstmemon. Om du exempelvis använder en iPad-säkerhetskopia för att återskapa en iPhone kommer inte dina Meddelanden och Röstmemon att visas på din iPhone.

Om din information fortfarande saknas när du har återskapat kan du försöka återskapa från en annan iCloud- eller iTunes-säkerhetskopia. Säkerhetskopiera alltid dina aktuella data i iTunes innan du försöker återskapa från en iCloud-säkerhetskopia.

*Om du använder iOS 11 eller tidigare, eller macOS High Sierra eller tidigare ingår Röstmemon i iCloud-säkerhetskopia, inte i iCloud.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: