iOS: Enheten hittades, men kan inte identifieras korrekt i iTunes för Windows

Följande felmeddelande kan visas i iTunes när du ansluter iPhone, iPad eller iPod touch till en Windows-dator:

”En iPhone har upptäckts, men den kunde inte identifieras. Koppla från och anslut iPhone och försök sedan igen.”

I de flesta fall kan du lösa problemet genom att göra något av följande:

Uppdatera till den senaste versionen av iTunes.

Felsöka USB-anslutningar

Det här varningsmeddelandet kanske visas om iTunes upptäcker ett fel med USB-anslutningen mellan enheten och datorn. Felsöka USB-anslutningar. Om du har möjlighet till det, kan du försöka ansluta enheten med en annan USB till Dock-anslutningskabel.

Avaktivera VPN-program

Om du ansluter till ett internt nätverk med VPN, kan du prova med att avaktivera VPN-programmet och därefter återansluta enheten. Några exempel på VPN-program är Cisco VPN Client, Hamachi och Open VPN (men det finns fler än dessa).

Starta om med selektiv start (MSConfig)

I vissa fall kan problemen orsakas av tjänster eller startobjekt från tredje part. Du kan avaktivera dem genom att göra en selektiv omstart med MSConfig (Windows XP och Windows Vista och Windows 7).

Avaktivera internetanslutningen

Windows XP

  1. Öppna Kontrollpanelen i klassiskt läge. Gå till Nätverksanslutningar.
  2. Högerklicka på den trådlösa internetanslutningen, om den visas i listan, och välj Inaktivera.
  3. Prova igen genom att koppla från och återansluta enheten.

Om problemet kvarstår öppnar du Nätverksanslutningar på Kontrollpanelen enligt beskrivningen ovan och avaktiverar den fasta nätverksanslutningen (Anslutning till lokalt nätverk). Prova igen genom att koppla från och återansluta enheten.

Windows Vista eller Windows 7

  1. Öppna Kontrollpanelen och välj Nätverk och Internet. Öppna Nätverks- och delningscenter. (Obs! Om du använder Klassiskt läge i Windows Vista klickar du direkt på Nätverks- och delningscenter i det första fönstret i Kontrollpanelen.)
  2. Välj Hantera nätverksanslutningar. (Obs! I Windows 7 klickar du på namnet på själva nätverksanslutningen, exempelvis ”Trådlös nätverksanslutning”.)
  3. Högerklicka på den trådlösa internetanslutningen, om den visas i listan, och välj Inaktivera. (Obs! I Windows 7 klickar du på Inaktivera i fönstret med egenskaper som visas i steg 2.)
  4. Prova igen genom att koppla från och återansluta enheten.

Om problemet kvarstår öppnar du Hantera nätverksanslutningar på Kontrollpanelen enligt beskrivningen ovan och avaktiverar den fasta nätverksanslutningen (Anslutning till lokalt nätverk). Prova igen genom att koppla från och återansluta enheten.

Installera om Apple-programvaran

Följ anvisningarna i artikeln HT1925 (för Windows XP) eller HT1923 (för Windows Vista eller Windows 7) och ta bort iTunes från datorn. Hämta och installera sedan den senaste versionen av iTunes.

Försök med en annan dator

Om inget av förslagen ovan hjälper, kan du prova att synkronisera personlig information för enheten med en annan dator (om du har tillgång till en annan dator).

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: