Om iTunes inte kan kontakta programuppdateringsservern för iPhone, iPad eller iPod

Läs om vad du kan göra om iTunes inte kan kontakta programuppdateringsservern när du försöker återskapa eller uppdatera iPhone, iPad eller iPod.

När du använder iTunes för att uppdatera eller återskapa iPhone, iPad eller iPod kan du se ett varningsmeddelande som säger att iTunes inte kunde kontakta programuppdateringsservern eftersom du inte är ansluten till internet. Du blir ombedd att kontrollera att internetanslutningen är aktiv och försöka igen. Lös problemet genom att följa stegen nedan.

Uppdatera eller återskapa iOS-enheten utan att använda iTunes

Du behöver använda iTunes för att uppdatera eller återskapa iOS-enheten om du har glömt ditt lösenord och är utelåst eller om enheten är i återställningsläge.

Om så inte är fallet kan du uppdatera eller återskapa utan iTunes med dessa steg:

 1. Koppla från iPhone, iPad eller iPod touch från datorn. 
 2. Aktivera Wi-Fi på enheten. Vi rekommenderar att du ansluter till ett nätverk och inte till internetdelning när du hämtar programvaruuppdateringar.
 3. Uppdatera enheten genom att gå till Inställningar > Allmänt > Programuppdatering. 

Om det inte löser problemet går du till nästa lösning.

Ansluta till internet och iTunes Store

Öppna en webbläsare på datorn och se om den kan ladda en webbsida. Försök sedan att ansluta till iTunes Store.

 • Om du inte kan ansluta till internet kontaktar du datorns administratör eller internetleverantören (ISP) för mer hjälp. Du kan också prova med en annan dator eller annat nätverk.
 • Om du kan ansluta till internet men ser ett felmeddelande när du försöker ansluta till iTunes Store läser du om lösningar på möjliga fel med iTunes Store.
 • Om du kan ansluta till internet men iTunes Store visar en tom vit sida identifierar du och tar bort programvaran Layered Service Provider.

 Om dessa lösningar inte löser problemet redigerar du och nollställer hosts-filen.

Redigera eller nollställa hosts-filen

Hosts-filen kan blockera åtkomst till programuppdateringsservern. Så här redigerar du eller nollställer hosts-filen.

Om du använder Mac

Om du använder en arbetsplatsdator kontrollerar du med datoradministratören innan du redigerar hosts-filen.

 1. I Finder väljer du Program > Verktygsprogram > Terminal från menyfältet.
 2. I programmet Terminal skriver du följande kommando och trycker på returtangenten för att öppna hosts-filen:
  sudo nano /private/etc/hosts
 3. Ange användarlösenordet när du uppmanas till det. Observera att inget visas i Terminal-fönstret när du skriver lösenordet.
 4. Använd piltangenterna på tangentbordet för att flytta runt i hosts-filen. 
 5. Om någon rad innehåller texten apple.com lägger du till ett nummertecken (#) och ett mellanslag i början av raden.
 6. Spara hosts-filen genom att trycka på Kontroll-O.
 7. Tryck på returtangenten när du uppmanas ange filnamnet. 
 8. Avsluta genom att trycka på Kontroll-X.

Om det inte löser problemet kan säkerhetsprogramvaran vara inaktuell eller felkonfigurerad. Du kan lösa problem mellan iTunes och säkerhetsprogramvaran.

Om du använder en dator med Windows

På en dator med Windows nollställer du hosts-filen

Om det inte löser problemet kan säkerhetsprogramvaran vara inaktuell eller felkonfigurerad. Du kan lösa problem mellan iTunes och säkerhetsprogramvaran.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: